zowel in Trouw als NRC stonden vorige week artikelen waarin ervoor gepleit wordt voor dat Nederlandse drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden commerciele dochterondernemingen moeten opzetten
(zgn. 'publiek-private samenwerking' ). Olivier Hoedeman schreef een reactie die in ingekorte versie geplaatst werd in Trouw.

Het originele artikel in Trouw, van de hand van Willem Schoonen, kun je hier vinden. De reactie van Olivier Hoedeman werd op 26 september geplaatst.

Houd drinkwater publiek

Water is geen commercieel exportartikel. Nederlandse waterbedrijven moeten daarom publiek blijven, ook over de grens.

Volgens het artikel "Watersector moet naar wereldtop" (Trouw, maandag 19 september) zou het publieke karakter van de Nederlandse drinkwaterbedrijven een belemmering vormen voor de exportbelangen. Jeroen van der Sommen van het Netherlands Water Partnership vindt dat Nederlandse drinkwaterbedrijven door hun publieke karakter eerder gehinderd dan gestimuleerd. Hij pleit ervoor dat ze in het buitenland commerciële activiteiten mogen opzetten, wat nu wettelijk niet is toegestaan. Ik heb hier grote vraagtekens bij. Het een gotspe zijn als Nederlandse waterleidingbedrijven in ontwikkelingslanden als private watermultinationals in spe gingen opereren. De laatste tien jaar blijkt in tal van ontwikkelingslanden dat privatisering van de drinkwatervoorziening meestal in de vorm van publiek-private samenwerking - in steden met veel armen zeer riskant is.

Van der Sommen zou juist het publieke karakter van de Nederlandse drinkwatervoorziening moeten koesteren. De Nederlandse waterleidingbedrijven zonder uitzondering in publieke handen - behoren tot de efficientste ter wereld en presteren, zonder winstoogmerk, net zo goed en vaak beter dan de geprivatiseerde waterbedrijven in Engeland en Frankrijk.

Het Netherlands Water Partnership zou zich in moeten zetten voor het versterken van de publieke drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden. De Nederlandse waterleidingbedrijven kunnen via publiek-publieke samenwerking hun unieke kennis en ervaring overdragen aan publieke drinkwaterbedrijven in ontwikkelingslanden en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling om miljoenen mensen aan betaalbaar drinkwater te helpen. Helaas blijft ook minister van ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne (om ideologische redenen) overdreven nadruk leggen op zogenaamde 'publiek-private samenwerking' (PPPs), een weinig logische keuze gezien het feit dat Nederland geen private drinkwaterbedrijven telt.

Olivier Hoedeman is medewerker van de Corporate Europe Observatory, dat de macht van bedrijven in Europa kritisch volgt.(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Olivier Hoedeman.)