Tax Justice Network stelt, naar aanleiding van het belastingschandaal in Liechtenstein, dat Duitsland, Europa en de OESO nu krachtig moeten optreden tegen het misbruik van belastingparadijzen (Dit artikel verscheen oorspronkelijk op de website van Attac-Vlaanderen)

ImageDuitsland kampt met zijn grootste belastingschandaal ooit. Omdat de eerste minister van Liechtenstein, Otmar Hasler, momenteel een bezoek brengt aan Berlijn, vraagt TJN dat Duitsland en Europa nu krachtig zouden optreden tegen Liechtenstein en dit land als belastingparadijs uit te schakelen.

Als een eerste stap zou Duitsland er zich toe moeten verbinden om de nuttige verkregen informatie door te spelen aan de overheden van alle andere jurisdicties die het slachtoffer zijn geweest van de activiteiten van Liechtenstein. Dit schandaal moet voor Duitsland en Europa ook het startschot zijn om beslissende inspanningen te leveren, zodat een krachtige duw wordt gegeven aan de tot nu toe zwakke internationale pogingen van de OESO en anderen tegen de belastingparadijzen.

Het ziet er echter naar uit dat het antwoord van Duitsland even zwak dreigt te worden als de andere internationale bestrijdingsprogramma's. Torsten Albig, een woordvoerder van de Duitse minister van financiën Peer Steinbrück, verklaarde onlangs dat het probleem niet ligt bij de mogelijkheden die Liechtenstein biedt, maar wel bij de misdadige energie van de Duitse belastingontduikers.

Belastingontduiking en andere vormen van financiële misdaad hebben een vraagzijde, in dit geval de Duitse belastingontduikers, maar ze hebben ook een aanbodzijde, namelijk de internationale infrastructuur die een stimulerend onthaal biedt aan ontdoken belastingkapitalen en ander misdaadgeld, met een bankgeheim dat door advocaten, bankiers, boekhouders en anderen ten volle wordt benut. Hoewel het vervolg van de verklaring van Albig wel meer genuanceerd klinkt, moet het Duitse ministerie van Financiën zijn commentaar hoe dan ook rechtzetten en duidelijk verklaren dat het hoofdprobleem ligt bij de "mogelijkheden in Liechtenstein" en niet bij de misdadige vitaliteit van de Duitse belastingbetalers.

Het belastingstelsel van Liechtenstein brengt niet alleen aan Duitsland, maar aan de hele wereld schade toe. Vele miljarden vuil geld zijn uit Afrika of elders naar Liechtenstein versluist, om er te genieten van de geheimhouding in het ministaatje, met als resultaat dat arme regeringen broodnodige belastinginkomsten moeten ontberen en dat de plaatselijke economieën verstoken blijven van essentiële investeringskapitalen.

Liechtenstein speelde bijvoorbeeld een centrale rol in de "Elf Affaire" toen Franse onderzoeksmagistraten ontdekten dat geld uit hun vroegere Afrikaanse kolonies wereldwijd gebruikt werd voor illegale en corrupte doeleinden. Alle Amerikaanse oliebedrijven zouden via stichtingen in Liechtenstein smeergelden betaald hebben om winstgevende petroleumlicenties in Kazachstan te kunnen verkrijgen. Maar deze en andere gevallen zijn slechts de top van de ijsberg. Indien Duitsland al zijn geheime dienst moet inzetten om met veel geld een insider om te kopen, en dit enkel om primaire belastinginformatie te kunnen verkrijgen, wat moet het dan niet zijn voor de zwakkere naties in Afrika en elders? Die zijn bijzonder kwetsbaar, want ze hebben helemaal geen kans om de informatie te verzamelen die ze nodig hebben om corrupte politici of zakenmensen te verhinderen hun staatsinkomsten te ondermijnen.

ImageWe hebben nu het juiste politieke klimaat voor een ernstige wereldwijde politionele actie tegen de belastingparadijzen. De publieke walging die dit schandaal in Duitsland veroorzaakt, zal de actie in Europa stimuleren. Ook de het feit dat de Amerikaanse senator Barack Obama de "Stop Tax Haven Abuse Act" mede ondersteunt, wijst op een snelle verandering van het politieke klimaat in de Verenigde Staten. In Groot-Britannië, dat momenteel het belangrijkste belastingparadijs van Europa is, is er een dramatisch openbaar protest gerezen tegen de wetgeving die aan welvarende "niet-gedomicilieerde" burgers de mogelijkheid biedt om te ontsnappen aan ernstige belastingheffing. Duitsland, Europa, de OESO en anderen moeten van deze gelegenheid gebruik maken om eindelijk komaf te maken met de belastingparadijzen.

John Christensen, de directeur van Tax Justice Network, verklaarde onlangs:

"Het is een internationale schande dat die lilliputterjurisdicties nog steeds misbruik maken van hun bevoorrechte status. Liechtenstein is een duidelijk voorbeeld van een piratenstaat. Daar hebben we een prins die zijn eigen bank runt, en het staatje Liechtenstein, waar hij zijn macht uitoefent, maakt duidelijk en systematisch misbruik van zijn offshore geheimhoudingsprivilege om andere natiestaten te ondermijnen en hun burgers te misbruiken. Als de plaatselijke elites zich onttrekken aan het belastingstelsel van een land, dan ondermijnen zij de democratische processen en het respect voor de integriteit van wetten en instellingen."

Ontdoken belastingen zijn gestolen openbare goederen, en belastingontduiking is een van de ergste vormen van corruptie.

Richard Murphy, hoofdconsultant van het Tax Justice Network verklaarde:

"Deze affaire toont aan dat belastingparadijzen structuren opzetten met de uitsluitende bedoeling om de belastingstelsels en regelgevingen van andere landen te ondermijnen. Dit is een vorm van internationale agressie waartegen de getroffen landen een antwoord moeten bieden. Maar ze moeten verder gaan dan dat. Ze moeten ook de advocaten, boekhouders, banken en beleggingsmaatschappijen aanpakken die dergelijke diensten leveren. Vele van hen zijn bekende namen, die de corruptie vergemakkelijken en tegelijk nog verwachten dat ze hoog aanzien genieten in de staten die het meest te lijden hebben van hun transacties."

-------------------------------- 

Tax Justice Network (TJN) wordt geleid door belastingdeskundigen en economisten. Het netwerk ijvert voor een grotere doorzichtigheid van de internationale financiële wereld en voert strijd tegen corrupte belastingpraktijken. TJN adviseert en werkt samen met regeringen, internationale instellingen en NGO's in aangelegenheden van internationale fiscaliteit en corruptie. Sinds enkele maanden is Attac Vlaanderen officiëel lid van TJN.