Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Monsterwinsten door CO2-Emissiehandel

Het Europese emissiehandelsysteem, bedoeld om de CO2-uitstoot van de Europese grootindustrie te verlagen, zorgt voor monsterwinsten voor bedrijven in plaats van effectieve reducties bij CO2-intensieve sectoren, volgens een bericht van MO*/IPS. MO*/IPS baseert zich op een bericht van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de koepel van milieuverenigingen in Vlaanderen. Deze heeft haar gegevens weer gehaald uit een onderzoek van de Britse organisatie Sandbag. Het originele bericht van BBL is hieronder overgenomen.

Lees meer

1e commentaren op nep-deal Kopenhagen

Kopenhagen is afgesloten met een soort nepdeal die de VS heeft bekonkeld met een 25-tal landen buiten de algemene vergadering om en die ook niet aangenomen is maar waarvan alleen 'kennis is genomen' door de rest van de conferentie. Eerste commentaren en analyses:

Lees meer

Klimaat en het spook van de 'overbevolking'

Nu de klimaat-paniek de politieke agenda's overheerst, duikt ook ineens een hardnekkig oud spook op. In de meeste forums over de klimaatproblematiek, wordt al snel ingebracht dat de bevolkingsgroei het hoofdprobleem is. De meeste milieu-organisaties verzetten zich niet tegen deze kort-door-de-bocht redenatie die steevast voert tot 'blaming the poor' en vaak zelfs de hetze tegen migranten helpt versterken. Sterker nog: veel milieu-organisaties ondersteunen de 'neo-Malthusiaanse' argumenten en nemen ze over.

Lees meer

Brisbane-Kopenhagen op de Fiets

Kim Nguyen fietste van Brisbane naar Kopenhagen om te laten zien dat mensen zelf veel kunnen ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Onderweg kreeg hij gezelschap van andere fietsers en ontmoette hij klimaatactivisten.

Lees meer

Klimaat en Kapitalisme in Kopenhagen

Vanaf de tweede week van december zullen vertegenwoordigers op de VN Klimaatconferentie in Kopenhagen de strijd aanbinden met de uitdagingen van klimaatverandering. Deze week zullen invloedrijke spelers bij de 7e Ministeriële Conferentie van de Werelhandelsorganisatie (WTO) in Genève proberen door te drukken dat de negen jaar oude Doha-ronde van handelsbesprekingen afgerond wordt. (Het stuk werd vlak voor de WTO-top geschreven, meer daarover hier vert.). De twee conferenties hebben volstrekt tegenstrijdige doelen en hun nevenschikking benadrukt een harde realiteit. De wereld moet kiezen tussen vrijhandel en efficiënt klimaatbeheer.

Lees meer

Stem voor de Ziedende Zeemeermin, Vote for the Angry Mermaid!

Tot 13 december kun je je stem uitbrengen voor de De Ziedende Zeemeermin Prijs voor het bedrijf of de lobbygroep die het meest heeft gedaan om effectieve klimaatmaatregelen de nek om te draaien, en om te profiteren van emissiehandel en andere nep-oplossingen zoals biobrandstoffen, koolstofopslag en kernenergie. (English text included)

Lees meer

De zorgwekkende opvattingen van de milieuadviseur van Sarkozy.

Een geniepige ideologie steekt in - ook progressieve - milieukringen plots weer de kop op, namelijk dat overbevolking het grootste (milieu)probleem zou vormen. In zijn naarste variant behelst dit dat er zij aan zij met extreemrechts geijverd wordt voor het weren van migratie. In de jaren '70 is al eens eerder geprobeerd dit idee naar voren te schuiven, maar dat debat werd toen vakkundig door links van tafel geveegd, onder andere met het argument dat het voornamelijk een armoedeprobleem betreft. Gemeenschappen die welvarender worden, krijgen unaniem ook beter vat op hun geboortecijfer. Momenteel is de denktrand om de 'armen de schuld te geven' echter weer volledig terug. Een schrijnend voorbeeld is de milieu-held van Sarkozy, Jared Diamond.

Lees meer

Corona-crisis

corona crisis covid19 nederland