Bijeenkomsten waar geleerd wordt hoe efficiënt zelforganisatie te plegen, schieten als paddestoelen uit de grond. Ze zijn het werk van mensen die menen dat politieke organisatie 'aan de basis' belangrijk is en dat we niet te zeer afhankelijk mogen worden van de overheid, partijen of het bedrijfsleven. Ook wel 'autonomie' genoemd.

ImageKenmerkend is dat ze transparantie en 'horizontaliteit' voorop stellen en nogal argwanend staan tegenover hiërarchische 'verticale' organisatievormen zoals politieke partijen. In Berlijn is binnenkort een congres, evenals in Freiburg, In Montevideo was er een, evenals in Utrecht... Een overzicht.

In het paasweekend, van 13 - 17 april voltrekt zich in Berlijn het autoorganisation-programma (conferentie en actiedagen). Zie website. Het is de voortzetting van een conferentie in april 2004, waar zo'n 1000 mensen aan deelnamen. De thema's daar zijn onder andere arbeid, media, G8 (zie overzicht workshops). Het organisatieconcept voorziet in veel ruimte voor inbreng van de deelnemers, ook in het vormgeven van het programma. Om die reden wordt er via internet bijvoorbeeld ook met een wiki gewerkt.
Een van de initiatiefnemers van het programma is het woonwerkcollectief Projektwerkstatt uit het dorpje Saasen. Dit collectief runt daar al jaren een vermaard centrum dat beschikbaar gesteld wordt aan mensen die actie willen voeren. Vanuit het collectief wordt jaarlijks een Directe Actie-agenda uitgegeven en ze zijn ook bekend vanwege hun antiverkiezingscampagnes.

Voorafgaand aan het paas-programma is er (van 10-13 april) in Berlijn een programma van de Open Universiteit over "Zelforganisatie in het dagelijks leven en in de politiek": website. Dat is vooral (maar niet alleen) gericht op actieve studenten.

Van 26 tot 30 juli is er een Do It Yourself (DIY) congres in het Zuidduitse Freiburg, dat niet geheel toevallig vlakbij Frankrijk en Zwitserland ligt. website. Het programma moet nog verder vorm krijgen, maar het zal voor een groot deel gaan over het creëren van zelfbeheerde vrijplaatsen, zoals het organiserende Autonome centrum KTS. Een van de mede-organisatoren is het lokale woonwagenkamp Schattenpark.

Voor die tijd voltrekken zich (van 2-5 juni) in Nederland de pinksterlanddagen in Appelscha. Ze hebben nu een tamelijk rare website. Die van vorig jaar is ook nog het bekijken waard. De pinksterlanddagen zijn een jaarlijkse bijeenkomst van anarchisten op de camping 'Tot Vrijheidsbezinning'. Dat gebeurt al meer dan 70 jaar. Er komen een paar honderd mensen kamperen die daar ook elke keer een discussie/informatie programma neerzetten.

Dit jaar zal daar onder meer verslag gedaan worden van het festival 2.Dh5 , dat afgelopen januari in Utrecht gehouden werd. Het festival was volgens deelnemers en organisatoren een redelijk groot succes en eind november zal een vervolg georganiseerd worden.

Van 23 april - 1 mei wordt in Wageningen het festival Anarchisme en Verzet gehouden (website). Het festival is een initiatief van Infocentrum Wageningen.

Van 24-26 februari werd in Montevideo, Uruguay, de vierde conferentie gehouden van 'Autonome Volksorganisaties'. Maria Trigona schreef er op Znet een verslag van. Een vertaling volgt later, als daar tijd voor gevonden is. Volgens Trigona deden er ruim 300 mensen aan mee uit verschillende Latijnsamerikaanse landen. Bijzondere aandacht kreeg het feit dat er steeds meer linkse regeringen aan de macht komen op het werelddeel, hetgeen lang niet altijd voordelig blijkt uit te vallen.

Ten slotte mag vermeld worden dat voor de internetfreaks - en wie is dat niet - het eerste DIY Survival-handboek is verschenen. Een product van c6.org. Het handboek is uitverkocht, maar je kunt 'm ook gewoon als pdf-file downloaden. Over kunst, politiek, internet en hoe je dat allemaal zelf in de hand kunt nemen.

Voor technische hulp bij autonomie is er natuurlijk het al vaker vermelde instituut. Bekijk ook hun mooie reclamefilmpje eens: klein, groot (55 megs).

Nog een website: Autonomy and Solidarity

Motto: "Don't mourn, organise!" oftewel: "Niet zeuren, organiseren!"

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door globalinfo.)