Demonstreer op 14 februari in Straatsburg (12.00 uur). bij de stemming over de EU-Dienstenrichtlijn in het Europees Parlement!


Na vele malen uitstel is er inmiddels een (definitieve?) stemmingsdatum over de Bolkesteinrichtlijn (link) in het EP bekend: 14 februari 2006. De Europese vakbonden, verenigd in de European Trade Union Confederation (ETUC), roepen de aangesloten bonden op om hun leden massaal te mobiliseren voor een demonstratie ten tijde van deze stemming in Straatsburg. Bovendien doet de ETUC ook een beroep op haar achterban om lokale en nationale activiteiten tegen de EU-Dienstenrichtlijn voorafgaand aan de demonstratie te organiseren. Hiermee wil de Europese vakbeweging maximale druk uitoefenen om de dreigende sociale dumping als gevolg van de Dienstenrichtlijn alasnog af te wenden.

Zeer waarschijnlijk zullen vele Europese sociale bewegingen hun krachten bundelen en ook voor deze demonstratie gaan mobiliseren. Attac-Nederland zal u op de hoogte houden, maar roept nu reeds op de datum in uw agenda vrij te maken/houden. We rekenen erop dat ook de FNV vanuit Nederland voor deze demonstratie zal gaan mobiliseren en wellicht net als vorig jaar in een breder verband ook vervoer organiseert. Maar zo niet, dan wil Attac zich in ieder geval voor collectief vervoer naar Straatsburg inzetten. Indien u meewilt, dan kunt u zich vast melden via

Wij roepen u ook op om met de mobilisatie te helpen. U kunt daarvoor deze mail doorsturen, maar zich ook daarvoor melden bij

Meer info is ook te vinden op de ETUC-site

Attac.nl heeft ook een nieuwe folder 'Nederland zei NEE! maar Europa dendert door. STOP de EU-Dienstenrichtlijn', met daarin de petitie van het Platform Stop de EU-dienstenrichtlijn (website) die gebruikt kan worden om al voor de demonstratie druk op te helpen bouwen. Te bestellen bij

--
Een andere wereld is mogelijk!

Attac-NL
De Wittenstraat 43-45
1052 AL Amsterdam
Netherlands
T. +31 (0)20-6279661
http://www.attac.nl(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Attac-Nl.)