Volgens verklaringen op een afsluitende persbijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, zijn er belangrijke stappen gemaakt om de vastgelopen handelsbesprekingen binnen de WTO weer op gang te brengen.

Het jaarlijkse World Economic Forum is een elitair en particulier onderonsje van rijke ondernemers en politici, dat met een hoop politie en prikkeldraad van het 'gewone volk' afgesloten wordt. Een perfecte plek dus om omstreden thema's te bespreken waarover normaal veel commotie onder burgers bestaat.

WTO-directeur (en voormalig EU-commissaris) Pascal Lamy had het over "een nieuw momentum" en "het in zicht komen van de landingsbaan". EU-commissaris Peter Mandelson verklaarde dat vooral landbouw op de agenda stond "omdat op dat gebied de minste hervormingen bereikt zijn". De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Celso Amorim verklaarde dat hij een volledig mandaat hed gekregen van president Lula om de onderhandelingen te volbrengen "al moeten we ons in een kamer opsluiten en de sleutel weggooien". Ook de handelsminister van India Kamal Nath vertelde dat "ondanks de kou buiten, we erin geslaagd zijn de vastgevroren besprekingen te ontdooien"

Pascal Lamy beeindigde de bijeenkomst met de mededelingen dat er nu eerst een serie bilaterale besprekingen zou komen, voordat er weer officiele besprekingen in Geneve (het hoofdkwartier van de WTO) zouden komen. (Bron: Verklaring WEF)

In berichtgeving op de BBC-website wordt gesteld dat "ministers van zo'n 30 landen hebben besloten de onderhandelingen over handelsliberalisering te hervatten". Maar daarbij wordt opgemerkt dat de verklaring heel algemeen is en geen details bevat die op vooruitgang wijst. De BBC-reporter wijst erop dat deze minitop in Davos gezien werd als een van de laatste mogelijkheden om de Doha-ronde nog te redden, voordat het onderhandelingsmandaat van de Amerikaanse regering in juli afloopt. Daarna mag het Amerikaanse congres (met een democratische meerderheid) zich met de onderhandelingen gaan bemoeien, hetgeen de boel verder in de soep kan laten lopen.