Verslagje WEF/Davos

(Zie voor details eerder berichten op http://www.indymedia.nl en http://switzerland.indymedia.org en de aankondiging van Nederlandse deelname aan de protesten: eerder op globalinfo

De geplande demonstratie tegen het World Economic Forum is wederom allerminst volgens planning verlopen.
Zaterdagmiddag bleek, na uren wachten, dat het grootste deel van de demonstranten die met treinen en bussen op weg gegaan was, niet tot Davos toegelaten zouden worden. Ze werden in het dal bij Landquart door een grote hoeveelheid politie tegengehouden. Na onderhandelingen werd een trein met zo’n 800 demonstranten doorgelaten maar bij Fideris, een klein stukje verder, weer gestopt. De meeste demonstranten weigerden daar uit te stappen om zich te onderwerpen aan een uitvoerige persoonscontrole en bleven in de trein zitten. Na lang onderhandelen leek de politie akkoord te gaan met het doorzoeken van de trein door twee beambten. Maar ook daar kwam geen schot in en uiteindelijk werd de trein teruggestuurd naar het station van Landquart dat geheel omsingeld was met prikkeldraad.
Bij Fideris werden ook auto’s en bussen tegengehouden en gecontroleerd. Doordat er af en toe wel een bus doorgelaten werd, leek het boven in Davos alsof de demonstranten uiteindelijk wel toegelaten zouden worden. Er waren om 16.00 uur zo’n 2000 mensen in Davos, deels demonstranten die al een dag of meer tevoren toegereisd waren.
De inzittenden van de trein die teruggestuurd werd, stapten vlak voor het station van Landquart uit en probeerden de snelweg te voet te bereiken, maar werden al snel belaagd door politie die traangas en waterkanon inzette.

Een groot deel van de gestopte demonstranten reisde na uren wachten en schermutselingen naar Bern, om bij de regeringsgebouwen verhaal te halen. Ze werden bij vertrek uit landquart met traangas en rubberkogels beschoten en in Bern op dezelfde manier onthaald. Er braken urenlange botsingen tussen ME en demonstranten uit waarbij wederom met rubberkogels geschoten werd Resultaat; 8 gewonde demonstranten, 3 politie-agenten en 30 arrestanten. Naar verluidt zijn alle arrestanten alweer vrijgelaten. De schermutselingen concentreerden zich op het eind rond het linkse gebouwencomplex Reitschule, dat onder het traangas geschoten werd.

De demonstranten die wel in Davos geraakt waren, hebben uren besteed aan wachten en discussieren over wat te doen. Uiteindelijk werd besloten om gezamenlijk naar het station te gaan, en daar afscheid te nemen van degenen die besloten naar beneden te gaan om zich bij de tegengehoudenen te voegen. Dat deden onder andere de drie bussen met vakbondsleden van de Zwitserse bond van Bouw en Industrie GBI. Maar het merendeel bleef en besloot toch een demonstratie te vormen, maar dan een die achteruit liep en naar het stadhuis zou gaan om de demonstratievergunning terug te bezorgen. Deze tocht, met zeker 2000 mensen, verliep zonder incidenten. Slechts op een paar punten liep de menigte vlak langs WEF-gebied (afgezet door hekken en ME-ers ed.) maar daar werden alleen wat sneeuwballen gegooid.

Veel discussie na afloop. Veel mensen vonden dat het meer militante deel van de organisatoren veel teveel focust op het politie-gebeuren en de repressie en het hele WEF vergeet. Anderen verdedigden het gemeenschappelijke optreden in Landquart en Davos omdat het een onacceptabel precedent geschapen zou hebben als ze akkoord waren gegaan met uitvoerige persoonscontroles. Feit blijft dat bijna niemand het meer over het WEF had, terwijl er toch wel 2000 mensen wel in Davos geraakt waren en veel meer hadden kunnen doen dan nu gebeurde. Maar de organisatoren verdedigden zich met het standpunt dat zomaar een halve demonstratie lopen, het WEF in de kaart gespeeld zou hebben, omdat daardoor zou hebben geleken dat ze de demonstratie toegestaan hadden. Wat in ieder geval goed gelukt was, was de infrastructuur in Davos, met een actietent met een indymedia, podium met luidsprekers, een rijdend podium, goede krantjes en pamfletten en meer. Twee jaar geleden was dit alles verboden in Davos en werd je al opgepakt als je een verkeerde button ophad.
Ook waren er veel meer mensen op de been (tussen de 5.000 en 7.000) dan twee jaar geleden (toen waren het er zo’n 1500, vorig jaar waren de WEF-ers naar New York gevlucht…). Wat hoe dan ook geslaagd is, is om het WEF te dwingen zich te verschansen achter een muur van ME-ers, hekken, prikkeldraad en waterwerpers. Ook ideologisch komen ze door de georganiseerde protesten in het defensief.
Een van de suggesties die in de discussies over het verloop van de protesten te lezen was, was om volgende keer uit te gaan van een meer decentraal concept, met acties vanuit verschillende punten en deels door kleinere groepen. Ook deze keer waren er al wat kleinere acties, zoals bij het vliegveld van Zurich waar de WEF-ers aankwamen en bij banken in andere steden die met pek-en-veren werden besmeurd.

(Een autonome alpinist)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Een Autonome Alpinist.)