ImageDe Verklaring van Tilburg, over de noodzaak tot drastische economische hervormingen, is vandaag gelanceerd.

Vandaag is de 'Verklaring van Tilburg' gelanceerd, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen/organisaties die ondertekenen en ook verder verspreiden.

Zie hier het persbericht over de lancering.

De Verklaring van Tilburg gaat over de noodzaak om snel ingrijpende koerswijzigingen in de economie te plegen, opdat er een mondiale herverdeling komt én een einde aan de ecologische rampen. Ze is het vervolg op een grote conferentie over economische groei die in januari aan de Universiteit van Tilburg werd gehouden.

Het begin van de Verklaring van Tilburg luidt als volgt:

Wij, burgers van Nederland en Vlaanderen, en van Europa, roepen op tot een ingrijpende heroriëntering van onze economieën. Wij worden gemotiveerd door de snel gegroeide urgentie van wereldwijde vraagstukken als de klimaatverandering en de uitputting van de aarde, de blijvend wijdverbreide armoede en de toenemende mondiale ongelijkheid. Die urgentie dwingt ons om de noodzakelijke transitie aan de orde te stellen van alle rijkere economieën, dus ook die van België, Nederland en Europa. Hoe ingrijpend de omslag of trendbreuk die we voor ogen hebben ook zal zijn, deze zal geen afbreuk doen aan het welzijn. Zij behoedt ons daarentegen juist voor nog grotere problemen in de toekomst op het vlak van gezondheid en milieudegradatie, van een verder toenemende mondiale armoedekloof, en van gewapende conflicten en vluchtelingenstromen. Wij verkeren in de comfortabele positie dat de koerswijziging nu nog mogelijk is.

Zie voor de rest van de tekst de website.