Uitgebreide aanklacht tegen economisch beleid Nederland in voorbereiding

Brinkhorst niet bereid om beleid te verdedigen

PERSBERICHT, maandag 04 april 2004

Van 10 tot 16 april vindt er een internationale week van acties over handelsbeleid plaats (zie: www.april2005.org/). Een van de activiteiten in Nederland is een tribunaal waarbij het Nederlandse economische beleid aangeklaagd wordt door vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Minister Brinkhorst van Economische zaken is niet bereid zijn buitenlandse handelsbeleid te verdedigen.

Tribunaal

Op donderdag 14 april 2005 om 14.00 uur zal een aantal experts tijdens een tribunaal in het Haagse Nieuwspoort het Nederlandse economische buitenlandbeleid aan de kaak stellen. Dit beleid, zo zullen de aanklagers aantonen, is strijdig met internationale afspraken op het gebied van mensenrechten en milieubescherming. De minister was uitgenodigd om deze eerste zitting van het tribunaal persoonlijk bij te wonen, maar hij zal van deze gelegenheid geen gebruik maken, zo liet de de directeur Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken onlangs weten.

Het tribunaal wordt georganiseerd door project Vóór de Verandering, in samenwerking met medewerkers van onder andere XminY Solidariteitsfonds, SOMO, Both Ends, CEO, Milieudefensie en WEMOS. De sprekers zullen laten zien dat het beleid dat minister Brinkhorst voert ten aanzien van de buitenlandse handelsbetrekkingen de sociale, culturele en economische mensenrechten in het gevaar brengt en tevens schade toebrengt aan het milieu. Ook draagt het beleid niet bij aan het bereiken van de Millennium Development Goals van de Verenigde Naties. Tijdens het tribunaal zal de concrete uitwerking van het Nederlandse handelsbeleid met casussen geïllustreerd worden. Emeritus hoogleraar volkenrecht Paul de Waart zal ter plekke ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van bestaande internationale verdragen en het volkenrecht in het algemeen, om handelsbeleid te beinvloeden.

De overige sprekers op het tribunaal zijn: Lou Keune (Univ. van Tilburg), Olivier Hoedeman (CEO) en Anke Tijtsma (Wemos) over toegang tot publieke voorzieningen, Guus Geurts (XminY) en Ger Roebeling (Wemos) over voedsel en landbouw, Anne van Schaik (Milieudefensie) over milieu, Erik Wesselius (CEO) over democratie, Peter Custers (XminY) en Stefan Verwer (Both Ends) over EPA-verdragen en Myriam vander Stichele (SOMO) over beleid ten aanzien van marktopening en supermarkten.

Inzet van dit tribunaal is de vraag of het verstandig is om Minister Brinkhorst af te laten reizen naar de volgende top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in december. Een publieksjury zal hierover een oordeel vellen tijdens een tweede zitting in oktober van dit jaar. Het tribunaal is gratis toegankelijk. Meer informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op www.globalternatives.nl/tribunaal.

Globaliseringscafé over alternatieven des avonds

Het blijft op 14 april echter niet bij het ventileren van kritiek: tijdens het Globaliseringscafé, diezelfde dag om 20.00 uur in zaal De Hagedis (Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag), is er tijd voor concrete oplossingen. Deze informele bijeenkomst is gegoten in de vorm van een levend tijdschrift met onder meer films, sprekers, colums, hapjes en drankjes. Een van de onderwerpen van de avond is een alternatief Nederlands internationaal handelsbeleid. Een voorstel hiertoe is ontwikkeld tijdens drie rondetafelbijeenkomsten naar aanleiding van de vorige WTO-top in september 2003. Op initiatief van Vóór de Verandering trachtten medewerkers van Novib, FNV-Mondiaal, SOMO, Platform ABC, Milieudefensie en anderen een duurzaam en solidair wereldhandelsbeleid vorm te geven. De conclusies zijn gebundeld in een publicatie genaamd Na Cancún, welke te verkrijgen is via
deze website. Verder is er in het Globaliseringscafé aandacht voor een nieuw boek over privatisering van drinkwatervoorzieningen en wordt er informatie gegeven over de actuele stand van zaken in de Wereldhandelsorganisatie. Ook het globaliseringscafé is gratis.

Informatie over het Globaliseringscafé is te verkrijgen via www.xminy.nl of Kees Hudig (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 020 -6279661).


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Voor de Verandering.)