"Global Europe: Competing in the World" werd in oktober 2006 door de Europese Commissie gelanceerd. Het doel ervan is om economisch beleid te ontwikkelen dat in het voordeel is van 'Europese exporteurs'. Volgens kritische maatschappelijke organisaties vormt het een "ernstige bedreiging voor sociale rechtvaardigheid, gendergelijkheid en duurzame ontwikkeling, niet allen buiten de EU maar ook daarbinnen."

De Europese Commissie vat het als volgt samen: "More specifically, Global Europe identifies the improvement of market access abroad for European exporters as a key part of increasing European competitiveness." (link ).

Op bovenstaande website kun je lezen wat dat in de praktijk inhoudt, voor zover ze dit publiek maken. In de eerste plaats een klassiek neoliberaal beleid, gericht op internationale vrijmaking van markten. Specifiek voor de Europese producenten wordt daar dan een beleid van informatievoorziening en advisering aan toegevoegd, met name de Market Access Database.

Op de website wordt ook uitgelegd dat deze onderneming aanvullend functioneert op het handelsbeleid op andere niveaus (zoals bij de WTO, bilaterale overeenkomsten of "Other trade consultations and diplomatic pressure"). Dat wil zeggen: naar het voorbeeld van de VS wordt er gewerkt aan een coherent buitenlandbeleid gericht op het behartigen van de belangen van het Europese bedrijfsleven (en dus openbreken van markten voor hen daarbuiten). Na een opstartfase in 2006, werd op 18 april 2007 een definitief "Market Access for European exporters" geformuleerd.

De ingangspagina van Global Europe bij het departement van Handel (geleid door EU-commissaris Peter mandelson) is deze.

Zie voor de bilaterale handelsverdragen van de EU hier.

Hoe verhoudt dat zich tot de veelgenoemde Lissabon Agenda? Die bevatte afspraken om economische hervormingen toe te passen die evenees gericht waren op het verkrijgen van voordeel op de concurrentieschaal, maar die vooral op de interne economie van de EU gericht waren. Global Europe vult dit aan met een extern richtsnoer. (Mandelson: "In 2005, the renewed Lisbon strategy set out the steps we must take within the European Union to deliver growth and jobs. This internal agenda must be complemented with an external agenda for improving European competitiveness in the global economy. Rejection of protectionism at home should be accompanied by activism in opening markets abroad).

WTO?

Global Europe werd in oktober 2006 gelanceerd, en moest ook een antwoord zijn op de toen al vastlopende ontwikkelingen binnen de Doha-ronde van de WTO.

Tot nu toe is er internationaal nog niet veel reactie te bespeuren geweest op dit beleidsplan, en in Nederland al helemaal niet.

De Europese coalitie Seattle to Brussels Network heeft wel een en ander aan informatie bij elkaar gezet op haar website .

S2B kenschets Global Europe als "a plain de-regulation agenda in favour of European business, with little regard to fundamental issues such as sustainable development, poverty eradication or economic sovereignty."

S2B vat de kernelementen van de Global Europe strategie samen als:

* Access to resources (from agricultural commodities to energy)

* New and better market access for European products

* Rules securing European investments and intellectual property rights

Bij de vastgelopen WTO-ontwikkelingen, zou de EU dat vooral via bilaterale en bi-regionale vrijhandelsverdragen willen behalen.

Volgens S2B is de strategie met name gericht op deregulering; in de 'target countries' maar ook binnen de EU zelf. "It says, for example, that future directives on social, labour or environmental issues for instance, should not be threatening the global competitiveness of European corporations." De conclusie: "Global Europe poses a serious threat to social justice, gender equality and sustainable development not only outside the EU, but also within. The erosion of workers' rights, the worsening of the quality of jobs within the EU, the destruction of a sustainable model of farming is also intrinsically linked to the external EU trade agenda. With trade liberalisation across all sectors - agriculture, industry and services - the beneficiaries are a handful of corporations but millions lose their jobs."

S2B heeft in januari 2008 een petitie-brief gelanceerd, waarin bovenstaande kritiekpunten vermeld staan (deze is niet op de website van S2B terug te vinden, wel bijvoorbeeld hier )

In de brief wordt het EU-beleid in detail afgekeurd (met name de EPA's) en worden alternatieven voorgesteld, op het gebied van klimaat en duurzaamheid en internationale solidariteit. Ook worden toekomstige evenementen genoemd waar de kritiek gestalte zou kunnen krijgen

 De Nederlandse Staatssecretaris voor Europese Zaken Timmermans heeft in december aangekondigd dat er (met "2 miljoen euro en een consortium communicatiebureaus" (NRC)) een groots propaganda-offensief in nederland voor de EU ingezet gaat worden. Het is zeer waarschijnlijk dat daar ook het handelsbeleid verkocht gaat worden.

Zie ook de WTO-Zip voor recente ontwikkelingen