Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

EU Green Deal: olietanker met een groen kleurtje?

De nieuwe Europese Commissie lanceerde op 11 december de 'Green Deal', een plan op hoofdlijnen met "als doel om de economie, onze manier van produceren en consumeren te verzoenen met de planeet, en om het te laten werken voor de bevolking". Van verschillende kanten kwam echter stevige kritiek. Volgens sommigen komt de Green Deal te laat en is het onvoldoende om de versnellende klimaatcrisis af te remmen. Anderen voorzien problemen op belangrijke deelgebieden als landbouw, energie en financiering. Wat de Green Deal in elk geval doet, is het instandhouden van een falend economisch groeisysteem met (wederom) de Europese transnationale bedrijven in de hoofdrol.

Lees meer

Over Karel de Gucht, de EU handelspolitiek en bedrijfslobby’s

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar binnen enkele dagen kan de nieuwe Commissie van Barroso dan toch aan de slag. Nadat de laatste kandidaat Commissaris deze week met vrucht geslaagd lijkt te zijn in haar examen en Neelie Kroes op de valreep ook Dexia tot een slankheidskuur heeft gedwongen.Karel De Gucht, de Belgische Commissaris heeft zijn examen enkele weken geleden afgelegd. Volgens onze pers was hij geslaagd met de grootste onderscheiding.

Lees meer

NoBorderCamp in Brussel

In september/oktober 2010 organiseren we een NoBorderCamp in Brussel, met workshops,  debatten, (directe) aktie en trainingen.  Op zaterdag 5 december was er een eerste vergadering over de organisatie.  De volgende vergadering is gepland op 11 januari 2010.  We nodigen iedereen uit om mee te organiseren.

Lees meer

Melkacties in heel Europa, NmA geblokkeerd

Melkveehouders zijn in heel Europa aan de slag met acties om de lage prijs die ze voor hun melk krijgen aan te klagen. Ook in Nederland. Vandaag vergaderen de boeren op Europees niveau over het vervolg van hun acties

Lees meer

De financiële crisis en 'Global Europe'

Hoe de financiële crisis zich verhoudt tot de Europese handelsstrategie “Global Europe”, de voedselcrisis en de milieucrisis. SOMO-onderzoeker en TNI Fellow Myriam Vander Stichele beargumenteert dat de financiële crisis in Europa voor een belangrijk deel voortkomt uit de tegenstelling binnen de EU waarbij enerzijds financiële diensten worden geliberaliseerd en anderzijds geen toezicht wordt ontwikkeld op de Europese financiële conglomeraten die grensoverschrijdende actief zijn.

Lees meer