Ga naar de inhoud

Volledige programma 2.Dh5

Komend weekend voltrekt voor de 2e keer het 2.Dh5-festival zich in Utrecht. Hieronder programma en allerlei andere details. Die zijn overigens ook allemaal te vinden op de website van 2.Dh5

25 min leestijd
Placeholder image

Programma

Alarmavond (vrijdagavond 1 december 20.00-23.00 Moira)
Vrijdagavond wordt het festival geopend met een Alarmavond in Moira. Via korte presentaties, filmpjes en dergelijke wordt er vooruitgeblikt op wat er op zaterdag en zondag allemaal te beleven valt. Ook zal er iets verteld worden over de strijd van indianen in het Mexicaanse Oaxaca. Voor de liefhebbers is er daarna Vitamine Acu-disco.

Plenair begin: Nederland na vijf jaar wereldversleutelen (zaterdag 10-11.30 Moira, plenair)
Plenaire opening: Naast de bekende huishoudelijke mededelingen en een korte toelichting op het programma, kun je een kort maar krachtig inhoudelijk programma verwachten: “Nederland (e.o) over vijf jaar”. Verschillende mensen onthullen hun dromen (en daden) over een betere plek om te vertoeven. Ze mogen kort vertellen hoe ze zouden willen dat de boel er over vijf jaar uitziet, en wat ze denken dat nodig is om dat ook daadwerkelijk te gaan beleven.

Workshops zaterdag

De organisatie van een actienetwerk (zaterdag 13.00-15.00 Moira)
Om politieke en strategische redenen zijn verschillende actiegroepen georganiseerd als een netwerk. Een los verband van groepen of individuen zonder duidelijke hiërarchie, zonder centrum en alleen verbonden door een gezamenlijk doel en een gezamenlijke manier van werken. GroenFront! en AFA zijn daar de meest duidelijke voorbeelden van. Deze organisatie vorm heeft voor en nadelen. In deze workshop uitleg over het hoe en waarom van netwerken, een vergelijking tussen de aanpak van beide actiegroepen en een brainstorm over hoe ze beiden van elkaar kunnen leren en hun organisatie kunnen verbeteren.

Radio maken in de praktijk (zaterdag 13.00-17.30, ACU Café)
Deze workshop wordt gegeven door enkele vrije radiozenders. We beginnen met uitleggen hoe je een stream maakt. Daarna zal iemand iets vertellen over hoe je mensen interviewt en hoe je een reportage maakt. Er wordt uitgelegd hoe je een interview opneemt op een md-speler en vervolgens worden mensen op pad gestuurd om een korte reportage te maken. Als iedereen weer terug is worden de reportages met z’n allen beluisterd en voorzien van commentaar. Tot slot laten we zien hoe je een interview op de computer edit en uitzendt. Daarnaast kun je leren hoe je een jingle.
maakt

Indymedia (zaterdag 13.00-15.00, ACU Zaal)
Indymedia: een digitaal krantje of onderdeel van een beweging?
Indymedia.nl bestaat nu precies vijf jaar. Begonnen met hoge verwachtingen, uiteindelijk verworden tot een veelgebruikte nieuwsbron op de digitale snelweg. Maar Indymedia is meer dan dat. Een poging om groepen te betrekken bij het grootste ‘eigen media’ netwerk in de wereld.

De ideologische herkomst van Directe Actie (zaterdag 13.00-15.00, Kargadoor kamer 1)
Het concept Directe Actie is nauw verbonden aan de radicale (arbeiders)beweging. Met name begin vorige eeuw zijn er heel interessante discussies over gevoerd en is er literatuur over verschenen die de moeite waard is om (weer) te gebruiken. Vooral de pamfletten en redevoeringen van de Amerikaanse radicale vakbond IWW zijn heel interessant en verrassend actueel. Toen werd gesteld dat directe actie veel meer is dan alleen maar een tactiek, maar vooral een organisatievorm is en zelfs een levenshouding. Het werd afgezet tegen de ‘indirecte’ organisatievormen die toen begonnen op te komen (partijen, vertegenwoordigende vakbonden). Mensen als de anarchistische activiste Voltairine de Cleyre wezen ook op de prijs die betaald zou moeten worden als personen en organisaties het vertrouwen in de eigen kracht in zouden ruilen voor bijvoorbeeld de gang naar de rechtbank als middel om conflicten op te lossen. Het is belangrijk dat deze theorie (en praktijk) weer een rol gaat spelen in ons denken over manieren om ons te organiseren en de wereld te veranderen. We kunnen veel leren van de argumentatie en heldere analyse van de activisten en denkers van toen. In de inleiding zal een overzicht gegeven worden van de argumenten en ook voorbeelden uit Nederland komen aan bod. We kunnen daarna praten over de perspectieven van dergelijke denkbeelden in onze eigen tijd.

Effectief omgaan met de media (zaterdag 13.00-15.00 Kargadoor kamer 2)
Media- en interviewtraining: Hoe kun je het beste met media omgaan? Voor, tijdens, na een actie/demonstratie. Hoe kun je zo goed en kort mogelijk de kern van je acties aangeven? Kun je voorkomen dat media je woorden verdraaien? We oefenen korte heldere statements, stellen zelf strategische vragen, experimenteren met mogelijke reacties op negatieve houding van media.
We oefenen situaties met videocamera.Kom als je helemaal geen ervaring hebt maar die wilt opbouwen en kom ook als je veel ervaring hebt, dan kunnen we daar van leren!

Besluitvorming in grote groepen (zaterdag 13.00-15.00 Kargadoor kamer 3)
Deze workshop wordt mogelijk geheel of gedeeltelijk in het engels gegeven. Het doel van de bijeenkomst is om ervaringen en technieken uit te wisselen over besluitvorming in grote groepen. Daarnaast zijn er wat hints, tips en suggesties van twee mensen die veel ervaring hebben met internationale besluitvorming in grote groepen.

DIY-dokteren met natuurlijke middelen (zaterdag 13.00-15.00 VD Amok)
Is een zelfvoorzienend leven jouw ideaal? Niet meer meedoen aan de consumptiemaatschappij, je eigen eten verbouwen, energie opwekken en zelf een dak boven je hoofd bouwen. Maar wat nou als je ziek wordt? Bij zelfvoorzienend leven hoort ook zelfvoorziening op het gebied van gezondheid. In deze workshop kijken we met elkaar hoe je vandaag kunt beginnen met je gezondheid in eigen hand te nemen. We bespreken een aantal algemene kwalen, middeltjes die je nu gebruikt en welke alternatieven je daar zelf voor kunt maken. Het eerste deel van de workshop bestaat uit het interactief uitwisselen van ervaringen en kennis over onze dagelijkse gezondheid (of het gebrek daaraan…). Het tweede deel is praktisch: we gaan aan de slag om zelf een kruidengeneesmiddel te bereiden (waarschijnlijk een alternatief voor jodium).

Acties tegen werving door defensie (zaterdag 13.00-17.30 K-sjot)
Georganiseerd door Ontwapen! / Onkruit Steungroep
Na jaren waarin Defensie grote moeite had om voldoende krijgsmachtpersoneel te werven, stromen de sollicitaties nu binnen. Blijkbaar slaan de wervingscampagnes aan. En Defensie trekt die campagnes steeds breder. Steeds meer ROC’s bieden MBO-opleidingen voor Defensie aan, Defensie is steeds vaker aanwezig op beroepskeuzebeurzen en banenmarkten en sponsort allerlei activiteiten, alle CWI’s beschikken tegenwoordig over een speciale Defensiezuil en het aantal gemeenten dat speciale overeenkomsten met Defensie sluit om werkloze jongeren aan een baan te ‘helpen’ groeit gestaag. Daarbij wordt de werving op steeds jongere mensen gericht: aan instroomopleidingen kan al op een leeftijd van 15 jaar begonnen worden en van speciale jeugdclubs van de krijgsmachtsonderdelen kunnen jongeren vanaf 11 jaar lid worden.
Ontwapen!, een samenwerkingsverband van antimilitaristische organisaties en individuen, start een campagne tegen de wervingspraktijken van Defensie. De Onkruit Steungroep, een collectief dat directe antimilitaristische acties ondersteunt, ondersteunt deze campagne door het verstrekken van informatie en het oproepen tot actie.
Het eerste deel van de workshop (voor de pauze) bestaat uit informatie over werving door defensie en acties die tot nu toe gedaan, gevolgd door een algemene brainstorm over actiemogelijkheden. Dit deel staat open voor iedereen die meer wil weten over de wervingspraktijken van Defensie en mee wil denken over acties daartegen. Het deel na de pauze wordt besteed aan het verder uitwerken van actie-ideeën en is vooral bedoeld voor mensen die ook concreet met acties aan de slag willen gaan.

De G8 overleven (zaterdag 15.30-17.30 Moira:)
Voor wie een topscore wil leveren op de volgende G8 top geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is. Alles over het zelf voorbereiden, zelf organiseren en zelf plannen van leukere en effectievere acties op de G8 top in Duitsland. Ook tips en suggesties voor het omgaan met de risico’s die dat met zich meebrengt.
Gegeven door iemand met een jarenlange ervaring met de massale protesten tegen Duitse nucleaire transporten. Wil je meer dan in de bus stappen en achter een spandoekje aan hobbelen, kom dan zeker naar deze workshop.

Workshop Mediastrategie (zaterdag 15.30-17.30 ACU Zaal)
‘Wereldversleutelen’ begint bij informatie, informatie verandert opinies. En alleen op basis van een opinie kunnen mensen in actie komen, kan er wat veranderen.
Natuurlijk moet je de massamedia benaderen met je verhaal en persberichten sturen, maar vaak levert dat weinig op. De massamedia worden steeds commerciëler en laten talloze echt belangrijke zaken liggen.Het is dus steeds belangrijker vooral ook alternatieve media te gebruiken bij de verspreiding van je boodschap. En die zijn er. Een groot aantal onafhankelijke, alternatieve media timmert al hard aan de weg. Een kleine kudde onafhankelijke mediamakers rent (meestal onbetaald) van hot naar her om die media te vullen. Daar zijn juweeltjes bij, die echt onze horizon verbreden en bijdragen aan een evenwichtige opinievorming. Maar die alternatieve media zijn, zeker voor het grote publiek, vaak nog onzichtbaar en onbekend. En ook als je ze wel weet te vinden, dan ontbreekt vaak juist net dat nieuws waar jij naar op zoek was. Dat moet beter, maar hoe?
Daarover bomen we tijdens deze workshop: Hoe maken we van deze media ook een goed zichtbaar alternatief, naast de massamedia? Hoe krijgen we samenwerking op de rails en behouden we ook het eigenwijze karakter van al die media-initiatieven? En vooral: Wat moeten de nieuwsmakers (actievoerders, organisaties, opiniemakers) en het bestaande publiek doen om de alternatieve media echt naar een hoger plan te tillen?

De noodzaak van krimpeconomie (zaterdag 15.30-17.30 Kargadoor kamer 1)
Vanuit minstens vijf invalshoeken staat de wenselijkheid en noodzaak van voortgaande groei van de Westerse economieën ter discussie. Althans het type groei dat nu domineert. Die invalshoeken zijn:
– de onaanvaardbare massale armoede en toegenomen inkomensongelijkheid in de wereld;
– de verregaande overbelasting van natuur en milieu, tot uitdrukking komend in onder meer de veel te hoge ecologische voetafdruk en het broeikaseffect;
– voortgaande materiele groei voegt niets meer toe aan ons welzijn;
– allerlei zorgaspecten van ons bestaan worden nu verwaarloosd ten gunste van materiële groei en van groeiende werkgelegenheid in improductieve dus onnuttige sectoren als reclame en marketing, banken en verzekeringswezen;
-als je alle ecologische en sociale kosten meerekent, dan is er sinds eind jaren zeventig eigenlijk geen sprake van economische groei maar van recessie.
De oplossing moet gezocht worden in selectieve krimp en groei: krimpen van wat overbodig en niet nodig is, en versterken van zorg en van herstel.

Directe Actie: Strategie nu (zaterdag 15.30-17.30 Kargadoor kamer 2)
Praktische workshop over de methode van directe actie aan de hand van een half fictief scenario: hoe had de Betuwelijn gestopt kunnen worden? Wat komt er allemaal bij kijken als je een Echt Groot Project probeert tegen te houden? Hoe moet je te werk gaan, wat zijn de vallen, de spanning tussen radicale actie en verbreding, en vele andere vragen worden gesteld en beantwoord.

Mannelijkheid, geweld en de media (zaterdag 15.30-17.30 VD Amok)
Mannen zijn verantwoordelijk voor veruit het meeste geweld in de wereld, van oorlogen en verkrachting tot zogenaamd zinloos geweld. Mannen zijn echter ook vaak slachtoffer van geweld, op verschillende niveaus. In deze workshop bespreken we aan de hand van de video ‘Tough Guise – violence, media & the crisis of masculinity’ welke rol geweld speelt in de vorming van mannelijkheid en de levens van mannen, en op welke manier we daar kritisch mee om zouden kunnen gaan. Maatschappelijke discussies over geweld richten zich meestal niet op mannen als zodanig, maar op zaken als etnische, culturele of religieuze achtergrond, inkomens- of opleidingsverschillen, opvoeding, media, etc. Hierdoor wordt de statistisch belangrijkste factor bij daders – dat het bijna altijd mannen zijn – over het hoofd gezien, terwijl op basis van statistisch minder belangrijke factoren hele bevolkingsgroepen gestigmatiseerd worden. Het is de bedoeling te kijken naar geweld zowel binnen als buiten de beweging, en te zoeken naar een strategie om hiermee om te gaan.

————————

Publieke avond over G8 op zaterdag

G8 laten ontsporen: mondiale rechten toe-eigenen! (zaterdag 20-22.00 Moira:)
De voorbereidingen van de protesten tegen de G8 2007 in Duitsland lopen op volle toeren. Voor Nederlandse activisten doet zich de mogelijkheid voor om praktisch voor de huisdeur bij te dragen aan het einde van deze ondemocratische en neoliberale instelling.
Een spetterende avond met een bont programma bestaande uit films, presentaties, interviews en sprekers zal de aftrap geven voor een flinke mobilisatie in Nederland/België. Daarbij zal eerst worden ingegaan op de lokale situatie in Duitsland en de stand van de bewegingen aldaar. Na een snelle mix van beelden van eerdere top-bestormingen en het effect daarvan, zullen politie- en repressiestrategieën in Duitsland en de EU belicht worden. Ten slotte zal er worden gesproken over de noodzaak van vernieuwende actievormen en protesttactieken. En, niet te vergeten, de activiteiten van het Dissent netwerk in Nederland en België zullen worden voorgesteld.

———————–

Workshops zondag

Geweldloze weerbaarheid (zondag 10.00-12.00 Moira)
Leegstand en verkrotting, het verdwijnen van groen, privatisering van openbare ruimte, kernwapens in België,… Je ziet een hoop situaties waar je wat aan wilt veranderen. Het staat je vrij je stem te laten horen. Maar gehoord worden is wat anders. De politieke agenda wordt meestal immers niet door jou bepaald.
Geweldloze actie is er op gericht in te grijpen, voor jezelf een stem te veroveren, en mee de maatschappelijke en politieke agenda te bepalen. Maar hoe begin je daaraan? Wat is een geweldloze strategie en hoe kan je ze organiseren? In een training geweldloze actie leer je het concreet in te vullen. Waar ligt jouw macht? Wat is geweldloos?
Hoe goed een actie ook gepland is, het scenario ligt nooit helemaal vast. Een grondige planning en goede afspraken vergroten wel de slaagkansen. Wat doet een politiespreker, een thuiswacht, een observator,… In een training bereid je je actief voor op geweldloos actievoeren. Deze workshop geeft een voorproefje, een actieve introductie op zo’n training geweldloze actie.

Het bezetten van moeilijke gebouwen (zondag 10-12.00 ACU Zaal)
Een van de beste manieren om Ya Basta! te roepen (“nu is het genoeg”) is het bezetten van het gebouw van de tegenstander, een grote multinational bijvoorbeeld. Dat gaat niet altijd zomaar. De tegenstander probeert zich daartegen te beveiligen, en de politie probeert de bezetting zo snel mogelijk te beëindigen. Activisten hebben een groot arsenaal aan trucs ontwikkeld om toch binnen te komen en te blijven. Een overzicht, van vaak oersimpele middelen en technieken, met veel doe-elementen, in deze workshop

Leer zeefdrukken in 1 uur! (zondag 11-12.00 en 14-15.00 boven het ACU:)
Neem eigen shirt of stof mee. Kosten per persoon 2,50 voor verf. Per workshop maximaal 6 personen. Geef je op bij Sillyscreens op de anarchistische boekenmarkt zaterdag 2 dec in de Kargadoor!
Kom je eigen festival shirt drukken (zondag 12.00-14.00 en 15.00 tot 16.00 boven het ACU)
Neem eigen shirt of stof mee en vertrek weer met je eigen festival T-shirt. Tijdens bovengenoemde tijden kun je binnenlopen om je eigen shirt te laten bedrukken. Even laten hangen om te drogen en vooral niet vergeten je shirt weer op te halen als de verf droog is. Kosten 1 euro voor verf. Locatie Sillyscreens, boven het ACU.

Psychologie voor wereldversleutelaars (zondag 10.00-12.00 VD Amok)
Inzicht in je eigen en anderen hun on(der)bewuste drijfveren is nuttig bij het streven naar en werken aan een eerlijke, sociale wereld. De laatste tien jaar is er relatief veel nieuwe en voor het wereldversleutelen bruikbare psychologische kennis bijgekomen. Genen, hormonen en de werking van de hersenen kunnen veel in de weg staan maar ook veel mogelijk maken, zo blijkt.
(Zondag 10-12 Amok:)

Strategieën tegen het migratiebeleid (zondag 13.30-15.30 Moira)
De ontwikkeling van een steeds onmenselijker migratiebeleid in Nederland en Europa heeft de afgelopen tien jaar tot veel verzet geleid, door humanitaire tot radicalere actiegroepen. Maar het beleid zelf blijft bestaan en het is tot nu toe niet gelukt een brede beweging op te bouwen die bijvoorbeeld detentie en deportatie daadwerkelijk tegen kan houden.
In de discussie op het 2dh5 festival willen wij aandacht besteden aan verschillende manieren waarop het protest naar buiten wordt gebracht..We zullen aandacht besteden aan het project Vertrokken Gezichten, de vele acties en initiatieven in de stad Wageningen (individuele steun, regionaal platform en kraken) en de Werkgroep Stop Deportaties die al maandenlang directe actie tegen detentiecentra voert. Aangezien het Nederlandse migratiebeleid op Europees niveau in samenwerking met de rijkste EU landen gemaakt wordt, en aangezien het EU-beleid tegenwoordig ook in niet-Europese landen (Noord Afrika en Oost Europa) geïmplementeerd wordt, zullen we ook praten over noodzaak en nut van internationale netwerken en structuren zoals het Europese noborder-netwerk, het frassanito-netwerk of het Migreurop-netwerk.
We zullen over inhoudelijke posities van de verschillende campagnes discussiëren en gemeenschappelijke raakvlakken maar ook de verschillen uitwerken om een sterkere beweging te scheppen en het debat over migratie te radicaliseren. Het is tijdens de presentaties en discussies niet de bedoeling om aan te geven waaróm we zouden moeten blijven protesteren en actie voeren. Belangrijker is dit keer de vraag hóe we dat doen en n waarom er voor specifieke vormen gekozen wordt en hoe er meer mensen bereikt en betrokken zouden kunnen worden.

Radio maken in de praktijk (zondag 13.30 Р18.00 ACU Caf̩)
Zie tekstje bij de workshop op zaterdag; op zondag kan er opnieuw geoefend worden en wordt er aan wie dat wil wederom de nodige uitleg gegeven.

Blokkadetechnieken (zondag 13.30-15.30 ACU Zaal)
Deze workshop is bedoeld om ervaringen uit te wisselen over verschillende blokkadetechnieken. Een aantal basistechnieken zullen worden voorgesteld door verschillende sprekersters en filmpjes. We willen ons daarbij richten op het scenario van de G8 protesten volgende jaar in Heiligendamm (Duitsland). Blokkades zullen daar de centrale actiestrategie zijn op de dag van de opening van de G8. Daarbij zijn verschillende doelen denkbaar: een snelweg of gewone weg, water, rails of de lucht. Effectiviteit, maar ook de risico’s en gevaren van verschillende technieken zullen worden behandeld. Daarbij zullen we uitgebreid ingaan op eerdere ervaringen met blokkades in het platteland zoals bij de G8 top in Evian 2003 en Gleneagles in 2005. Tevens zal de Duitse context worden toegelicht aan de hand van de protesten tegen de (nucleaire) Castor-transporten.

Clown Army (zondag 13.30-15.30 Kargadoor grote zaal)
De actiegroep Rebel Clown Army komt met een delegatie clowns naar Utrecht om te vertellen hoe clowns actie voeren. Clowns ruimte willen scheppen door op een andere onorthodoxe, omkerende manier om te gaan met wat je tegenkomt in de maatschappij. Doel van clown-acties is de actie om te keren, en het bedreigende imago van actievoeren weg te nemen. “Het publiek denkt bij een ‘gewone’ actie vaak vrij zwart-wit. Ofwel ze hebben sympathie voor het standpunt van de actievoerders, maar dan hadden ze die toch wel. Ofwel ze hebben geen sympathie, en dan is het vaak van ‘oh die zijn overal tegen’. Dat gevoel willen we wegnemen.” Tweede doel is om publieksvriendelijk te blijven, al wil dat nog wel eens mis gaan. Duidelijk is dat humor een belangrijk wapen is van de Clown Army.
De Clown Army kiest voor ludieke acties: “[…] aims to make clowning dangerous again, to bring it back to the street, restore its disobedience and give it back the social function it once had: its ability to disrupt, critique and heal society.”
(wegens succes geprolongeerd

Een ander Nederlands Sociaal Forum is mogelijk? (zondag 13.30-15.30 Kargadoor Kamer 1)
Vervolg op de discussie tijdens de eerste editie van 2Dh.5. Terugblik op de ervaringen met het tweede Nederlands Sociaal Forum van afgelopen jaar. Een korte presentatie van het eerste lokale forum in Nederland: het Nijmeegs Sociaal Forum. Open discussie over de mogelijkheden en beperkingen van het sociaal forum.

Anti Fascistische Actie (AFA) (zondag 13.30-15.30 Kargadoor Kamer 2)
“Anti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen.” Deze twee zinnen zijn het begin van wat men over AFA kan lezen onder de kop ‘Wat is AFA’ op de website van deze actiegroep die zich al 15 jaar inzet voor haar doelen. Maar wat is AFA nú? Nederland maakt inmiddels alweer een nieuwe verschuiving naar rechts mee, net als in ’92. Hoe gaat AFA daar mee om? Is er ook een verschuiving binnen de organisatie? Een verschuiving in onderwerpen, in aanpak, in mensen? In kleur? Verkrijg je een ware multiculturele samenleving als zwart blok of als gekleurde eenheden binnen de samenleving? Of iets daartussenin? Is er ook gezonde verscheidenheid in acties van AFA of is het allemaal één pot nat? En hoe zit het met andere onderwerpen die ook onder antidiscriminatie vallen, zoals seksisme? In hoeverre houdt AFA zich daar mee bezig en wat zijn de toekomstplannen? Elke bewuste persoon zou eigenlijk een actieve antifascist moeten zijn, maar waarom is dat niet zo? Kortom: wat is AFA nú en moet/kan het beter/anders? Een hoop ‘streep door wat niet van toepassing is’ dus. Op het 2DH5 festival krijg je de ruimte om ’s flink te gaan krassen en het puntje-puntje-puntje gedeelte uitgebreid in te vullen.

Weggeefwinkels (zondag 13.30-15.30 Kargadoor kelder)
Het succes van de weggeefwinkels nam een jaar of 3 geleden een vogelvlucht aan. In vele steden werden er door lokale kraakgroepen ruimtes ingericht waar mensen op gewezen tijden gratis tweedehands spullen uit mochten zoeken. Vaak onder het motto van Gandhi, ‘er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’. Zowel plaatselijke als landelijke media hebben uitgebreid aandacht besteed aan dit fenomeen. Door de bekendheid van Weggeefwinkels kwamen er ook meer bezoekers en nieuwe vrijwilligers die onbekend waren met de anarchistische principes van het initiatief.
In veel steden is de Weggeefwinkel een begrip geworden en wordt het in het rijtje van voedselbanken en kledingbanken geplaatst. De workshop over weggeefwinkels zal ruim aandacht besteden aan hoe de idealistische principes in de praktijk tot bloei komen en in stand gehouden kunnen worden. Vrijwilligers uit Leiden van de eerste Nederlandse weggeefwinkel zullen vertellen over de internationale ontstaansgeschiedenis. Vrijwilligers uit Utrecht zullen vertellen over weggeefwinkel in praktijk. Vooral zal er gezamenlijk gediscussieerd worden over de toekomst van de Weggeefwinkel. Het doel van de workshop is om van elkaar te kunnen leren. En wie weet
bloeien er spontaan weer nieuwe initiatieven op.
Voor meer informatie over het begrip weggeefwinkel en voor een overzicht ga je naar: www.weggeefwinkels.nl

Het hoe en waarom van actietrainingen (zondag 13.30-15.30 VD Amok)
Workshop van de activistenschool: Actievoeren in de 21e eeuw vergt een heel scala aan vaardigheden en kennis. Het komt nog steeds voort uit een diepgevoelde woede tegen de bestaande orde, maar wie effectief wil actievoeren zal een antwoord moeten hebben op de steeds geraffineerdere manier waarop politie, politiek, bedrijfsleven en massamedia het effect van je actie proberen te ondermijnen. In de VS en veel Europese landen is je voorbereiden op acties door trainingen en cursussen de gewoonste zaak van de wereld, maar niet in Nederland. Waarom niet, is dat erg en zo ja hoe veranderen we dat? En hoe is de situatie in Vlaanderen?

afsluitend plenair

Afsluitend plenair: terugblik en vooruitzien (zondag 16.00-18.00 Moira)
Hier zullen in een razend tempo wat van de resultaten van de verschillende bijeenkomsten belicht en bediscussieerd worden. Met nadruk op opvallende toekomstplannen en bijzondere onthullingen die in de workshops naar voren zijn gekomen. Tevens zal daar besproken worden hoe verder te gaan met dit concept van bijeenharken van ervaringen en ideeën om de wereld anders achter te laten dan we die aantroffen.

Naborrelen en film (zondag 21.00-23.00 ACU Zaal)
Vanaf 21.00 in ACU naborrel en films in samenwerking met Pasthei. Eerst zal er een keur aan korte maar krachtige kunstzinnige en politieke filmpjes vertoond worden. Als toetje een echte actiekraker: Steal This Movie!: Naar (de verhalen over) Abbie Hoffmann, een van de meest notoire Yippie-activisten, de radicalere versie van de hippies in de VS, die vastbesloten waren de oorlog in Vietnam en alle andere kapitalistische ellende de wereld uit te helpen. Met vele acties, drugs, repressie en heuse liefde en dat alles volgens de Hollywoodversie…

Contact
2.Dh5, Voorstraat 71-bis 3512 AK Utrecht
e-mail:
website: www.2Dh5.nl
Giro 7660436 t.n.v. VB Solidariteitsfonds, Tilburg (o.v.v.Festival)
Wil je op de hoogte gehouden worden, geef je dan op voor de mailinglijst: www.minded.net/mailman/listinfo/2dh5

Praktische informatie

Locaties
2dH5 vindt plaats op verschillende locaties rond het centrum van Utrecht:

Moira Zaal
Wolvenstraat 10
3512 CH Utrecht

ACU, politiek cultureel centrum
Voorstraat 71
3512 AK Utrecht

Zalen- en activiteitencentrum de Kargadoor
Oudegracht 36
3511AP Utrecht

VD AMOK
Obrechtstraat 43
3572 EC Utrecht

’t K-Sjot
Oudegracht (aan de werf) 155 – 157
3511 AK Utrecht

Kosten
Het organiseren van een festival als 2.dh5 kost geld. Natuurlijk is er subsidie aangevraagd bij een aantal fondsen, maar dat is niet genoeg om uit de kosten te komen. Daarom wordt van alle deelnemers een bijdrage gevraagd van 5,-. Kun je dit écht niet betalen, dan ben je ook zo welkom, maar we gaan ervan uit dat dit bedrag voor de meeste mensen wel op te brengen is. Tijdens het feest en bij de infobalie zullen bovendien emmers staan waar je eventuele extra bijdragen kwijt kunt.

Infostand
Tijdens het festival is er een infostand waar je terecht kunt voor praktische zaken als etensbonnen, slaapplekken, informatie over het programma, uitleg over de locaties, gevonden en verloren voorwerpen, et cetera. Ook kun je hier je bijdrage voor deelname aan het festival ( 5, – per persoon) betalen. Verder kun je je bij de infostand melden als je iets wilt doen, bijvoorbeeld koffiezetten, bardienst tijdens het feest, een verslag maken van een workshop, EHBO, sjouwen, opruimen, enz. Voor minder leuke zaken als klachten en ongevallen kun je ook bij de infobalie terecht. De infostand is in elk geval gedurende het dagprogramma bemenst en te vinden in Moira.

Slapen
Er zijn diverse plekken gezocht waar mensen kunnen overnachten, variërend van een aantal grote kraakpanden tot plekken bij mensen thuis. Slapers worden verzocht rekening te houden met de wensen van de gastplekken. Zo zijn er rookvrije ruimtes of plekken waar de slaapspullen overdag moeten worden opgeruimd. In elk geval is het noodzakelijk om eigen slaapspullen mee te nemen. De meeste slaapruimtes zijn niet verwarmd, dus hou rekening met de kou. Mensen die beschikken over eigen vervoer, worden verzocht dat te melden. Zij kunnen dan worden ingedeeld op de verder weggelegen slaaplocaties die niet altijd gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Om te zorgen dat sommige slaapplekken niet over- en andere onderbezet raken, wordt er gewerkt met bonnen. Er zijn per locatie zoveel bonnen als er slaapplekken in de ruimte beschikbaar zijn. Dus graag melden bij de infostand, zodat samen met jou gekeken kan worden wat voor jou de beste slaapplek is. Het dringende verzoek is om niet op eigen initiatief een slaapplek te regelen bij de door 2dh5 gebruikte locaties. Voor mensen die wat meer comfort op prijs stellen, is tegen betaling een aantal bedden beschikbaar in Hostel Strowis (achter het ACU). De verdeling hiervan loopt ook via de infostand. De plekken bij Strowis kosten 10,- per nacht voor een plek op een slaapzaal. Deze prijs is exclusief beddengoed en ontbijt. Een beschrijving van de overige slaapplekken is aanwezig op de infostand.

Eten
De Kitchen Punx zullen net als op het vorige festival het avondeten verzorgen. Het eten wordt geserveerd in Zaal Moira. Voor het avondeten (zowel zaterdag als zondag) moet je bonnen kopen bij de infostand ( 5,- per maaltijd). Deze bonnen kun je kopen tot 14.00 uur.
Op zaterdag en zondag is er in Moira ontbijt, verzorgd door de mensen van 2dh5, tegen een bijdrage ter plekke. De lunch wordt weer verzorgd door de Kitchen Punx , eveneens in Moira en tegen een bijdrage ter plekke.
Let goed op het programma voor de juiste tijden.

Pers en eigen media
Het 2.Dh5-festival is alleen toegankelijk voor activisten en wereldversleutelaars. Het is dus een besloten bijeenkomst. Iedereen die opnames wil maken, of dit nu tekst, geluid of beeld betreft dat maakt niet uit, en journalisten in het bijzonder, dienen zowel toestemming te vragen bij de organisatie (infobalie) als bij de deelnemers aan de activiteiten waar de opnames gemaakt worden. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, wordt het opgenomen materiaal in beslag genomen.
Tijdens het festival zal ook een eigen mediagroep actief zijn voor verslaglegging in woord en beeld. Zij zullen zich uiteraard aan bovenstaande regels houden. Ook zal door de organisatoren van het festival van veel workshops een inhoudelijk verslag worden gemaakt.
Met eventuele klachten over de pers kun je je melden bij de infostand.

Verslaglegging
De organisatie wil graag dat van elke workshop een verslag wordt gemaakt. Voor een aantal workshops is al iemand gevonden, maar lang niet voor allemaal. Wil je wel van één of meer bijeenkomsten een verslag maken, meld je dan bij de infostand. Bij workshops waar vooraf geen verslaglegger voor gevonden is, zal door de inleider ter plekke iemand worden gevraagd. De verslagen kunnen na afloop van het festival worden gemaild naar keesstad@xs4all.nl.

Rookbeleid
Tijdens de workshops en tijdens het avondeten mag er niet worden gerookt. Dit omdat sommige mensen nu eenmaal veel last hebben van sigarettenrook en we iedereen in staat willen stellen op een plezierige manier van de workshops en het eten te genieten. Tijdens de lunch is de grote zaal (ACU) rookvrij; in het café-gedeelte van het ACU mag wel gerookt worden. Let verder op wat er in de verschillende locaties staat aangegeven en wat hierover bij aanvang van een bepaald programmaonderdeel wordt verteld. Tijdens het feest in K-sjot is roken in elk geval wel toegestaan.

Toegankelijkheid
Een aantal locaties is helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Dit zijn Moira, de grote zaal van het ACU, VD AMOK en de kleine zalen in de Kargadoor. Het café-gedeelte van het ACU en de grote zaal van de Kargadoor zijn wel voor rolstoelen bereikbaar.

Feest
Zaterdagavond is er van 21.00 tot 2.00 uur een spetterend feest in ’t K-Sjot. Niet alleen swingen onder de bezielende leiding van de dj, maar ook een heuse pubquiz en als het even meezit akoestische live-muziek. Om 2.00 is het feest echt voorbij en gaat de tent dicht: tenslotte begint het programma de volgende dag weer vroeg en uit de meeste slaapplekken moet je echt om 8.30 weer vertrokken zijn!

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door 2.Dh5.)