Op 7 november presenteerden twee 'fellows' van het Transnational Institute (Howard Wachtel en Myriam Vander Stichele) en 1 genodigde (Barry Gills) hun visie op de financiële crisis. Het panel beantwoordde ook vragen uit het publiek. De avond werd voorgezeten door Susan George ('fellow' en Board Director van TNI). Hieronder vind je de geluidsopnamen van deze avond (opgenomen door Maria, Indymedia)

>> November 7th two 'fellows' of the Transnational Institute (Howard Wachtel and Myriam Vander Stichele) and one invitee (Barry Gills) presented their views on the financial crisis. The panel also answered questions of the audience. Chair: Susan George ('fellow' and Board Director of TNI). Below you'll find the audio files of that event (recorded by Maria, Indymedia)

   

0. Introductie door Susan George
>> Introduction by Susan George
(MP3= 3:50 min - 3,6 Mb)

1. Barry Gilles: overzicht van omvang, dynamiek en fasen van de crisis tot dusverre en de conclusies die we daar nu al uit kunnen trekken
>> Barry Gilles: overview of the extent, dynamics and phases of the crisis so far and the lessons we already can draw from it
(MP3= 20:10 min - 18,5 Mb)

2. Myriam Vander Stichele: hoe de EU werd betrokken bij een crisis waarvan werd gedacht dat die alleen de VS betrof, hoe de crisis werd geïnstitutionaliseerd en over de machts-spelletjes die daarachter schuilgaan.
>> Myriam Vander Stichele: how the EU got involved into a crisis which was thought of of be an American one, and how did the crisis get institutionalized, and about what are the power games played behind it.
(MP3= 13:50 min - 12,7 Mb)

3. Howard Wachtel: over de geschiedenis van de crisis in de VS, en over wat de overwinning van Obama voor ons en voor de financiële struktuur betekent.
>> Howard Wachtel: what is the history of the crisis (in the US), what does the Obama election mean for us and for the financial structure?
(MP3= 14:45 min - 13,5Mb)

4. Intermezzo door Susan George over het standpunt van TNI. Wat kan en moet de burger doen nu het geschikt en tijdig is om te interveniëren? "We moeten nu zeggen 'genoeg is genoeg'".
>> Intermezzo by Susan George on the position of TNI. And what must and can we do at this moment where it is possible and timely to intervene? "We have to say 'enough is enough'".
(MP3= 2:20 min - 11,3Mb)

5. Vragen van het publiek beantwoord door het panel (1)
>> Questions from audience and answers from panel (1)
(MP3= 11:10 min - 10,2Mb)

6. Vragen van het publiek beantwoord door het panel (2)
>> Questions from audience and answers from panel (2)
(MP3= 15:15 min - 14,0Mb)

7. Vragen van het publiek beantwoord door het panel (3)
>> Questions from audience and answers from panel (3)
(MP3= 15:50 min - 14,5Mb)


8. Conclusie door Susan George
>> Conclusion by Susan George
(MP3= 3:45 min - 3,4Mb)


De aankondiging van de avond is hier te vinden (for the announcement of the event)

  Meer informatie (for more info) op CasinoCrash