Online informatie over maatschappelijke gevolgen genetische manipulatie


Op 14 juni j.l. is de website http://www.gentech.nl gelanceerd.

In dit Hivos initiatief om Nederlandstalige informatie over genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel te ontsluiten participeren A SEED, Both ENDS, Dierenbescherming, FOEI, Goede Waar & Co, Kerkinactie, Milieudefensie, Novib, het Nederlands Platform Gentechnologie, Wemos en
XminY.

De nadruk ligt hierbij op de maatschappelijke impact van de technologie:
- Wat zijn de gevolgen voor mens, milieu, dieren, ontwikkelingslanden en consumenten wereldwijd?
- Zijn deze gevolgen ingrijpend en onomkeerbaar?
- Wat voor revolutie brengt deze techniek te weeg, voor onszelf, het milieu, dieren en ontwikkelingslanden? - Of valt het allemaal wel mee met de impact?

Gentech.nl is voortgekomen uit een coalitie van kritische maatschappelijke organisaties (NGOs) die Nederlandstalige informatie over gentechnologie op internet beschikbaar willen stellen. Naast algemene en technische informatie komen ook (maar niet alleen) kritische geluiden aan de orde.

De website richt zich vooral op de meest bediscussieerde vormen van gentechnologie: genetische manipulatie van landbouw- en voedselgewassen en genetische manipulatie van dieren. Dit is het voornaamste aandachtsgebied van de bij deze website betrokken organisaties.


Centraal staan de volgende vragen:

* Wat is genetische manipulatie?

* Wat is de maatschappelijke discussie over genetische manipulatie?

* Wat gebeurt er met genetische manipulatie betreffende voedsel, landbouwgewassen, milieu, gezondheid en dieren?

* Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu in ontwikkelingslanden?

* Wat is er aan wet en regelgeving, hoe zit dat met octrooi en wat is de rol van grote bedrijven?

www.gentech.nl


A SEED, Both ENDS, Dierenbescherming, Goede Waar& Co, Hivos, Kerkinactie, Milieudefensie, Novib, het Nederlands Platform Gentechnologie, XminY en Wemos ondersteunen de totstandkoming van gentech.nl. Dit betekent niet dat alle individuele organisaties automatisch 100% van de tekst onderschrijven. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de nieuwsberichten ligt enkel en alleen bij de betreffende schrijver. OneWorld werkt mee aan het ontsluiten van informatie en het bevorderen van de discussie over genetische manipulatie.


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door zie bericht.)