Speciaal voor het NSF is een krantje gemaakt, Forum3 genaamd. Een pdf-versie daarvan is hier te vinden: aankondiging. Maar de stukken in het krantje zijn vaak ingekort. Hierbij de originele langere versie van een van de artikelen.

Iran: Nieuw sabelgekletter met vérgaande gevolgen

De donkere wolken beginnen zich nu samen te pakken boven Iran en een volgende oorlog dreigt zich aan te dienen. Angstaanjagende patronen lijken zich weer te herhalen: de oorlogstaal zwelt aan, elk aanbod tot diplomatieke oplossing van de kant van het Iraanse bewind wordt hooghartig van de hand gewezen door de westerse mogendheden. Op maandag 12 juni vindt er in het Broeinest (Plantage Doklaan 12 Amsterdam, 20.00 uur) een informatieavond over de naderende crisis plaats. Deskundigen van Amok en TNI zullen informatie geven over de stand van zaken; hoe reeel is de dreiging van een aanval? En wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? Maar ook willen we bespreken wat we kunnen leren van alle acties om de oorlog tegen Irak tegen te houden. Want ondanks de omvang van de anti-oorlogsbeweging is dat niet gelukt. Is er een betere strategie denkbaar? Kunnen we deze keer voorkomen dat de acties de vorm aannemen van het platste anti-amerikanisme? Is het bovendien mogelijk om je tegen een aanval te verzetten zonder de onderdrukking van de bevolking in Iran zelf te negeren? (meer info: www.broeinest.info)
.

Workshop over het belang van het werk van Louis Sévèke.

Louis Sévèke is op 15 november 2005 in Nijmegen vermoord. Hij stond bekend door zijn strijd tegen de politie en de AIVD/RID. Een belangrijk element van zijn werk was het ondersteunen van activisten en mensen in de marge van de samenleving. Louis was onder andere verbonden aan het Onderzoeksbureau Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV), de vereniging Steunpunt Inzage PID-Nijmegen en hij was juridisch adviseur van daklozen en krakers. Verder was Louis actief in de Werkgroep Klachten Politieoptreden Hij publiceerde diverse artikelen, boeken en in NRC Handelsblad, Trouw en Vrij Nederland. In deze workshop gaan we in op het belang van de juridische strijd en onderzoek naar politie
en inlichtingendiensten dat Louis verrichtte voor sociale bewegingen.

De workshop is op zaterdag 12.45, in zaal T18 o.d.t.
Workshop over het belang van het werk van Louis Sévèke
Organisatie: Buro Jansen & Janssen


--------------


dag in dag uit
word je elke dag
een dag ouder
dat is niet meer geldig voor jou
Louis

15 november 2005
begint de rauwheid
beetje angst
alle monden dicht
maar dichte monden
worden ook oud

iedereen heeft lef
maar de vonk is ver weg
toch voelt iedereen
dat de vonk bestaat
ik geloof en ik zie
dat iedereen blij is
met de aanwezigheid
van de vonk

dat is voor jou niet meer geldig

ik heb nooit dag gezegd
jij bent nog steeds
elke donderdag
in de Onderbroek

wij spreken nog steeds
voor vrede
en mensenrechten


mei 2006
Kenan Sancar

Colofon
Colofon

Forum tot de derde macht, heet dit krantje. Omdat we geen plat forum willen, maar een driedimensionale, met alles dat nodig is om daadwerkelijke verandering te bereiken. Maar ook omdat een forum is een forum is een forum. Het moet vooral dát zijn; een plek voor ontmoetingen, kruisbestuivingen en uitwisseling van (desnoods botsende) meningen en ervaringen. Het idee ervoor ontstond tijdens een workshop van 'horizontale groepen' op het 2.dh5-festival. Het krantje is in een oplage van 1000 exemplaren gemaakt . Met medewerking van: Regine, Jasper, Boyd, Jeroen, Kees, Kriss, Rob, Sylvia, Kenan. Druk: Extrapool. Lay out: Michi. Voor discussie: http://lists.riseup.net/www/info/transparant.nsf
Van veel stukken staan meer uitgebreide versies op de website http://www.globalinfo.nl


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door redactie forum3.)