Ga naar de inhoud

P2P: voorbode van nieuw organisatiemodel?

Een uitgebreide studie naar het fenomeen Peer to Peer (P2P), dat nu gebruikt wordt om internet-communicatiemodellen te begrijpen, maar wel eens de voorbode zou kunnen zijn voor meer…

1 min leestijd
Placeholder image

Peer to peer is een buzzword in huidge discussie over de netwerk-samenleving. Het staat voor een systeem van uitwisseling van informatie waaraan alle deelnemers bijdragen ( en dus het verticale onderscheid tussen aanbieder en consumentkomt te vervallen of in ierder geval wordt afgevlakt). Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van zogenaamde Open Source computersoftware.

Michel Bauens heeft uitvoerig onderzoek naar het fenomeen gedaan en dit (engelstalige) onderzoek is nu gepubliceerd op deze website

Volgens de auteur is P2P bezig om ook op andere terreinen Рdan technologische ontwikkeling en informatie-verspreiding -grond te winnen. Het zou wel eens een voorbode voor het organisatiemodel van de toekomst kunnen zijn, dus ook op maatschappelijk en economisch gebied. Volgens Bauens worden er nu hevige pogingen gedaan om het binnen het huidige economische systeem te co̦pteren. Maar die twee zouden wel eens onvereenigbaar kunnen zijn

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)