Op 14 april wordt er een Tribunaal tegen het economische beleid van de Nederlandse regering gehouden. Aansluitend is er een politiek café in Den Haag


Zo langzamerhand beginnen de voorbereidingen voor de nieuwe topconferentie van de Wereldhandelsorganisaite (WTO). Deze zal in december 2005 in Hong Kong gehouden worden. De vorige, in het Mexicaanse Cancún, liep uit op een complete mislukking omdat een groot aantal arm gemaakte landen weigerde het spel van de rijke mee te spelen. Een van de vier voorzitters van die conferentie was de Nederlandse minister van Economische Zaken Brinkhorst. Deze zal traditiegetrouw ook de komende delegatie weer leiden.

In het kader van de internationale actieweek over handel (zie : website) wordt op 14 april een heus tribunaal gehouden tegen Brinkhorst en het Nederlandse economische beleid in het algemeen. Doel is om boven tafel te krijgen wat de werkelijke bedoelingen en effecten van het Nederlandse beleid zijn. In de aanloop naar Cancun placht Brinkhorst zonder blikken of blozen te verklaren dat hij het beste met de hele wereld voorhad. Het beleid zou tegelijkertijd het Nederlandse bedrijfsleven ten goede komen en de armsten der aarde en het milieu. Om te voorkomen dat we afgescheept blijven worden met dit soort sprookjes, wordt op 14 april in Nieuwspoort, vanaf 14.00 uur, een tribunaal over economische beleid gehouden. Op verschillende terreinen zullen aanklachten geformuleerd worden, zoals: (de gevolgen van het beleid voor) toegang tot publieke voorzieningen, milieu, landbouw/voedsel en democratie. De aanklachten zullen als bijzonderheid hebben dat ze niet alleen politieke kritiek behelzen, maar ook onderzoeken in hoeverre het beleid indruist tegen eigen beloftes en verplichtingen, bijvoorbeeld vastgelegd in internationale verdragen over milieu, arbeid en armoedebestrijding.

Minister Brinkhorst en zijn ambtenaren zijn uiteraard uitgenodigd om de zitting bij te wonen. Er is hem zelfs gevraagd om een persoon voor te dragen om in de jury zitting te nemen. Bovendien is hem verzocht om op een tweede zitting (die op of omstreeks 12 oktober plaats zal vinden) met een verdediging te komen. Daarna zal de jury het publiek een drietal opties als conclusie voorleggen. Op de tweede zitting kan dan democratisch besloten worden of Brinkhorst en de zijnen, gezien de getaleerde plannen, wederom af mag reizen naar de WTO-conferentie of niet.

Aansluitend aan de eerste zitting van het Tribunaal op 14 april, zal er des avonds ook een globaliseringscafe gehouden worden. Die vindt plaats in De Hagedis, Waldeck Piermontkade 116, ook Den Haag en begint om 20.00 uur. Op dit cafe zal kort verslag worden gedaan van de eerste tribunaalsessie. Verder zal daar een bont programma afgedraaid worden dat vooral over (economische) alternatieven gaat en opgefrist wordt met filmpjes, boekpresentatie, een column en hapjes-en-drankjes.

Tribunaal en cafe worden georganiseerd door project Voor de Verandering en XminY Solidariteitsfonds. Bijwonen van beide bijeenkomsten is gratis, maar er wordt wel verzocht om eerst aan te melden (bijv. via de website)


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Actie Overleg Cancún.)