Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten

Naar aanleiding van een verzoek van de ministers Stef Blok en Sigrid Kaag van respectievelijk Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, kwam de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) afgelopen juli met het advies om een nauwere samenhang in het regeringsbeleid na te streven tussen duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten (1).

Lees meer

Felle open brief aan VN over nieuwe ontwikkelingsdoelen

Ter vervanging van de omstreden Millennium Development Goals (MDG's), wier streefdatum dit jaar aflopen, zijn er nieuwe bij de VN opgesteld. Het zijn er 17, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die op 27 september, na twee jaar onderhandelingen, unaniem door alle honderdvijftig wereldleiders werden aangenomen. Ze zullen een tegenovergesteld effect hebben, volgens veel critici.

Lees meer