Friends of the Earth International bracht op 18 april een persbericht uit, waarin ze aangeeft dat een aantal WTO-lidstaten van plan is een groot aantal milieuwetten te ontmantelen via de wereldhandelsorganisatie WTO. Het gaat daarbij om machtige handelsblokken als de VS en Japan, maar ook om de groep van arme Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen (ACP). De motieven van VS en Japan lijken duidelijk: de vergroting van investerings-en afzetmogelijkheden voor de eigen transnationale ondernemingen. Bij de motieven van de laatste groep gaat het mogelijk om het vermijden van handelsgeschillen (en kostbare sankties), en om een poging de levensvatbaarheid van nationale industrieën te garanderen of te vergroten [om daarmee het economische 'hoofd' boven water te houden]. In beide gevallen gaat het echter ten koste van belangrijke, nationale beschermingsconstructies voor milieu, sociaal welzijn en gezondheid

Hieronder een niet-geautoriseerde vertaling door Rob Bleijerveld (WTO.ZIP nieuwsbrief)

Genève/ Brussel, 18 april 18, 2005 - Een aantal regeringen waaronder die van Japan, Zuid-Korea, Mexico en de VS [1] zijn van plan om de voortgaande onderhandelingen van de wereldhandelsorganisatie te gebruiken om een groot aantal milieuwetten te ontmantelen. Het gaat om nationale wetten die ingesteld zijn om milieu, sociaal welzijn en gezondheid te beschermen, zo liet Friends of the Earth International vandaag weten.

Een door de milieuorganisatie opgestelde lijst waarover handelsvertegenwoordigers later in april in Genève [2] zullen spreken, geeft aan dat wetgeving over voedsel, vis- en bosbouwproducten, olieproductie, energiebesparing, chemische testen, hergebruik, en standaards in de electronica en automobielindustrie de laatste maanden zijn opgevoerd als potentiële 'barrières' voor handel [3].

Analyse door Friends of the Earth International [4] toont aan dat het bij deze groep van zogenaamde 'niet-tariefbarrières' gaat om 72 standaards voor milieu en gezondheid wereldwijd [5], die bovengenoemde WTO-lidstaten willen aanpakken via de onderhandelingen over Niet-Agrarische Markt Toegang (NAMA).

Hieronder is een adembenemende rij van aanvallen op nationale standaards en reguleringen, maatregelen ter bevordering van lokale economische ontwikkeling, beperkingen op buitenlandse investeringen, etikettering en certificatie-eisen, en exportbeperkingen. Indien het bovengenoemde regeringen lukt om deze 'niet-tariefbarrières' te verwijderen, verdwijnt een rijkdom aan wet- en regelgeving die ontworpen en ingevoerd is om mens en milieu overal ter wereld te beschermen.

Voorbeelden van wetten [6] die de regeringen betwisten en willen ontmantelen zijn:

* Registratie van nieuwe en bestaande chemicaliën (dit omvat uitdrukkelijk het Europese REACH-voorstel [7]);
* Behoud van natuurlijke hulpbronnen en bevordering van lokale economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden door exportbeperking van bos- en mijnbouwproducten;
* Garantie van verzameling en hergebruik van oude auto's door fabrikanten;
* Verbod op import van huiden van dieren die gedood zijn op onmenselijke (jacht)wijze;
* Verzekering dat alle huisapparatuur etiketten hebben met daarop aangegeven de mate van energiebesparing;
* Bevordering van minder brandstofverbruik via belastingverlaging ten gunste van een auto's met kleine motoren; en door middel van bedrijfsstandaards voor gemiddeld brandstofverbruik (hier gaat het om de US CAFE standaards [8]);
* Verzekering van hoge standaards voor de certificatie van medicijnen;
* Bekendmaking aan consumenten welke verpakkingen en producten hergebruikt kunnen worden;
* Toestaan aan ontwikkelingslanden van aanwijzen en controle van/op direkte buitenlandse investeringen in de automobiel en oliesectoren.


De WTO toont eindelijk zijn ware aard. Het is een adembenemende en schaamteloze aanval op wereldwijde standaards voor milieu en sociaal welzijn. Chemische verontreiniging, klimaatverandering, ontbossing, uitputting van visbestanden, afval - geen van deze lijken van enig belang te zijn wanneer het gaat om de allesoverheersende business van het verkrijgen van markttoegang en het snel geld verdienen. We kunnen eenvoudigweg de WTO niet toestaan om op deze wijze door te gaan. Onze toekomst staat op het spel," aldus Ronnie Hall van Friends of the Earth.

Noten:
[1] Onder de regeringen die deze en vele andere nationale wetten betwisten, zijn: Argentinië, Bulgarije, Cuba, Egypte, Japan, Zuid-Korea, Mexico, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Taiwan, de VS, Venezuela en de groep van Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen (ACP). De documenten die openbaar zijn op de website van de WTO laten niet zien van welk(e) land(en) de wetgeving onder vuur ligt - de bewuste kolom is blanco gelaten of voorafgaande aan publicatie veranderd.
[2] De volgende bijeenkomst van de Negotiating Group on Market Access (NAMA) van de WTO is geagendeerd van 25 tot 29 april in Genève.
[3] De WTO-onderhandelingen in het kader van Non-Agricultural Market Access zijn onderdeel van het overkoepelende Doha onderhandelingspakket. NAMA (industriële en consumptieve goederen) omvat alle sectoren behalve landbouw en diensten. De NAMA-onderhandelingen focussen op twee elementen, namelijk de liberalisering van tarieven en de verwijdering van 'niet-tariefbarrières' [NTBs] of -standaards. Dit FOEI-verslag betreft alleen de NTB's.
[4] Een volledige analyse door FOEI is te vinden in "Analysis of Notifications of Non-tariff barriers in Non-agricultural Market Access (NAMA) negotiations of the WTO". Zie:
http://www.foe.co.uk/resource/media_briefing/ntbsanalysis.pdf en
http://www.foei.org/trade/NTBsanalysis.doc
De Database of Selected Notifications kan worden ingezien op:
http://www.foei.org/trade/NTBs.xls (tbv zoekfunktie) en
http://www.foe.co.uk/resource/evidence/non_tariff_barriers.pdf (tbv printen).
[5] De meeste van deze zaken zijn bij de WTO aangedragen ['mededelingen'] na het verstrijken van de sluitdatum van 31 oktober 2004; omvang en reikwijdte ervan was onverwacht groot. De betekenis van deze 'mededelingen' is (a) dat de regeringen in kwestie de vermelde (wettelijke) maatregelen een inbreuk achten op de bestaande WTO-regels en ze daarom beschouwen als potentiële kwesties voor geschillenbeslechting; of dat ze (b) van plan zijn om de WTO-regels te veranderen om de reikwijdte van de WTO in belangrijke mate te vergroten op terreinen van nationale (binnenlandse) wetgeving waarop voorheen geen sprake was van inmenging door de WTO. Nadat de handelsministers van een aantal Aziatische landen op 10 april bijeenkwamen in Chiba (Japan) en zich daar uitspraken voor een 'NAMA-deal' in juli 2005, is het aannemelijk geworden dat men het tempo van onderhandelingen zal vergroten.
[6] In sommige gevallen gaat het om zeer specifieke aanklachten en kan vrij gemakkelijk worden afgeleid om welke landen het gaat waarvan de wetten aangevallen worden, zelfs al wordt dat niet uitdrukkelijk vermeld (zie bijvoorbeeld de noten [7] en [8]). Andere 'mededelingen' lijken betrekking te hebben op meer algemene standaards zoals de nationale test-en certificatie eisen' (mededeling door Noorwegen) en zijn waarschijnlijk van toepassing op alle landen.
[7] Japan klaagt het concept voor REACH-wetgeving van de Europese Unie aan die onder andere bedoeld is om het gebruik van gevaarlijke chemicaliën te beperken. REACH staat voor 'Registratie, Evaluatie en Authorisatie van Chemicaliën'.
[8] De standaards van de USs National Corporate Average Fuel Economy (CAFE) zijn in 1975 door het Amerikaanse Congress aangenomen. CAFE-standaards eisen van fabrikanten om een gemiddeld brandstofverbruik aan te houden van 27.5 miles per gallon voor personenauto's, en van 20.7 miles per gallon voor lichte vrachtwagens. Fabrikanten riskeren grote boetes indien hun jaarlijkse wagenpark lager niet voldoet aan deze normen.

Voor meer contact:
- In Genève: Ronnie Hall, Friends of the Earth International +44 7967 017281 or email
- In Brussel: Alexandra Wandel, Friends of the Earth Europe +49 172 748 3953 or email
- In Washington DC: David Waskow, Friends of the Earth US +1 202 222 0716 or email
- In Montevideo: Alberto Villarreal Friends of the Earth Uruguay
+598-5228481 or email

Vereniging Miliedefensie (Amsterdam, 020 - 6262620) maakt deel uit van Friends of the Earth.

Oorspronkelijke tekst: "Environmental laws lined up for removal by new trade talks," door Media Advisory, Friends of the Earth International, 18 april 2005


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Friends of the Earth Int..)