Ga naar de inhoud

WTO.ZIP (wekelijks Cancún) nummer 26

De tweede uitgave van de wegens de naderende WTO-top wekelijks uitkomende WTO-zip

35 min leestijd
Placeholder image

WTO . ZIP (wekelijks Cancún) nummer 26
19 augustus 2003

inhoud

A) Het regent (oproepen tot actie)
B) Mexicaanse globofoben-lijst onthuld
C) Tegenactiviteiten in Cancún
D) Sluit de WTO ook fietsers buiten?
E) Nederland: Verklaring EZ over Cancún
Instructie voor Regeringsdelegatie naar Cancun-top
F) Factsheets over de WTO
G) Achter de schermen van de WTO (boek)
H) \\\”De antiglobalisten hebben kennelijk gelijk als het om Afrika gaat\\\”
– oud Oeso-ambassadeur en oud-bewindvoerder Wereldbank van Dam
I) Overzicht van gemeentelijke moties tegen GATS
Informatiebijeenkomst over GATS en gemeenten in Utrecht
J) Informatieavond over WTO en investeringen
K) WTO Voedings- en voedselzekerheid: \\\’n ieders zorg
L) De Liberalen op weg naar Doha
M) Landbouwdiscussie
N) Internationale Aktiedag voor Openbaar Onderwijs op 13 september
De aanval van de WTO op het openbaar onderwijs
Europese studentenacties EEF Berlijn
Studenten in september de straat op in Berlijn;
\\\”Ander onderwijs is mogelijk!\\\”

A) Het regent (oproepen tot actie)

Bleef het lange tijd redelijk stil buiten Latijns Amerika in de gelederen van WTO-tegenstanders, nu beginnen de actie-oproepen met stromen binnen te komen. Een kort overzicht (in de vorige Zip was al een begin gemaakt in het stuk van Robin van Stokrom. Daarin werd melding gemaakt van de activiteiten van uiteenlopende organisaties als het Vrouwenforum, het Forum van het Volk en de aan de Duitse Groenen gelieerde Heinrich Böll Stichting en de International Fair Trade. Ook werd in dat artikel melding gemaakt van \\\”de Braziliaanse Boerenorganisatie Campesina\\\”. Bedoeld werd natuurlijk de internationale boerenorganisatie Via Campesina).

* Boeren

Via Campesina is de meest prominente stem van boeren die tegenstanders zijn van een eventueel nieuw landbouwakkoord binnen de WTO. Sterker nog, ze eisen dat de WTO zich in het geheel niet met landbouw bemoeit. De website van Via Campesina hapert momenteel, het manifest van de organisatie is echter ook hier te lezen
Zie ook: artikel op corpwatch

* Help Mexicaanse boeren en inheemse mensen op te trekken naar Cancún

Internationale boerenorganisaties roepen dringend op om geld te storten zodat Mexicaanse boeren en inheemsen in Cancún kunnen gaan demonstreren tegen de WTO. Voor velen is Cancún ver weg en is het huren van een bus te duur. Help dus met de bekostiging van busvervoer. Zeker als je zelf niet kunt gaan om te protesteren tegen de WTO is dit een manier om anderen die mogelijkheid wel te geven. We staan voor een gemeenschappelijke zaak.

De Mexican National Union of Autonomous Regional Farmer Organizations, UNORCA – een van de leden van Via Campesina – organiseert een Internationaal Boeren Forum en onderdak voor de deelnemers. Het Forum is een belangrijke gelegenheid voor boerenorganisaties uit alle delen van de wereld om te praten over alternatieven voor vrijhandelsakkoorden en om gezamelijk te protesteren tegen de WTO. We willen tenminste 10.000 afgevaardigden bijeenbrengen.

Meer info: http://www.unorca.org.mx/omc/ingles/index.html
Deze aktie wordt ondersteund door Food First.

Hoe te doneren: Dat kan veilig per internet via http://www.unorca.org.mx/omc/ingles/index.html (op basis van een creditkaart). Er worden geen overmakingskosten afgehouden. Food First is betrokken bij de opzet van deze website. Je kunt ook een internationale check (dollars) laten opsturen aan Food First (ovv: \\\”FOOD FIRST, Unorca project\\\”; tnv: Food First/UNORCA, 398 60th Street. Oakland, California, 94618, USA).

WTO uit de Landbouw!
WTO uit onze levens!
Ja tegen voedselsouvereiniteit.

Peter Rosset and Anuradha Mittal
Co-Directors van Food First
http://www.foodfirst.org

* Vrouwen

Naast het al eerder genoemde vrouwenforum in Cancún, is er nu een internationale oproep van de Wereld Vrouwenmars aan vrouwen om aan de anti-WTO-protesten deel te nemen. Deze is te vinden op: de website

* Lokaal

Veel Amerikaanse organisaties zijn betrokken bij de protestacties in Cancún zelf. Toch zijn ook daar mobilisaties voor lokale acties gedurende de internationale actieweek. Zie bijvoorbeeld: de oproep tot actieweek voor de Bay Area (San Francisco en omgeving

* PGA

People\\\’s Global Action (PGA) het informele netwerk van actiegroepen en basisorganisaties, lijkt wereldwijd enigszins ingeslapen te zijn. De Latijnsamerikaanse vertakking ervan is dat echter allerminst, hetgeen vooral te maken heeft met de campagnes tegen de Amerikaanse vrijhandelszone (FTAA/ALCA). Al op de tegenconferentie van de ALCA-top in Quito, vorig jaar, werd een oproep gelanceerd om tijdens de WTO-top in actie te komen. Deze oproep is hier te vinden:
Op de website van PGA is nu ook een algemene oproep te vinden:

* Ontsporen

Dan is er nog de Hemispheric and Global Assembly against the FTAA and the WT0, gemaakt aan het slot van een internationale bijeenkomst van actiegroepen die in mei plaatsvond in Mexico Stad. \\\”Wij, hier aanwezig, maken onze intentie bekend en onze vastberadenheid om de Vijfde Ministeriële conferentie van de WTO te doen ontsporen\\\” gevolgd door de bekende reeks argumenten tegen de WTO. Ze eindigen het manifest met de oproep om massaal naar Cancún te komen van 9-14 september en anders deel te nemen aan de internationale acties. Om precies te zijn: \\\”to launch massive united and coordinated demonstrations on Sept. 9, the Day of Global Action against the WTO, and on Sept. 13, the Day of Massive Demonstrations against Globalization and War.\\\”
Zie: op Indymedia Cancún

B) Mexicaanse globofoben-lijst onthuld

Het Mexicaanse dagblad Reforma heeft de hand weten te leggen op een zwarte lijst met 60 binnen- en buitenlandse activisten die \\\”in de gaten gehouden moeten worden\\\”. In de praktijk betekent dat vaak dat ze aan de grens de toegang tot het land ontzegd worden, of vroegtijdig gearresteerd worden. De lijst is opgesteld door de nationale veiligheidsdienst en zou volgens de krant door militairen en politie gebruikt worden.

Op de lijst staan namen van bekende globaliseringsactivisten zoals leiders van de Italiaanse Witte Overals en Ecuadoreaanse indianenorganisaties. Verder vinden we woordvoerders van de Braziliaanse landlozenbeweging MST op de lijst en vertegenwoordigers van Canadese NGO\\\’s. En natuurlijk de Franse boerenactivist José Bové. Zelfs de Amerikaanse wetenschapper Noam Chomsky figureert op de lijst, al wordt hij in de categorie \\\’gematigd\\\’ ingeschaald (de goedmoedige Chomsky is trouwens 75 jaar oud). Onder de Mexicaanse activisten die op de lijst figureren, bevinden zich leiders van boerenbewegingen, studentenorganisaties en van de schuldenarenbeweging El Barzón. Opvallend is trouwens dat een gedeelte van de informatie op de lijst verouderd is. Zie voor het artikel van Reforma en een overzicht van de lijst: artikel Reforma

C) Tegenactiviteiten in Cancún) (Robin van Stokrom)
(met onderaan het artikel een voorlopige agenda van alle aktiviteiten)

Cancún is een nieuwe stad gebouwd als een toeristisch centrum voor de Mexicaanse economie. Er is dan ook niet veel geschiedenis aan sociale bewegingen in Cancún zelf, in tegenstelling tot de rest van Mexico. Er staat dan ook veel op de tegenactiviteitenagenda, deels georganiseerd door lokale activisten. Want de WTO heeft ervoor gekozen om samen te komen in een paradijs van hotels en stranden, maar de helft van de driehonderd duizend inwoners van Cancún heeft geen toegang tot basisvoorzieningen, zoals stromend water, elektriciteit en vuilnisophaal.

Welkom in Cancún

Het welkomstcomité van Cancún, Comite de Bienvenida, houdt zich met logistische onderwerpen bezig, zoals het vinden van geschikte hotelruimte en de voedselvoorziening. Zij zijn nog in onderhandeling met de stad. Aan de andere kant zijn er ook groepen NGO\\\’s en actiegroepen, vooral van buiten de stad en uit andere landen, actief binnen de Peoples\\\’ Forum on Alternatives, waarover meer in de vorige nieuwsbrief is bericht. Zij verwachten ruim tienduizend deelnemers. In totaal worden er minstens twee keer zoveel voor de protesten verwacht.

Er ontwikkelt zich ook een lokale Cancún groep van jongeren uit onder meer de kunsthoek. Zij doen aan mobilisatie en informatievoorziening in Cancún en de directe omgeving. Zij zijn van plan om grote carnavalspoppen te maken en een sambaband te formeren. Zij hebben een vaste locatie in de Parque las Palapas, een cultureel centrum in Cancún.

Studenten en Boeren

Daarnaast is er een studentennetwerk uit de grotere steden zoals Mexico City. Zij hebben een overkoepelend netwerk gevormd, bedoeld om gezamenlijke acties te coördineren: Alianza Global S-9/ Mondiale Alliantie S-9. Zij richten hun activiteiten vooral op 9 september 2003. Hoewel veel studenten naar Cancún willen trekken, is dit voor de meesten te duur, want hun trip inclusief busreis duurt in totaal tien dagen. Ze roepen op tot donaties.

De studenten zullen ook met de boerenorganisaties, waarover al in de vorige nieuwsbrief bericht is, overleggen over gezamelijke acties. Een van de voorstellen van de Zuid-Amerikaanse boerenbeweging Campesina is om een mars te houden op de WTO-conferentieruimte op 10 september, om vervolgens daar binnen een verklaring voor te dragen. Ook roepen zij op tot verstoring van financiële centra in de wereld en voor \\\”boerenrechten en voedselsoevereiniteit.\\\”

Criminalisering

De criminaliseringscampagne in Mexico is ook alvast begonnen. Zo verschijnen er regelmatig negatieve artikelen in de kranten en een radiojournalist van Radio Turquesa had het over meer dan honderdduizend buitenlandse \\\”oproerkraaiers\\\”, waaronder zich zelfs mensen zouden bevinden die explosieven meebrengen. Gebruikelijk tijdens dit soort topontmoetingen, maar dit leidt wel tot een ontmoedigend effect, stellen Starhawk en Lisa Fithian in een recent verslag na hun bezoek aan Cancún.

Zo eisen de rijke hoteleigenaren alvast een harde hand in het neerslaan van protesten. De burgemeester van Cancún maakt ook groot misbruik van de situatie en vraagt om zoveel mogelijk geld van de federale regering. Voor dit doel maakt hij een hype uit de \\\”bedreigingen van de activisten\\\”.

Twee jaar eerder tijdens de protesten tegen het Wereld Economisch Forum was de politie zeer agressief toen de wegen naar de conferentieruimte geweldloos werden bezet. Zelfs president Fox van Mexico sprak toen in negatieve termen over het politieoptreden. Maar door de herinnering hieraan, zien delen van het Comité liever geen directe acties zoals tijdens de WEF. Er zijn echter ook andere stromingen die andere visies en plannen hebben.

Noot:
– Dit verslag is voor een belangrijk deel een vertaling van: \ van Starhawk en Lisa Fithian. Dat artikel bevat meer informatie over logistiek en donaties.
РZie ook: 3rd Canc̼n News Bulletin: Things Come Together 10 August 2003
РLees meer over de geschiedenis van Canc̼n en de sociale omstandigheden: (Engels) Canc̼n: A Model for Self-Destruction:
– Artikel over criminalisering en de lokale ondernemers (Spaans): \
Website van het welkomstcomité:

Voorlopige Agenda acties in Cancún:

30 augustus: Festival in Cancún, Studentenworkshops en trainingen in Mexico City.
1 september: Opening van Ontmoetings Centrum (Convergence Centre).
2 september: Alternatieve Media-bijeenkomst.
4,5 september: Studenten vertrekken vanuit Mexico City.
6 september: Trainingsweekend, start van dagelijkse bijeenkomsten en vergaderingen.
7 september: Forum van vissers.
7,8 september: Communicatie Workshops.
8 september: Studenten arriveren in Cancún, houden vergaderingen over mogelijke acties.
9 september: WTO-delegatieleden arriveren in Cancún. Acties in Cancún en elders wereldwijd. Officiële opening van het Peoples Forum, 18:00 in City Hall.
8,9 september: Internationale Boerenforum, Parlementair Forum, Vrouwenforum, Jongerenforum.
10 september: De WTO-conferentie opent met onderhandelingen over landbouw. Een demonstratie en mogelijk andere acties vanuit boerenorganisaites. Alternatieve Fair Trade forum en symposium tot de twaalfde.
9,10 september: Bosforum, Inheemse bevolkingsgroepenforum.
11 september: Bijeenkomst van de Zapatista\\\’s. Herinneringsdag voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, de militaire coup in Chili en de aanslagen in New York. Straatprocessies, offers, cacerolazo (slaan met lepels, pannen en deksels). Massademonstratie rond stadhuisgebied. Ook een cultureel forum.
12 september: De diensten staan op de WTO-agenda (GATS-verdrag). Een voorstel is om die dag in de steden gratis diensten te leveren aan mensen: voedsel, water, medische hulp… Business and Services Forum en Privatisering van Publieke diensten forum.
12,13 september: Mensenrechtenforum.
13 september: Massademonstratie tegen oorlog en vrijhandel (nog niet bevestigd; tegenstrijdige berichten).
14 september: Einde van de WTO-Conferentie. Fiesta op het strand? Officiële sluiting Peoples Forum om 18:00 in City Hall.
15 september: Mexicaanse Onafhankelijkheidsdag.

D) Sluit de WTO ook fietsers buiten? (Robin van Stokrom)

Zeventien milieuactivisten fietsen vanuit Vancouver, Canada, drieduizend kilometer naar de WTO-stad Cancún om bij de Conferentie aanwezig te zijn. Ze geven onderweg workshops en houden discussies in steden en dorpen langs de kustlijn van de Grote Oceaan in de VS, Canada en Mexico. In Cancún willen ze delegatieleden onder druk zetten en de verhalen die ze onderweg verzamelen over de effecten van de \\\”vrije\\\” wereldmarkt op natuur en mens presenteren.

De fietsers zijn van de milieuorganisatie Sierra Youth Coalition en zij komen uit Canada, Australia, Nicaragua, China en de VS. \\\”Wij richten ons op mensen in plattelandgemeenschappen wier leven in gevaar is door het mondiale handelsregime dat duurzame landbouw niet promoot\\\”, verklaart de coordinator van de Sierra Youth Coalition.

De karavaan heeft de toepasselijke naam \\\”Deconstructing Dinner Caravan\\\” en de fietsers zijn een groot voorstander van landbouw met respect voor mens en natuur. \\\”De industriële landbouwmethodes zijn mede verantwoordelijk voor algemene voedseldegradatie, versnelling van klimaatverandering en de uitbuiting van migrantenwerknemers. Sociale zekerheid als ook het vermijden van milieurisico\\\’s vereisen dat we gezamenlijk oppositie voeren tegen deze praktijken en tegen de organisaties die dit promoten zoals de WTO.\\\”

\\\”Het handelsregime heeft gevolgen voor de lucht die we inademen, de vruchtbaarheid van de grond, het water dat we drinken en de biodiversiteit in de wereld.\\\” De fietsers (vooral jongeren) vinden dat de WTO hier nauwelijks aandacht aan schenkt. Zij willen delegatieleden hiertoe bewegen en hen ertoe zetten om de visies van plattelandsgemeenschappen en jongeren niet langer te negeren.

Een probleem was alleen dat de accreditatie die zij hebben aangevraagd niet gehonoreerd werd, vanwege \\\”technische redenen\\\”. Hierdoor zouden ze geen officiele toegang krijgen. De pasfoto\\\’s waren op gerecycled papier aangeleverd, en niet op fotopapier. Dit was niet volgens de regels, hoewel dat de groep niet verteld was van te voren. \\\”Hoe kunnen wij niet aan regels voldoen, waarvan we het bestaan niet eens wisten? Deze ervaring heeft ons het gevoel gegeven dat veel ontwikkelingslanden in WTO-processen moeten hebben, om niet opgenomen te worden en waarmee nauwelijks rekening gehouden wordt.\\\”

Minstens een van de personen heeft inmiddels toegang gekregen na grote druk van de moederorganisatie (een van de grootste milieuorganisaties in de wereld) en is zeer gemotiveerd om de westerse delegatieleden een lesje te leren. \\\”We hebben onze regeringen niet het mandaat gegeven om \\\’s werelds natuurlijke hulpbronnen en onze collectieve welvaart te verhandelen. Toch is dit wat ze doen, achter gesloten deuren bovendien. Het gebrek aan publieke participatie en de respectloosheid voor de publieke opinie, maken al deze onderhandelingen illegaal.\\\”

website: http://sierrayouthcoalition.com/wto/

E) Nederland: Verklaring EZ over Cancún

Het ministerie van EZ heeft een verklaring uitgevaardigd over de plannen voor Cancún, in de vorm van een brief aan de Tweede Kamer. In een persbericht daarover van EZ valt te lezen dat men van mening is dat \\\”de conferentie kan bijdragen aan verwerkelijking van de doelstellingen die de Nederlandse regering voorafgaand aan deze handelsronde heeft opgesteld. Deze doelstellingen zijn
– versterking van de WTO als spil van het wereldhandelsstelsel;
– voortzetting van de handelsliberalisatie in het belang van alle partijen;
– verdere integratie van de ontwikkelingslanden in de WTO en de wereldhandel en
– erkenning en uitwerking van raakvlakken met andere beleidsterreinen. (…\\\”)

Tot zover het persbericht van EZ, dat overigens wel aangeboden wordt op hun website, maar daar niet te lezen blijkt te zijn (iig. loopt onze computer er voortdurend op vast). Ook de trots aangekondigde speciale site over Cancún (http://www.Cancun.ez.nl/) geeft niet thuis en linkt slechts door naar de algemene website van EZ.
Er wordt melding gemaakt van een Algemeen Overleg met/van de Tweede Kamer op 27 augustus over de instructie voor de delegatie naar Cancún. Misschien dat daar enige helderheid verkregen kan worden over hoe ze met name punt twee denken te realiseren: \\\”handelsliberalisatie in het belang van alle partijen\\\”…

Instructie voor Regeringsdelegatie naar Cancun-top
(door Rob Bleijerveld)

Vrijdag 15 augustus stelde de Rijksministerraad de instructie (onderhandelingsrichtlijnen) vast voor de regeringsdelegatie naar Cancún.
Op maandag 18 augustus werd de instructie voor de delegatie aan de pers gepresenteerd en op 27 augustus buigt de Tweede kamer zich er over in een Algemeen Overleg.

Voor de 27e zullen een aantal niet-gouvernmentele organisaties vragen kunnen stellen aan de bewindslieden over instructie en opstelling van de Nederlandse regering ten aanzien van de WTO-top. Deze bijeenkomst met bewindslieden (door EZ abusievelijk aangeduid als \\\’overleg\\\’ en \\\’dialoog\\\’) zal ten hooogste 45 minuten in beslag nemen. Daarna spoeden de drie zich weer naar andere, belangrijkere afspraken. Onder deze NGO\\\’s bevinden zich allerlei maatschappelijke organisaties, activisten en onderzoekers.
Andere NGO\\\’s als vakbonden en werkgeversorganisaties hebben zich in een eerder stadium al in de Sociaal Economische Raad kunnen uitspreken.

Delegatieleden

De delegatie wordt geleid door minister Brinkhorst van Economische Zaken. Hij zal het echter vooral druk hebben met het uitvoeren van zijn andere taak: vice-voorzitter van de WTO-conferentie in Cancún. Zijn plaatsvervangers zijn staatssecretaris van Gennip MBA van Economische Zaken en minister van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking. Verder zijn er ambtenaren aanwezig van een aantal ministeries, waaronder dat van Economische Zaken. De Nederlandse Antillen en Aruba zijn ook vertegenwoordigd, evenals Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast zijn werkgevers-, werknemersorganisaties en \\\’NGO\\\’s\\\’ afgevaardigd.

Meer algemene informatie van het ministerie van EZ over de Cancun-top is te vinden op: http://www.ez.nl/default_bel.asp?pagina=cancun
De instructie op:
deze plek als pdf
De ledenlijst van de delegatie is te vinden op:
deze plek als pdf

Rol van de Europese Commissie

EZ: \\\”De Europese Commissie (EC) beschikt op handelspolitiek terrein over de exclusieve bevoegdheid om namens de Europese lidstaten te onderhandelen. Nederland neemt om die reden niet zelfstandig deel aan de (formele) onderhandelingen, maar laat de Commissie het woord voeren. Om een Europees standpunt uit te kunnen dragen, voert de Europese Commissie in Brussel wekelijks overleg met de lidstaten. Sinds april dit jaar behoren hiertoe niet alleen de 15 EU-landen, maar ook de 10 kandidaat-lidstaten. De laatsten zijn echter nog geen volwaardig lid van de EU en hebben daarom geen stemrecht. In Cancún zullen de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris deelnemen aan het dagelijkse coördinatie-overleg met de Europese Commissie. De delegatie van de Europese Commissie staat onder leiding van Pascal Lamy, Europees Commissaris voor Handel\\\”.

F) Factsheets over de WTO

Het GATS Platform Nederland heeft een aantal factsheets over de WTO uitgebracht onder de titel \\\”Journalistiek dossier t.b.v. de WTO top in Cancún, 10-14 september 2003\\\”.

Een overzicht van de inhoud:
* Factsheet 1 – De Wereldhandelsorganisatie (WTO)
– Boven belangen van mens en milieu?
– Hoe komen de handelsakkoorden tot stand?
* Factsheet 2 – De EU en de VS: Handelsconflicten en gezamenlijke belangen
– Staaltje protectionisme
– Eensgezindheid
* Factsheet 3 – General Agreement on Trade in Services (GATS)
– Een greep uit de algemene bepalingen
– Onderzoek naar liberalisering van diensten
– Vraag en aanbod: het GATS-standpunt van de Europeses Unie
* Factsheet 4 – Nederland en de GATS-onderhandelingen
– De gesloten deuren van economische zaken
– Gevolgen van GATS voor Nederland
* Factsheet 5 – Landbouw: Agreement on Agriculture (AOA)
– Agreement on Agriculture
* Factsheet 6 – TRIPs en Volksgezondheid
* Factsheet 7 – Investeringen en andere \\\’New Issues\\\’
– \\\”Expliciete consensus\\\”
– Investment for developing framework
* Factsheet 8 – Case-studies naar liberalisering
– Investeringen en deregulering in Argentinië
* Nelspuit: Waterprivatisering in Zuid-Afrika
* Goa: Toerisme in India

Waar mogelijk en nodig zijn websites, bronnen en contactpersonen aangegeven.
Het dossier is verkrijgbaar via:

Secretariaat GATS – Platform
p/a World Information Service on Energy
Postbus 59636; 1040 LC Amsterdam
tel: 020 – 61 26 368
email:
website: http://www.gats.nl

In het GATS-platform werken de volgende organisaties samen:
Corporate Europe Observatory – DWARS – Landelijke Studenten Vakbond – Milieudefensie – Solidariteitsfonds XminY – Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen – Transnational Institute – Wemos – World Information Service on Energy

G) Achter de schermen van de WTO (boek)

Begin september komt het boek \\\”Behind the scenes at the WTO: the Real World of International Trade Negotiations\\\”, van Fatoumata Jawara and Aileen Kwa uit. Via de website van Zed Books kunnen alvast bestellingen worden geplaatst:

Het boek beschrijft in detail wat er werkelijk gebeurde voor, tijdens en na de ministersconferentie van de WTO in Doha (Qatar, november 2001). Het is gebaseerd op interviews met 33 nationale vertegenwoordigers bij de WTO en tien stafleden van het WTO-secretariaat. Het toont wat er gaande was achter de schermen tijdens de zogenaamde \\\”green room\\\” bijeenkomsten en bij de \\\”consultations\\\”.

De schandalige praktijken die naar voren komen ondergraven de legitimiteit van de WTO. Het boek toont de systematische ondermijning van het ogenschijnlijk democratische systeem gericht op het afsluiten van verdragen die gunstig zijn voor de belangrijkste economische blokken, en dan met name voor de VS en de EU.

De organisaties ActionAid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam GB, Save the Children UK en de World Development Movement hebben, in samenwerking met Focus on the Global South, de totstandkoming van het boek mogelijk gemaakt.

H) \\\”De antiglobalisten hebben kennelijk gelijk als het om Afrika gaat\\\” –
oud Oeso-ambassadeur en oud-bewindvoerder Wereldbank van Dam

Een interessant opiniestuk was te lezen in het Financieel Dagblad van 8 augustus 2003. Het was van de hand van prof. F. van Dam, oud Oeso-ambassadeur en oud-bewindvoerder Wereldbank. De titel: Afrika moet grenzen sluiten en de wereldmarkt mijden. Helaas is het stuk niet op de website van FD toegankelijk. Het stuk wordt als volgt ingeleid:

\\\”De antiglobalisten hebben kennelijk gelijk als het om Afrika gaat. Een land dat zich op de wereldmarkt waagt voordat zijn economie concurrerend is, loopt meer schade op dan het winst kan maken, concludeert Ferdinand van Dam\\\”. In het stuk herinnert de schrijver eraan dat al jaren gewaarschuwd wordt dat als arme landen hun economiën zomaar opengooien voor de wereldmarkt, ze naar de haaien gaan en dat de enige landen die erin geslaagd zijn zich op te trekken, juist landen zijn geweest die eerst achter hoge tariefmuren hun economie opgebouwd hebben. \\\”Pas daarna zijn zij de wereldmarkt opgegaan en hebben hun importtarieven verlaagd.\\\”

\\\”(…) Pleidooien om zo\\\’n strategie ook in Afrika te volgen zijn niet nieuw. Al sinds het begin van de jaren negentig wordt er over geschreven en gediscussieerd. Tot het Nederlandse publiek drong dat pas door toen in 1999 antiglobalisten de jaarvergadering van de Wereldbank en het IMF verstoorden. Maar Kok vond dat \\\’vandalisme\\\’. Herfkens klaagde dat de protesten \\\’niet in het belang belang van de armen in de wereld\\\’ waren. Een rapport uit september 2000 van de eerbiedwaardige Netherlands Development Assistance Research Council, dat uiterst kritisch over globalisering was, werd door politici en pers genegeerd.\\\” Volgens de schrijver begint het tij nu echter te keren. Hij wijst op het feit dat eerder in het Financieel Dagblad (24 juli) door drs. Roel van der Veen, die plaatsvervangend hoofd West-Afrika is op het ministerie van Buitenlandse Zaken voorgesteld werd om \\\”Afrika voor twintig jaar met tariefmuren te omringen\\\”. Het artikel besluit met de woorden: \\\”Anders gezegd: vanwege hun visie op Afrika verdienen de antiglobalisten eerherstel en de moedige ambtenaar Roel van der Veen een lintje\\\”

I) Overzicht van gemeentelijke moties tegen GATS

De afgelopen week is de website van GatsWatch weer bijgewerkt.

Er is een overzicht te vinden van de gemeenteraadsmoties die in diverse staten aangenomen zijn waarin een moratorium van het dienstenakkoord van de WTO bepleit wordt. Ook is er een link naar een kaart met Australische steden die zichzelf GATS-vrij hebben verklaard.
En informatie over de verschillende campagnes die gericht zijn op de plaatselijke autoriteiten.

* Informatiebijeenkomst over GATS en gemeenten in Utrecht

Bijeenkomst 22 augustus met David Cadman (City Councillor, Vancouver City, Canada) over de gevolgen van WTO-dienstenakkoord (GATS) voor lokale overheden

(tekst uitnodiging:)
Geacht Raadslid,

Enige tijd geleden heeft Milieudefensie u een publicatie gestuurd over de onderhandelingen over dienstenliberalisering (General Agreement on Trade in Services — GATS) die momenteel binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) plaatsvinden. Deze onderhandelingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de beleidsvrijheid van lokale overheden. Het gaat hierbij om diverse werkterreinen waaronder de drinkwatervoorziening, afvalverwerking, ruimtelijke ordening, elektriciteit en openbaar vervoer. Ondanks de directe relevantie van GATS voor gemeenten, zijn lokale overheden door het Ministerie van Economische Zaken tot nu toe amper bij (de voorbereidingen voor) de GATS-onderhandelingen betrokken.

Met de publicatie \\\\”GATS: wat is er van uw dienst?\\\\” wil Milieudefensie gemeenteraden aanmoedigen om zich actief met de GATS-onderhandelingen bezig te gaan houden. Een eerste stap in die richting zou kunnen worden gezet door het aannemen van een GATS-motie waarin bij de regering wordt aangedrongen op een moratorium voor de GATS-onderhandelingen totdat duidelijkheid bestaat over de mogelijke gevolgen van GATS voor gemeentelijke diensten en gemeentelijk beleid.

In verschillende delen van Europa, de VS, Australië en Canada hebben lokale overheden zulke GATS-moties aangenomen. In Oostenrijk gaat het om meer dan 100 gemeenteraden, in Frankrijk om meer dan 70. Een van de eerste steden die een GATS-motie aannam was Vancouver City in Canada.

Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 22 augustus aanstaande zal David Cadman, City Councillor van Vancouver City (Canada) in het gemeentehuis van Utrecht toelichting geven op de GATS-motie van de Vancouver City Council en hoe daaraan vervolg is gegeven. David Cadman werkte meer dan 20 jaar voor het Greater Vancouver Regional District als bestuurder voor communicatie en onderwijs. In december 2002 werd hij gekozen als een van de tien City Councillors van Vancouver City. Zie: http://www.city.vancouver.bc.ca/ctyclerk/councillors/cadman.htm

Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen en zouden het op prijs stellen als u ons laat weten of u van plan bent te komen (annes@milieudefensie.nl, 020-5507387).

LOCATIE: Gemeentehuis Utrecht, Minrebroederstraat 2, Utrecht
TIJD: vrijdag 22 augustus, 10:00 – 12:00

Met vriendelijke groeten,
Anne van Schaik
campaigner WTO
Milieudefensie

(Ook anderen dan gemeenteraadsleden zijn welkom op deze bijeenkomst. Geef je wel even van tevoren op bij: annes@milieudefensie.nl)

J) Informatieavond over WTO en investeringen

Over investeringen (lees: rechten voor multinationals) gaat het donderdagavond op de tweede info-avond over de WTO in het Lab in Amsterdam.

Donderdag 21 augustus
Info-avond over de WTO en INVESTERINGEN
In: Het Lab, Jodenbreestraat 24 Amsterdam
Om: 20.00 uur. Taal: Engels

Met het oog op de komende WTO-top in Cancún, worden in Het Lab elke donderdagavond informatieve bijeenkomsten georganiseerd.

Aanstaande donderdag wordt het thema \\\\’investeringen\\\\’ bij de horens gegrepen. Onder leiding van de EU zal er bij de komende top voorgesteld worden om de WTO uit te breiden met onder meer afspraken over (buitenlandse) investeringen. In feite zou dat betekenen dat het verfoeide MAI-akkoord van eind jaren negentig alsnog via een achterdeur ingevoerd wordt. Veel armere landen zijn faliekant tegen een investeringsakkoord. Waarom zet de EU hier dan zo hard op in? Wat zouden de gevolgen zijn, en zitten er misschien ook goede kanten aan een dergelijk mondiaal akkoord? Op deze en andere vragen zal allereerst Steven Kelk antwoorden, onderzoeker bij Corporate Europe Observatory. Daarnaast hebben we Marita Hutjes van Novib te gast. Samen met Milieudefensie zijn zij aan een campagne tegen uitbreiding van de WTO met investeringen begonnen.
De informatie-avond zal (voor een keer) in het Engels zijn.

Volgende info-avonden zullen zijn:
28 augustus: over de wrakkige fundamenten van vrijhandel
4 september: Over de Nederlandse delegatie naar Cancún

Elke maandag (12-17.00 uur) is het Lab open als infopunt voor (anti)WTO-campagnes

K) WTO Voedings- en voedselzekerheid: \\\\’n ieders zorg

Op 12 september organiseert Wemos i.s.m. ICCO een workshop over WTO- voeding- en voedselzekerheid. De workshop vindt plaats tijdens de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Cancún (Mexico) en is bedoeld voor ngo’s, politici en beleidsmakers op het gebied van Gezondheid en Handel.

Wemos en ICCO gaan uit van het universele recht op voedsel. En dat is meer dan een volle maag. Het gaat ook om structurele toegang tot voedsel en een uitgebalanceerd dieet. Wij zien een duidelijk verband tussen voedselproductie en handel enerzijds en gezondheid en voeding anderzijds. De WTO kan een belangrijke rol spelen in de bestrijding van honger en ondervoeding. In samenwerking met honderd ngo\\\\’s uit de gehele wereld, zijn Wemos en ICCO daarom een lobbytraject gestart gericht op positieve resultaten voor ontwikkelingslanden op de WTO-top in Cancún.

De verschillende civil society groepen en organisaties uit het Zuiden en Noorden die zich bezig houden met voedsel, voeding, handel en gezondheid hebben een gezamenlijk doel. Namelijk hun nationale overheden bewegen de toegang tot gezonde voeding voor vrouwen en mannen te garanderen tijdens WTO-onderhandelingen en wanneer die afspraken worden geïmplementeerd.

Tijdens de workshop zullen afgevaardigden van ngo\\\\’s vanuit de hele wereld toelichten welke effecten handelsafspraken hebben op voedselzekerheid en gezondheid in hun land.

Plaats: Hotel Sierra, Av. Kukulcan Km. 10, Zona Hotelera, Cancún (Mexico).
Tijd: 14:00 – 17:00 uur
Spekers zullen spoedig bekend worden gemaakt.
Voor meer informatie:

L) De Liberalen op weg naar Doha
(Martin Hulsing)

NRC-handelsblad is naast het Financieel Dagblad een van de weinige kranten in Nederland die al aan de vooravond van de WTO-top relatief uitvoerig schrijft over de aanloop naar Cancún. Tevens is het een krant die in de hoofdredactionele colom \\\\’Lux et Libertas\\\\’ fel partij kiest voor de handelsorganisatie en de liberaliseringsagenda. Critici krijgen regelmatig een veeg uit de pan.

De krant signaleert op 14 augustus dat door \\\\”de protestacties van antiglobaliseerders handelsliberalisatie een negatieve bijklank [heeft] gekregen.\\\\” De politieke leiders van de welvarende landen worden aangespoord er in Cancún \\\\”iets van te maken,\\\\” uiteraard met de beste bedoelingen: \\\\”de welvaartswinst is groot – ook voor ontwikkelingslanden.\\\\” Dat laatste is een geloofskwestie. Iedere keer moet maar weer herhaald worden hoe ontzettend blij de ontwikkelingslanden zouden moeten zijn.

Met name de onderhandelingen over landbouw worden breed uitgemeten in de media. Vorige week werd er in juichende stemming bericht dat er tussen de VS en de EU overeenstemming was bereikt, al was het wel \\\\”vaag in wat ze zijn overeengekomen: geen concrete cijfers of doelstellingen.\\\\” Maar goed, we dienen er maar op te vertrouwen dat één en ander met de beste bedoelingen gebeurt en uiteraard ten gunste zal zijn voor de \\\\”armste ontwikkelingslanden.\\\\” … Onbeschaamd wordt er geschreven over de \\\\”tientallen miljarden overheidssubsidies\\\\” voor de landbouw en \\\\”de VS, die altijd het hardste roepen om afschaffing van alle agrarische subsidies, verhoogden vorig jaar hun landbouwsteun aanzienlijk.\\\\” Dat het er hierbij allemaal niet zo democratisch aan toe gaat, dat doet er niet toe. Op 2 augustus citeerde NRC minister Brinkhorst: \\\\”Ik weet dat het ambivalent is omdat de WTO uit 146 landen bestaat en dus Europa en de VS niet zouden mogen domineren. Maar nu is het even noodzaak.\\\\”

Er zullen in Doha ook nog \\\\”andere lastige handelskwesties, zoals intellectuele eigendomsrechten en goedkope medicijnen voor ontwikkelingslanden\\\\” aan de orde komen, maar ook daarover is nog \\\\”geen stap vooruitgang\\\\” geboekt. Vooruitgang, dat woord, daar gaat het om. Het vastleggen van intellectuele eigendomsrechten (vooruitgang) bepaalt bijvoorbeeld dat derdewereldlanden over hun eigen generieke medicijnen geld moeten gaan afdragen aan hen die het intellectuele eigendom van die medicijnen hebben, waarmee de prijzen dus omhoog schieten. Een land als India staat hierdoor voor de keuze deze eigendomsrechten te negeren (piraterij) of prijzen te rekenen die voor het overgrote deel van de bevolking niet op te brengen zijn (vooruitgang).

Het verzet van de globaliseringsbeweging (\\\\”protestacties van de antiglobaliseerders\\\\”) heeft wel duidelijk gemaakt dat er niet tientallen miljoenen arme mensen verstoken mogen blijven van medicijnen. Maar omdat de grote farmaceutische bedrijven blijven vasthouden aan hún rechten van intellectueel eigendom, blijft er niets anders over dan de hypocrisie van \\\\”de goedkope medicijnen voor ontwikkelingslanden.\\\\” Gevolg: voor ontwikkelingslanden peperdure \\\\”goedkope medicijnen\\\\” en voor de farmaceutische bedrijven nieuwe markten in de tot op heden moeilijk toegankelijke Derde Wereld (vooruitgang), ten koste van de lokale farmaceuten (piraten). Iedereen blij, toch?

Het NRC-redactioneel van 22 juli (\\\\”Ontwikkeling\\\\”) over het laatste rapport van de VN-organisatie UNDP had al duidelijk gemaakt hoe er over dit soort zaken gedacht diende te worden. Over de afgelopen tien jaar merkt de krant op dat \\\\”nooit eerder (…) zoveel mensen in zo’n korte tijd zo’n substantiële verbetering van de levensomstandigheden [hebben] meegemaakt.\\\\” Deze \\\\”spectaculaire feiten\\\\” worden volgens het commentaar ontsierd door een groep van zo’n 54 landen (12 procent van de wereldbevolking) die \\\\”economisch zijn weggezakt\\\\” en zo’n kwart van de bevolking in 71 landen \\\\”waar sprake is van stagnatie.\\\\” Het UNDP krijgt vervolgens een veeg uit de pan omdat het zoveel \\\\”nadruk\\\\” legt op deze \\\\”groep wanhopige arme landen die steeds verder achterblijven en waarvoor de vooruitzichten somber zijn.\\\\” Naar de hel met ze. We willen niet weten dat \\\\”in het huidige tempo (…) de doelstelling om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren worden gehaald in het jaar 2147.\\\\” Volgens NRC is het beter om \\\\”de verabsolutering van de doelstellingen los te laten.\\\\” Hetgeen zoveel betekent als dat we die mensen maar beter kunnen laten stikken.

\\\\”Natuurlijk, het is een grof schandaal dat de rijke westerse landen 311 miljard dollar per jaar uitgeven aan steun aan hun landbouwsector en 52 miljard dollar aan ontwikkelingshulp\\\\”, maar ja, zoals NRC over de andere niet haalbare doelstellingen over rechten van vrouwen, onderwijs, milieu en behoorlijk bestuur opmerkt: \\\\”De tragedie is: in delen van de wereld zijn ze irrelevant.\\\\”
Eén ding is zeker, zolang de arme mensen onze prachtige statistieken blijven ontsieren en de \\\\’spectaculaire verbeteringen\\\\’ een toch enigszins vieze bijsmaak geven, zullen ze irrelevant blijven, evenals die 54 landen die economisch zijn weggezakt. In ieder geval voor de redactie van NRC en zeer waarschijnlijk ook voor de westerse politieke leiders die in september de koppen bij elkaar steken in Cancún.

M) Landbouwdiscussie

WTO: Principeakkoord EU-VS over landbouw (dit bericht is afkomstig van de website www.oneworld.nl dd. 14-08-2003).

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn het in principe eens geworden over een tekst voor de onderhandelingen over de landbouwsector in het kader van de wereldhandelsorganisatie WTO. Dat hebben woordvoerders van de EU woensdag gezegd. Ontwikkelingslanden reageren afwijzend op het voorstel.

Het akkoord moet een belangrijke impuls geven aan het stroef lopende overleg in de zogenoemde Doha-ronde voor verdere liberalisering van de wereldhandel. Van 10 tot 14 september vindt daarover een ministersconferentie van de lidstaten van de WTO plaats in het Mexicaanse Cancún.

Brussel en Washington willen dat de rijke landen hun \\\\’handelsverstorende steun aanmerkelijk verlagen\\\\’ en de importtarieven voor een aantal producten uit arme landen afschaffen. Het plan van de EU en de VS werd woensdagavond in Genève voorgelegd aan vertegenwoordigers van de andere lidstaten van de WTO.

Details

Nu moeten de twee handelsgrootmachten de details van hun plan gaan uitwerken en de andere 144 WTO-lidstaten overtuigen van hun plan.

Volgens diplomaten heeft de voorlopige overeenkomst betrekking op de drie hoofdpunten in de landbouwproblematiek: binnenlandse steun, exportsubsidies en markttoegang.

In een reactie heeft India, een belangrijk lid van de WTO, de tekst van de hand gewezen. De Indiase ambassadeur bij de WTO zei dat het voorstel niet haalbaar is en geen rekening houdt met de belangen van de boeren.
Ook een groep grote exporteurs van landbouwproducten, verenigd in de zogeheten Cairns-groep, ziet weinig in het akkoord. \\\\’Het is niet voldoende,\\\\’ aldus de WTO-afgevaardigde uit Brazilië, dat deel uitmaakt van de Cairns-groep.

\\\\’Wereldklasse komedie\\\\’

Japan is evenmin enthousiast. Tokio verzet zich tegen een verlaging van de tariefmuren van landbouwproducten. Ter bescherming van de eigen rijst legt Japan een heffing van 490 procent op aan dat product uit het buitenland.

Volgens ontwikkelingsorganisaties komen de EU en de VS met hun voorstel niet tegemoet aan hun belofte die is gedaan in Doha, twee jaar geleden. Daar werd afgesproken dat de belangen van de ontwikkelingslanden in de WTO-onderhandelingen voorop moeten staan. In het principe-akkoord zou de belofte om alle exportsubsidies af te schaffen al zijn afgezwakt.

\\\\’Dit is wereldklasse komedie van \\\\’s werelds supermachten op het gebied van subsidies,\\\\’ reageerde Kevin Watkins van de Britse organisatie Oxfam.

M) Internationale Aktiedag voor Openbaar Onderwijs op 13 september

De International Union of Students heeft 13 september uitgeroepen tot internationale studentenaktiedag voor het openbaar houden van onderwijs. Ze besloot hiertoe tijdens haar Seminar over Globalisering en Onderwijs in Montreal van begin augustus. 13 September is de laatste onderhandelingsdag van de Cancun-top.

\\\\”Handelsakkoorden die vooral gericht zijn op winstmarges doen weinig om de menselijke ontwikkeling te bevorderen. Het is niet te laat om bij onze regeringen aan te dringen om zich te verzetten tegen handelakkoorden die de toegankelijkheid van openbare diensten zoals onderwijs bedreigen.
Doe mee op 13 september met deze wereldwijde campagne voor goede en demokratisch opgezette openbare diensten voor allen. De activiteiten zullen beginnen op 9 september en een hoogtepunt bereiken op de 13e\\\\”.

Wie meer wil weten over de campagne en over de activiteiten die in eigen land of regio gepland worden, kan contact opnemen metHeb je zelf plannen geef die dan door via het zelfde emailadres.
De website van IUS is http://www.ius-uie.org

* De aanval van de WTO op het openbaar onderwijs

In een artikel van 10 augustus legt Yves Engler uit welke gevolgen globalisering en neo-liberalisme hebben op het hoger onderwijs. De VS en Canada worden als voorbeeld genomen voor een proces dat ook elders plaatsvindt. Het artikel, getiteld \\\\”WTO\\\\’s Attack on Public Education\\\\”, is te vinden op de website van Zmag

Studentenorganisaties maken zich zorgen over afspraken die in Cancun gemaakt zullen worden over tertiair (\\\\’hoger\\\\’) onderwijs. De WTO clausule die \\\\’discriminatie\\\\’ verbiedt zal regeringen namelijk dwingen om particuliere universiteiten en hogescholen net zoveel subsidie te geven als openbare instellingen krijgen. Ondanks het feit, dat particuliere instellingen daarnaast inkomsten verwerven uit bijdragen voor lessen en onderdak.

Engler schetst meer uitgebreide wijze hoe globalisering het hoger onderwijs schaadt, ofwel \\\\”hoe het proces van herstructurering ven de wereldeconomie de belangen van transnationale ondernemingen en internationale investeerders bevoordeelt door de inwerking van de neo-liberale ideologie.\\\\”

Hij onderscheidt drie hoofdelementen:

1. Handels- en investeringsakkoorden versterken de macht van ondernemingen en investeerders om belastingverlaging te eisen met als gevolg de afname van overheidsinvesteringen voor het hoger onderwijs.

2. De neo-liberale ideologie verzet zich tegen een sociale invulling van openbare dienstverlening (waaronder hoger onderwijs) en is voorstander van een kapitalistische invulling en van marktwerking.

3. Hoger onderwijs wordt in de WTO-akkoorden beschouwd als een goed (\\\\’commodity\\\\’), hetgeen het proces van privatisering versterkt en vastlegt.

* Europese studentenacties EEF Berlijn

Op 18 en 19 september komen de Europese ministers van Onderwijs bijeen in Berlijn, om de verdere uitverkoop van het Hoger Onderwijs te bespreken. Kritische studentenorganisaties bereiden een gezamenlijk forum voor, en een demonstratie op 20 september. Meer informatie is te vinden bij: http://www.eef2003.org en in Nederland: http://www.kritischestudenten.nl/utrecht

* Studenten in september de straat op in Berlijn

\\\\”Ander onderwijs is mogelijk!\\\\”
Internationaal Onderwijs Forum
Berlijn, 18-20 september 2003
http://www.eef2003.org

Terwijl 20 september in Amsterdam gedemonstreerd wordt tegen het kabinet Balkenende gaan in Berlijn studenten uit heel Europa de straat op tegen het Europese onderwijsbeleid. Waarin Amsterdam o.a. zal worden gedemonstreerd tegen het privatiseringsdenken dat in Nederland al jaren hoogtij viert, richten in Berlijn de studenten in het bijzonder hun pijlen op het internationale privatiseringsbeleid via instituties als de WTO en de EU ook steeds verder de toegankelijkheid en onafhankelijkheid van het onderwijs aan tast.

In Europa wordt flink gediscussieerd over het wel of niet liberaliseren van Europese onderwijsmarkt. In februari liet de Europese Commissie nog weten vooralsnog niet van plan te zijn deze liberalisering werkelijk door te voeren. De lobby van grote onderwijsinvesteerders als het Duitse Bertelsmann gaat echter door. En sinds de Europese Conventie heeft besloten dat het veto bij besluitvorming over onderwerpen als liberalisering van bepaalde sectoren moet worden afgeschaft groeit het gevaar dat er veel eerder een meerderheid gevonden zal worden binnen de EU dat de liberalisering van onderwijs, maar ook zorg en andere publieke diensten.

In februari praten in Berlijn de Europese onderwijsministers ondertussen verder over de reeds doorgevoerde uniformering van het Europese onderwijssysteem. Een uniformering officieel ten dienste van de reislustige student, maar schijnbaar ook ten dienste van de toekomstige internationale Europese onderwijsmarkt, waarin student en onderwijs optimaal vergelijkbaar en daarmee verhandelbaar moeten worden.

In Duitsland hebben verschillende kritische studentengroepen de handen ineengeslagen om een tegengeluid te laten horen. Ondertussen is er een alternatieve conferentie georganiseerd onder de leuze: \\\\”Een ander onderwijs is mogelijk\\\\”. Gediscussieerd zal worden over alternatieve vormen van vrij en anti-autoritair onderwijs, internationalisering, toegankelijkheid van onderwijs, onderwijs en maatschappij. Ook gaan studenten de straat op om te demonstreren tegen het liberaliseringsbeleid van de Europese Unie.

Vanuit Kritische Studenten Utrecht wil een aantal mensen naar Berlijn gaan om aldaar een actieve bijdrage te leveren aan bovengenoemde conferentie. O.a. zal er een workshop worden gegeven over de vraag hoe onafhankelijk en vrij onderwijs kan zijn in de neoliberale realiteit van het huidige Europa. Natuurlijk is het ook mogelijk aan je eigen universiteit of school aktie te voeren.

Misschien dat nog andere mensen graag met ons mee gaan. In dat geval graag snel aanmelden. Kosten zijn nog niet berekend, maar die zullen ongeveer even hoog zijn als met een normale lijnbus. Vertrek zou zijn op 17 september vanuit Utrecht en thuiskomst 21 september weer in Utrecht. Graag reageren via of 06-45242727

O) Overigen

* Achtergrondartikel

Een goed, bondig Nederlandstalig artikel over de achtergronden van de WTO-top in Cancún, van de hand van het onafhankelijke persbureau IPS, is te vinden op: hun website

* Discussie op landbouwsite Nieuwsgrazer.nl

Naar aanleiding van de tien redenen voor verzet tegen de WTO van het Actie Overleg Cancún is NieuwsGrazer.nl een discussie gestart over de WTO. Iedereen is welkom zijn of haar mening achter te laten op het open forum. dat hier te vinden is

* Laatste EU-top voor Cancún

Van 4 tot 6 september vindt er een EU-top plaats in Riva del Garda aan het Gardameer in Italie, dat momenteel EU-voorzitter is. Hoewel het een bijeenkomst betreft van de ministers van Buitenlandse Zaken, is aannemelijk dat daar de laatste knopen doorgehakt zullen worden over het EU-beleid ten aanzien van de WTO-onderhandelingen in Cancún. Er worden dan ook omvangrijke protestacties voorbereid en een tegenconferenite. Op zaterdag 6 september zal er een demonstratie zijn in Trentino waarbij volgens de organisatoren gerekend wordt op tenminste 20.000 deelnemers. Meer informatie:http://www.stopwtoriva2003.org

colofon

Nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom Wereld Handels Organisatie WTO.
De wekelijkse uitgave is een initiatief van De Werkgroep Globalisering Delft-Den Haag en XminY Solidariteitsfonds. Aan dit bulletin hebben meegewerkt: Rob Bleijerveld, Martin Hulsing, Kees Stad en Robin van Stokrom.
WTO-zip zal in de aanloop naar Cancún wekelijks verschijnen. De deadine is op maandag. Heb je copy, mededelingen of reacties, stuur deze dan naar:
Ook te lezen (en meer) op de websites https://www.globalinfo.nl en http://www.stelling.nl/trouble

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door diversen.)