Komend jaar wordt er een vierdaagse cursus Solidaire Economie (voor amateur-gevorderden) gegeven. Er is nog plek.

In januari 2005 start een vervolgcursus Solidaire Economie. Je kunt je nog tot eind van het jaar opgeven.

Doel is een verdere bekwaming in de theorie en praktijk van solidaire economie.
Iedereen met een zekere basiskennis en/of praktijkervaring in solidaire economie of vergelijkbare vormen van alternatieve economie 1) zal zich kunnen opgeven.
Het aantal dfeelnemers is beperkt tot 25 personen.
Snelle aanmelding (zie onder) is dus raadzaam.

Aanleiding en doel

Steeds meer mensen zijn in Nederland richten zich op solidaire economie als vorm van sociaal-economische kritiek, analyse en praktijk. Dat blijkt uit onder meer de deelname aan en discussies tijdens de twee tot nu toe gehouden landelijke Dagen van Alternatieven.
Het aantal mensen dat over voldoende ervaring en inzicht beschikt om als kader op te treden is echter beperkt. Bij kader denken wij aan functies als cursusleider, organisator van workshops, begeleiding van lokale initiatieven, bestuurder, onderzoeker, en beleidsmedewerker.

Deze cursus bouwt voort op de resultaten van de in 2004 gehouden cyclus van vier workshops Solidaire Economie (zie elders op www.globalternatives.nl).
Het doel is om aan deze kadervorming bij te dragen door verdere verdieping van de kennis van en inzichten in de theorievorming en praktijken van Solidaire Economie

De cursus beslaat drie bijeenkomsten van een hele dag (in januari, februari en maart) met een afsluitende bijeenkomst in april.

Deelname aan de cursus kost 15 euro.
Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ze het nodige huiswerk verrichten, en een eigen bijdrage leveren in de vorm van een afsluitende paper.

Zie voor meer informatie de website van Globalternatives. Daar vind je ook gegevens over hoe je je aan kunt melden.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Voor de Verandering.)