ImageDe privatisering van de Duitse Spoorwegen is een halt toegeroepen! Goed nieuws vanwege de vrienden van Attac Duitsland

Dit is een bericht uit de nieuwsbrief van Attac-Vlaanderen

Gisteren ontvingen we goed nieuws van onze vrienden van Attac Duitsland. Ze vertelden ons dat de privatisering van de Duitse spoorwegen die de regering wilde doorvoeren voorlopig niet doorgaat. Zij stellen dat dit "de eerste grote overwinning van de civiele maatschappij tegen de neoliberale projecten van de grote Duitse regeringscoalitie is".

Dat is uiteraard prachtig nieuws en een grote overwinning voor Attac Duitsland en alle medestanders. We mogen dan ook terecht onder de indruk zijn.

De eerste overwinning van de coalitie tegen de privatisering van het spoor mag vergeleken worden met het succes van Attac Frankrijk en medestanders toen zij in 2005 NON zegden in het referendum tegen de neoliberale EU-grondwet. Maar net zoals de neoliberalen nu de EU-grondwet terug op de sporen zetten onder de noemer van een "EU-Verdrag" zullen ze in Duitsland natuurlijk blijven ijveren voor de privatisering van de Duitse Spoorwegen.

En net vandaag, maandag 19 november 2007, zal de ETUC (European Trade Union Confederation) een petitie met meer dan een half miljoen handtekeningen voorleggen aan de Voorzitter van de Europese Commissie Barosso. De Petitie roept op voor een Europese richtlijn voor het behoud van kwaliteitsvolle en toegankelijke publieke diensten van algemeen belang. Je vindt hier de petitie die trouwens nog steeds ondertekend kan worden.

Het bericht van Attac Duitsland

Een coalitie van vakbonden, sociale bewegingen en experten op gebied van openbaar vervoer zijn er onder de impuls van Attac Duitsland in geslaagd het project van privatisering van de Duitse Spoorwegen een halt toe te roepen. Het is de eerste grote overwinning van de civiele maatschappij tegen de neoliberale projecten van de grote coalitie binnen de Duitse regering.

Na de G8 in juni heeft Attac Duitsland zijn krachten gebundeld in de campagne tegen de privatisering. Terwijl de nationale campagne geleid werd door een brede coalitie van o.a. de vakbond van de openbare diensten Ver.di, Friends of the Earth en vele anderen werd de activiteit aan de basis vooral gedragen door de lokale Attac-kernen. Het coördinatiecentrum van de campagne vond ook onderdak in de lokalen van Attac Frankfurt.

Onder de druk van verschillende nationale actiedagen, de gecoördineerde druk op de parlementsleden (in het bijzonder op de sociaal-democraten en conservatieven die in de regering zitten) werden de interne contradicties binnen de grote coalitie zo belangrijk dat het project nu in een politieke impasse beland is. Er is geen garantie dat de privatisering niet doorgaat maar alles wijst erop. Alle informatie over de kampanje is te vinden op de speciale internetsite die opgezet is om de kampanje naar een groot publiek te ondersteunen.

Vermits de grote coalitie van een comfortabele tweederde meerderheid in zowel Kamer als Senaat genoot was de overwinning enkel mogelijk door:

1. het overtuigen van verschillende vakbonden en lokale en regionale afdelingen van de SPD om zich bij de campagne aan te sluiten. De politiek corrupte vakbond van de Duitse spoorwegen is onder druk gezet door een interne oppositiegroep en door de concurrerende vakbond Ver.di die zich aangesloten heeft bij de campagne. Net voor de SPD-conferentie in oktober hebben de groep van jongsocialisten (Jusos) en de grootste Duitse vakbond IG-Metall de anti-privatiseringscampagne vervoegd. De sociaal-democraten willen, onder druk van de nieuwe linkse partij "Die Linke", hun imago van beschermers van de sociale rechtvaardigheid oppoetsen. Zij waren dus de zwakste schakel van de neoliberale coalitie. De SPD-gedelegeerden hebben voorwaarden voor de privatisering gestemd die onaanvaardbaar waren voor de conservatieven. Dit heeft geleid tot een impasse voor die privatisering.

2. de verdeeldheid binnen de coalitie over de manier waarop de spoorwegen moesten geprivatiseerd worden.

De algemene vergadering van Attac Duitsland heeft dit weekend besloten de campagne aan te houden voor het geval de privatisering terug op tafel zou komen.

De overwinning heeft een goede atmosfeer gecreëerd binnen het netwerk dat zich bekwaam betoond heeft om effectieve campagnes te voeren die alle krachten van de civiele maatschappij verenigden en alle mogelijkheden voor de opbouw van netwerken heeft gebruikt.

Attac Vlaanderen wenst de Duitse vrienden dan ook te feliciteren met de resultaten van deze campagne en hoopt dat dit tot voorbeeld zal strekken voor campagnes in andere Europese landen.