Demonstranten die onrechtmatig gearresteerd en vastgehouden werden tijdens de protesten tegen de WTO in Seattle in 1999, zullen schadevergoeding ontvangen. Een doekje voor het bloeden, vinden ze zelf.

Media hebben groot uitgepakt over het bedrag van 1 miljoen dollar, dat het verzekeringsbedrijf van de stad gaat uitkeren aan demonstranten die dagenlang vastgezeten zijn in Seattle, tijdens de geruchtmakende protesten tegen de conferentie van de Wereld Handels Conferentie (WT0). Het bedrag wordt echter verdeeld over 175 mensen die een gezamenlijke rechtszaak begonnen waren tegen de gemeente Seattle. Het proces was in januari begonnen en de rechtbank had al verklaard dat de stad schuldig was aan inbreuk op de grondrechten van de arrestanten. Vervolgens besloot de stad de zaak af te kopen om verdere vervolging te voorkomen.

Onderdeel van de overeenkomst, die begin april gemaakt werd, is dat de dossier van de arrestanten vernietigd worden. Elke demonstrant krijgt recht op een bedrag van tussen de 3.000 en 10.000 dollar en daarnaast worden de kosten van de advocaten betaald.

De mensen die dit betreft werden allen gearresteerd terwijl ze zich in een park bevonden, waar op dat moment geen wetsovertredingen te bespeuren werden. De burgemeester had de zone waarin het park zich bevond tot 'verboden demonstratiegebied' verklaard. Maar de rechter vond het vooral een probleem dat iedereen die zich daar bevond ingeladen en afgevoerd werd, zonder dat eerst gekeken werd of ze misschien andere redenen hadden om daar te zijn (dan demonstreren). Ook werden de arrestaties niet goed afgehandeld.

Een van de arrestanten, Ken Hankin die werkzaam is bij vliegtuigbouwer Boeing, verklaarde in de Washington Post dat hij blij was dat er eindelijk een oplossing gevonden was, maar dat de schadevergoeding van een paar duizend dollar de aantasting van zijn rechten niet goedmaakte. Hij werd drie dagen vastgehouden en pas vrijgelaten toen de conferentie voorbij was. "Ik heb mijn recht verloren om tegen de WTO te protesteren en daar ben ik erg ontstemd over". Eerder betaalde Seattle al 800.000 dollar schadevergoeding in twaalf andere rechtszaken van demonstranten.

Tijdens de WTO-conferentie in 1999 demonstreerden zo'n 50.000 mensen. Een deel daarvan blokkeerde de toegangen tot het conferentieoord, waardoor de opening een dag lang verstoord werd.

De schadevergoeding is in ieder geval een stuk hoger dan wat demonstranten in vergelijkbare gevallen in Nederland krijgen. Doorgaans krijgen mensen die ten onrechte vastgehouden werden, als ze tenminste daarna naar de rechter stappen en hun identiteit prijsgeven, een paar tientjes per dag dat ze vastgehouden werden. Na de eurotop in Amsterdam in 1997, waarbij ook honderden mensen gearresteerd werden zonder dat ze iets misdaan hadden, werd 700.000 gulden (dus niet euro) uitgekeerd aan 270 personen.