Een filmpje dat uiteenzet hoe occupy-bijeenkomsten tot besluiten komen, en wat het voordeel is van een langzaam proces waar in princiepe iedereen aan deel kan nemen.

Afkomstig van adbusters, en op hun website wordt er ook wat over gediscussieerd