Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Franse arbeiders weigeren te betalen voor inflatie

De recente stakingen van oliearbeiders in Frankrijk staan aan de spits van een toenemende golf van industriële acties. CGT vakbondsleider Philippe Martinez vertelde Jacobin hoe georganiseerde arbeid de strijd tegen de stijgende kosten van levensonderhoud kan leiden.

Lees meer

Stakingen zwellen aan in Europa

Op EURACTIV.com wordt melding gemaakt van stakingen in Belgie, Frankrijk en Griekenland, naast andere landen in Europa. Werkers eisen actie tegen stijgende kosten door inflatie. Een vertaling.

Lees meer

Inflatie: 16,8 procent!

De prognose van het Europees bureau voor Statistiek voor oktober is dat Nederland het gigantische niveau van 16,8 procent inflatie zal behalen. Dat is net geen record, want dat werd vorige maand bereikt met 17,1. Daarmee is Nederland de allerhoogste in de EU, met uitzondering van de baltische landen die economische en qua gas geheel aan Rusland zijn verbonden

Lees meer

“Geen groter stuk van de taart, maar de bakkerij waar die gemaakt wordt”

Gisteravond namen in Amsterdam zo’n 30 mensen deel aan de protestbijeenkomst van de Bijstandsbond tegen toenemende armoede en de groeiende kloof tussen arm en rijk in Nederland. Ze brainstormden over inflatie, energiekosten, voedselprijzen en wat te doen tegen structurele verarming. Ter plekke kon de petitie worden ondertekend om het noodplan van de Bijstandsbond te ondersteunen. Tijdens wekelijkse discussiekomsten op woensdagmiddag geeft de Bijstandsbond een vervolg aan de brainstorm van gisteravond. Een van de sprekers tijdens de bijeenkomst was Doorbraak-activist Harry Westerink. Hieronder de integrale tekst van zijn praatje.

Lees meer

Sociale hittegolf in Frankrijk

Frankrijk beleeft een herfst van sociale woede. Al weken groeit de onvrede over de toenemende moeilijkheden in het dagelijks leven. Voorop staat het verlies aan koopkracht dat ook al een centraal thema van de parlementsverkiezingen in juni was. Sindsdien is de toestand voor steeds meer mensen ondraaglijk geworden, ook voor mensen met werk. In sommige precaire sectoren zijn de lonen zelfs gedaald. Koopkracht, “contre la v ie chère” was dan ook hét thema van de mars die links vorige zondag (16 oktober) in Parijs met 100.000 manifestanten hield.

Lees meer

De ezelsdracht van de Europese Commissie

De informele top van regeringsleiders en staatshoofden over de energiecrisis op vrijdag 7 oktober in Praag heeft niets opgeleverd. Er was geen enkel engagement over een prijsplafond voor gas en al zeker niets over een grondige wijziging van het Europese prijsmechanisme voor energie dat een grote verantwoordelijkheid draagt voor deze ellende.

Lees meer

Protestbijeenkomst in Amsterdam op 26 oktober over de stijgende voedsel en energieprijzen

De ontwikkelingen op economisch gebied hebben dramatische gevolgen. Behalve dat de gas- en energieprijzen explodeerden zijn de voedselprijzen abnormaal hoog gestegen. De inflatie ging als een raket omhoog.In de eerste instantie lukt het de meeste mensen nog wel om rond te komen. Echter als de eindafrekeningen de bus in rollen en de laatste reserves op zijn zal er een vrij grote groep in armoede vervallen.

Lees meer

Schoktherapie voor de wereldeconomie

Schoktherapie was de term die werd gebruikt om de drastische overgang te beschrijven van een planeconomie in de Sovjet-Unie in 1990 naar een volledig kapitalistische productiewijze. Het was tien jaar lang rampzalig voor de levensstandaard. Shock doctrine was de term die Naomi Klein gebruikte om de vernietiging van openbare diensten en de verzorgingsstaat door regeringen vanaf de jaren tachtig te beschrijven. Nu passen de grote centrale banken hun eigen "schoktherapie" toe op de wereldeconomie, met de bedoeling de rente te verhogen om de inflatie onder controle te houden, ondanks het groeiende bewijs dat dit volgend jaar tot een wereldwijde recessie zal leiden.

Lees meer

Inflatie naar ruim 17%

Volgens RTL heeft Nederland afgelopen maanden weer zijn eigen records gebroken en gaat de inflatie (gemeten volgens de Europese HICP) de 17 % passeren.

Lees meer

Inflatie en de algemene ondoeltreffendheid van het monetaire beleid

Het valt niet te ontkennen dat de inflatie een groot economisch en politiek probleem is geworden, dat in veel geïndustrialiseerde landen bijna dubbele cijfers bereikt. Canadezen horen erover en we zien het zeker aan de pomp en in de supermarkt, waarbij velen steeds meer moeite hebben om hun wekelijkse en maandelijkse uitgaven te voldoen. De fundamentele vraag die we ons nu moeten stellen is wat onze instellingen kunnen doen om de inflatie terug te dringen?

Lees meer

De inflatie die alles verandert

Nu er plots weer inflatie is, vertellen de politieke elites graag verhalen uit de jaren zeventig. Maar deze crisis is in de eerste plaats een diepgaande crisis van het hedendaagse kapitalisme.

Lees meer

Inflatie Nederland naar 13,6%

Het CBS meldt dat er weer een recordinflatie van afgelopen maand, augustus, te melden zal zijn. Het cijfer wordt vermoedelijk 13,6%. Maar dat wordt op dinsdag 6 september definitief gemeld.

Lees meer

FNV: De rek is eruit

De inflatie in Nederland is op het hoogste punt sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw. De lonen blijven ver achter bij de stijgende prijzen. We zitten middenin een regelrechte nationale inkomenscrisis. Miljoenen gezinnen hebben financiële problemen. Dit kunnen wij niet accepteren. De lonen moeten omhoog! Help jij ons mee?

Lees meer

Gasprijzen: overheden grijpen in nu massale armoede dreigt

Groothandelsprijzen gas dalen nu Europa zich voorbereidt op ingrijpen in energiemarkten, kopt The Guardian. In verschillende Europese landen worden boycotcampagnes voorbereid (van het betalen van de energierekening). In Nederland heeft de bijstandsbond een ‘energiespreekuur’ ingesteld.

Lees meer

Zal de wereldwijde inflatie afnemen?

Heeft de wereldwijde inflatiespiraal zijn hoogste punt bereikt? En als dat zo is en de inflatie in het komende jaar zal dalen, is de inflatieangst dan slechts een kortstondige blip geweest en zal de inflatie van de prijzen van goederen en diensten nu weer dalen tot het voorheen lage tempo?

Lees meer