ImageMet veel machtsvertoon hebben Duitse autoriteiten op 9 mei een groot aantal huiszoekingen verricht bij groepen die bezig zijn met verzet tegen de komende G8-top (zie daarover eerdere berichtgeving op indymedia.nl

 

De golf invallen in Bremen, Berlijn en Hamburg, waarbij zo'n 1000 politieagenten betrokken waren en 40 panden binnengevallen werden, heeft ook veel aandacht in de media gekregen. Helaas is de berichtgeving in de commerciele media, niet in de laatste plaats in Nederland, voor een groot deel tamelijk kritiekloos richting autoriteiten. Vaak wordt de officiele verklaring overgenomen dat de huiszoekingen verricht zouden zijn omdat er een "terroristische dreiging" (of woorden van die strekking) zou bestaan. In werkelijkheid blijkt daar geen enkele grond voor te zijn, hetgeen nu zelfs door woordvoerders van het Openbaar Ministerie zelf wordt verklaard.

 

Hoewel eerst met veel poeha het beruchte anti-terrorisme-artikel paragraaf 129-a werd gebruikt voor de invallen, en een lijst van 'aanslagen' die door twee groepen gepleegd zouden zijn waarbij 'de namen van 18 verdachten bekend zijn', wordt nu doodleuk verklaard dat er geen enkele concrete aanwijzingen waren dat de panden waar huiszoekingen uitgevoerd werden, daar een rol in speelden.

"Die heutigen Untersuchungen sollten Aufschluss bringen über die Strukturen und die personelle Zusammensetzung von diesen Gruppierungen, und dienten nicht in erster Linie zur Verhinderung von konkreten Anschlägen. Dafür gab es keine Anhaltspunkte". Dat verklaarde Andreas Christeleit, woordvoerder van de openbare aanklager (Generalbundesanwaltschaft) in het Heute-journaal van tv-zender ZDF .

De huiszoekingen waren een pure 'brede veegoperatie' waarbij tientallen computers in beslag genomen zijn of gekopieerd, om aan gegevens te komen van groepen en personen die actief zijn tegen de G8. "Wir haben in den Busch geschossen, nun sehen wir weiter, was und wer sich dort bewegt".

Maar ook zonder deze bekentenis zou het gebruik van artikel 129-a met veel argwaan bezien moeten worden. Het is bekend dat het een mokerartikel is dat lukraak ingezet wordt om politieke repressie te legitimeren. Volgens de infogroep Gipfelsoli voert slechts 2 procent van de zaken die onder 129-a ingezet worden, uiteindelijk tot veroordelingen. De beschuldiging biedt wel ongekende mogelijkheden om op te treden tegen personen en organisaties.

Daarnaast betreft de opgevoerde lijst van aanslagen (vooropgesteld dat er iets van de beschrijvingen klopt) duidelijk geen daden die als terrorisme bestempeld zouden mogen worden. Het zijn weliswaar voor een deel militante acties zoals brandstichting, die echter enkel materiele schade tot gevolg hadden.

Een zeer merkwaardige zaak is bovendien de inval in Boekhandel Schwarze Risse in Berlijn. Deze werd beargumenteerd met het doel om achter de identiteit te komen van de schrijvers van het boek "Autonome in Bewegung" Dat is een volstrekt legaal verschenen boek, een fraai vormgegeven geschiedschrijving van de autonome beweging in Duitsland, dat al vier jaar op de markt is en nooit verboden is verklaard. Sterker nog: in 2006 probeerde het Ministerie voor het Gezin om het boek op de zwarte lijst voor minderjarigen te krijgen, zodat het niet meer in bibliotheken vrij toegankelijk zou zijn. De commissie die dat moet bepalen, wees de aanvraag echter van de hand omdat het dus niet ongeschikt zou zijn voor minderjarigen. Nu zou het ineens een terroristisch werk zijn? De uitgever van het boek beoordeelt de inval dan ook als "een advertentiecampagne van het BKA (Bundes Krininal Ambt).

Een andere groep die getroffen werd door de huiszoekingen, is de actiegroep rond migratie Libertad. De groep organiseert acties tegen uitzettingen van geillegaliseerden. Volgens de politie-actie zouden drie van hun leden deel uitmaken van een van de groepen die aanslagen gepleegd hebben. Vreemd om vervolgens te horen dat er eigenlijk geen aanwijzingen voor waren. Libertad heeft met een persverklaring op de invallen gereageerd.

Ondertussen zijn wel veertig gebouwen overhoop gehaald door de Duitse autoriteiten en is een ongelofelijke hoeveelheid materiaal in beslag genomen. Het betreft onder meer video-groepen, boekwinkels, sociale centra, internetproviders, een rechtshulpgroep, muziekwinkels, een theatergroep en vele woongroepen. Bij de inval bij de internetprovider so36.net, waarop vele websites draaien, werd ook het emailarchief van een kritisch advokatenkantoor in beslag genomen. In een kort verslag van de inval leggen de medewerkers van de provider uit hoe ze tijdens de huiszoeking met de recherche hebben onderhandeld over de te nemen maatregelen, waarna overeengekomen werd dat deze alleen de emailbestanden mochten kopieren van de personen die met naam en toenaam in het huiszoekingsbevel genoemd werden. "Het alternatief was dat ze alle hardware in beslag zouden nemen": Bij een andere inval bij een individueel persoon, was de enige argumentatie dat ze wisten dat hij informatie op internet gezocht had over een bedrijf waartegen later een actie uitgevoerd werd.

Het lijkt er duidelijk op te wijzen dat de invallen bedoeld waren om informatie te verzamelen over groepen die kritisch staan tegen de G8. Volgens een persverklaring van gipfelsoli "waren de invallen gericht tegen het hele spectrum aan organisaties die de G8 als geheel afwijzen en geen hervormingen van die G8 vragen".

Ondertussen is er in Duitsland en daarbuiten een golf van verontwaardiging losgebarsten over het politie-optreden. Ook meer gematigde organisaties die zelf geen doelwit van de invallen waren, hebben fel afwijzend gereageerd. Attac-Duitsland maakt zelfs melding van een spontane aanmelding van veel nieuwe leden als reactie op de invallen (een ovezicht van verklaringen is hier te vinden.

De invallen hebben ook een opbeurende golf aan acties en demonstraties opgeroepen. Met name in Berlijn en Hamburg, maar ook in vele andere steden in Duitsland en daarbuiten, kwamen dezelfde dag nog duizenden mensen de straat op. (zie overzicht hier)

Het machtsvertoon is - behalve dat het dramatisch is voor de getroffen lokalen en personen - ook een makaber spel van de autoriteiten om de sfeer grimmig te maken en daardoor mensen af te schrikken om aan de protesten deel te nemen.

Voorlopig lijkt dit eerder het tegenovergestelde te hebben bereikt. Toch is het zaak om deze ontwikkelingen goed te volgen. Momenteel wordt de 'terrorisme'troef nog driester gespeeld. De Amerikaanse regering komt met alarmerende meldingen dat er 'terroristische aanslagen' dreigen tegen Amerikanen in Duitsland. Bovendien heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat er - in weerwil van het verdrag van Schengen, scherpe grenskontroles plaats gaan vinden. Ook is aangekondigd dat er gebruik gemaakt gaat worden van de mogelijkheid om potentiele militante activisten in preventieve hechtenis te nemen (de zgn. Unterbindungsgewahrsam of Vorbeugehaft). De wetgeving van de deelstaat Mecklenburg Vorpommern zou toestaan dat actievoerders tot 14 dagen in voorarrest gehouden worden.

Daarnaast is bekend gemaakt dat alle demonstraties in het kader van de Sternmarch van donderdag 7 juni verboden verklaard zijn . Vanuit vijf verschillende dorpen rondom Heiligendamm worden deze demonstraties richting conferentieoord gehouden. Uiteraard gaat alles gewoon door, maar het geeft de 18.000 ingezette agenten (en 1100 militairen) wel nog meer mogelijkheden om het protest de kop in te drukken.

Ook komen er nu meldingen binnen dat overheidsbeambten busondernemingen bezoeken om ze te 'waarschuwen' dat ze geen demonstranten naar Heiligendamm moeten vervoeren. Verschillende busondernemingen zouden hun afspraken met groepen demonstranten die bussen gehuurd hebben onder deze dreiging al afgezegd hebben.

Door de actievoerders tegen de G8 wordt dit alles vooral gezien als bewijs dat ze een daadwerkelijk tegenmacht vormen waar de Duitse staat bang voor geworden is. Het enige goede antwoord op al deze repressie is om juist aan de protesten tegen de G8-top deel te nemen.

Voor meer informatie over de G8-protesten in Nederland: http:/www.dissent.nl

Internationaal: http://dissentnetzwerk.org/ En de vele links die daar gevonden kunnen worden.

(globalinfo.nl)