Hier is de Nederlandse vertaling van een oproep voor massale blokkades van de G8 2007. De oproep is ondertekend door een aantal linkse groepen
Antifaschistische Linke Berlin, Avanti - Projekt undogmatische Linke, Gruene Jugend (Budesvorstand), and X-tausendmal quer; samen met individuen uit Attac, Solid, en Werkstatt fuer Gewaltfreie Aktion. Het is een van de initiatieven in een aanzwellende reeks om de G8 top komend jaar in Duitsland te 'verwelkomen'.

Oproep voor massale blokkades van de G8-top in 2007 in Heiligendamm

Blokkeer de G8!

Bijna elk spectrum van politiek links - van NGO's, kerken en vakbonden tot Attac en netwerken van radicaal links - hebben een oproep gedaan voor protesten tegen de G8-bijeenkomsten in Heiligendamm (Vlakbij Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, Duitsland), die gepland staat voor juni 2007. Het is nu al een jaar van tevoren bekend dat het de grootste mobilisatie wordt in jaren voor Duitsland in termen van het aantal deelnemers, politieke breedte en de intensiviteit van de acties. Daarnaast zal de mobilisatie ook internationaal zijn.

Voor zover de plannen tot nu toe gereed zijn, en erover werd gepraat op de Partijconferentie in Rostock in maart 2006 (en wel andere plekken ook, vertaler), zal de mobilisatie niet beperkt blijven tot de geijkte grote demonstraties, tegentoppen en culture evenementen. Het perspectief dat velen voorstaan, is dat dagen van sterk verzet tegen de G8 en de huidige wereld-orde, ook een kans zouden moeten zijn om te laten zien wat de mogelijkheden en krachten van verandering zijn. Hierbij zullen ook de internationale actiedag over migratie en het kamp een rol moeten spelen, samen met een nog te ontwikkelen actie-perspectief: Blokkeer de G8!

De voornaamste kritiek op de G8 is steeds weer het ontbreken van haar legitimiteit. Alleen al de samenstelling van de G8 als groep van de acht meest machtige en economische sterkste landen op de wereld illustreert haar gebrek aan een democratische basis. Discussies en beslissingen die genomen worden met wereldwijde gevolgen, worden zonder diegenen gehouden die de gevolgen ervan ondervinden. Maar de G8 heeft niet alleen gebrek aan democratische legitimiteit, maar ook aan politieke inhoud.

De wereld die gedomineerd wordt door de G8 is een wereld van oorlog,armoede en ellende, een wereldwijde aanval op sociale en democratische rechten, voortdurende vernietiging van de natuur, en een politieke praktijk van het wegnemen van rechten en het uitvoeren van martelpraktijken in het kader van de "war on terror".

Het alibi van de G8 van het kwijtschelden van schulden en "hulp voor Afrika" kan niet afleiden van haar bedoelingen.

De zaak is niet dat de G8 andere beslissingen zou moeten maken; we willen de G8 en haar politiek zelf ter vraag stellen.
We verwerpen de legitimiteit van de G8 als geheel. Dit duidelijke "Nee! zal ook weerspiegeld moeten worden in de vorm van ons protest

Uit het oogpunt van een globalisering van onderop en een wereld van solidariteit, democratie, vrede en respect voor natuurlijke bronnen, is een politiek concept en de mobilisatie van een grote hoeveelheid van activisten nodig, maar dat alleen is zeer zeker niet genoeg.

Samen met goede argumenten, is een symbolische en praktische breuk met de machtsclaim van de G8 nodig om duidelijk te maken dat wij meer willen dan alleen wat protest aantekenen. Een praktische de-legitimisering zal plaats moeten vinden die zich uitdrukt in de vorm van onze acties: waarbij we de macht van de G8 niet erkennen, waarbij we actief weigeren mee te werken, waarbij we tegenhouden. Uiteindelijk moeten we de collectieve controle over onze toekomst hernemen.

Ons doel is blokkades waarin duizenden mensen van verschillende politieke en culture achtergronden, met ervaringen van verschillende actie-vormen kunnen deelnemen. Waarin acties niet alleen gerespecteerd en getolereerd worden door een ander, maar waar wegen gevonden worden om daadwerkelijk samen te werken. Hiervoor hebben we geen 'helden' nodig, maar eerder de kracht die komt van solidariteit en collectiviteit van velen. Daarom zijn onze actie-plannen niet in de eerste plaats gericht op de meest toegewijde of radicale activisten. Belangrijker is dat een zo overzichtelijk mogelijke situatie wordt gecreëerd, waarin besluitvormende structuren transparant zijn, waar de grenzen van iedereen worden gerespecteerd en een politieke en praktische verantwoordelijkheid om voorbij de blokkades te kijken, gegarandeerd zijn. We zijn overtuigd dat dit de voorwaarden zijn dat duizenden mensen van verschillende achtergronden daadwerkelijk actief zouden kunnen deelnemen.

Zelfs als de blokkades een symbolische betekenis hebben als een symbool van verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid, doelen wij niet puur op een symbolische actie. Ons doel is een daadwerkelijke blokkade van de G8-conferentie in 2007, en haar infrastructuur af te snijden. We zullen punten van haar infrastructuur bezetten, waar de gigantische meute dienstverleners, vertalers, delegatieleden etcetera langs moet komen en wij zullen die punten niet vrijwillig verlaten. We zijn echter niet uit op een confrontatie met de politie. Ons doel is om langdurige en massale blokkades te realiseren, en het creëren van overzichtelijke en transparante omstandigheden met zoveel blokkeerders als mogelijk is.

We beschouwen onszelf als fundamenteel solidair met actie-voorstellen van andere linkse top-tegenstanders en het is niet onze bedoeling om beperkingen op te leggen aan de verschillende manieren waarop de beweging zich uitdrukt. Tegelijkertijd gaan we ervan uit dat iedereen die deelneemt aan de acties de consensus die bereikt is op bepaalde blokkadepunten zal respecteren.

De grote kans die de anti-G8 mobilisatie biedt en die iedereen die hierbij betrokken is motiveert, is het realiseren van gemeenschappelijkheid en het faciliteren van communicatie over de grenzen heen die momenteel verschillende spectrums en concepten gescheiden houden. Dit zal de beweging ook verder openstellen voor vele nieuwe activisten. Uit de dagen van protest en verzet in juni 2007 zou een versterking op de langere termijn van de linkse politieke beweging kunnen groeien. Om deze redenen zijn wij overtuigd van de noodzaak om voorstellingen van gescheiden acties en blokkades achter ons te laten en uit te kijken naar nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid in acties.

Wij komen van verschillende tradities van protest en verzet: van de jongeren-natuur- en anti-atoom bewegingen, van Attac en radicaal links, van geweldloze aktiegroepen en van de autonome antifascistische beweging. Binnen dit samenwerkingsverband brengen we diverse en jarenlange ervaring mee met blokkade-acties: ervaring met het blokkeren van CASTOR(nucleair afval)transporten in het Wendland in Noord-Duitsland, ervaring met succesvolle blokkades van nazi-demonstraties in Berlijn, Kiel en Leipzig, ervaring van de Resist-campagne tegen de Irak-oorlog en natuurlijk de ervaring van blokkades van ander G8 toppen, bijvoorbeeld die van Evian in 2003.

Bewust van onze verschillen hebben we besloten verantwoordelijkheid te nemen voor de massablokkades van de G8-top van 2007. Vele vragen blijven over om beantwoord te worden in dit spannende proces van elkaar te leren kennen en onszelf te vinden. Voor iedereen van ons geldt dat de overtuiging van en optimisme over succesvolle massablokkades van de G8-top in 2007, samen met een blijvende, positieve actie-ervaring van activisten, alleen kan komen door ons over de grenzen van onze eigen respectievelijke spectrums te bewegen en samen te ageren.

Deze oproep heeft vooral als doel om onze gedachtes te presenteren over massablokkades tot nu toe. Wij hopen dat blokkade-groepen die zich voor kunnen stellen dat ze deel zullen nemen aan zulke acties, opgezet zullen worden in zoveel mogelijk plekken de komende weken en maanden. Met een gemeenschappelijke "Blokkade op Toernee"-tocht, die in de herfst van start zal gaan, hopen we dit proces van groepsopbouw te kunnen ondersteunen. We hopen dat veel van deze blokkadegroepen, en anderen, naar de internationale G8 Actieconferentie in Rostock (10-12 november 2006) zullen komen om het blokkade-netwerk te lanceren.

4 augustus 2006

Antifaschistische Linke Berlin [Antifascistisch links Berlijn], Avanti - Projekt undogmatische Linke [Avanti - Project voor ondogmatisch links], Gruene Jugend (Budesvorstand) [De groene jongeren, Landelijk bestuur], X-tausendmal quer [Netwerk voor geweldloze massa blokkades tegen nucleaire afval (Zoals CASTOR) transporten].
Samen met individuele activisten van: Attac(Duitsland), Solid [Socialistische
jeugd], en Werkstatt fuer Gewaltfreie Aktion [Centrum voor geweldloze acties].
We zijn te bereiken via
(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Zie in bericht.)