Volgens de Britse onderzoeksinstelling New Economics Foundation is het een sprookje dat economische groei goed is voor het bestrijden van armoede.

Het was een goed idee: breng de economie wereldwijd tot ontwikkeling en de armoede verdwijnt vanzelf. Helaas, het werkt niet. Volgens de Britse denktank New Economics Foundation is het tegenovergestelde het geval: de rijken worden rijker en de armen armer.

Vorige week publiceerde de denktank een opvallend rapport dat "Growth isn't working" heet. Daarin concludeert het economisch researchinstituut dat armen steeds minder graantjes van de welvaart meeplukken, maar wel de tol voor de groei betalen (milieu, klimaatsverandering). Volgens de denktank is het een misvatting dat economische groei uiteindelijk armoede zal opheffen.
Volgens berekeningen van de denktank komt van elke honderd dollar groei slechts 60 cent ten goede aan mensen die onder de armoedegrens leven. In de tachtiger jaren was dat nog 2.20. Dat betekent dat de bijdrage van de economische groei aan armoedebestrijding tussen 1980 en nu met 73% is gedaald.

De New Economics Foundation berekende verder dat voor elke dollar die aan armoede wordt uitgegeven, 166 dollar extra productie en consumptie nodig is. Dat heeft z'n weerslag op het milieu en in het bijzonder weer op de armste mensen in de armste landen, die harder door extreme droogte of overvloedige regenval worden getroffen dan mensen in rijke landen.

Het NEF concludeert dat groei van de wereldeconomie de armoede dus niet de wereld zal uithelpen, zolang armoedebestrijding geen hoofddoel van economisch beleid is en groei een bijzaak in plaats van omgekeerd. Dat kan o.m. door een herverdeling van inkomsten door nivellering. Daarbij dragen hogere inkomens procentueel meer belasting af dan lagere. Meer op www.neweconomics.org.

Afkomstig van de website van LliNK


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Website LLink.)