Een meerderheid van afgevaardigden in het Amerikaanse Huis stemde onlangs voor een amendement dat verplichte inzage tegengaat in gegevens van bibliotheek- en internetgebruikers.


Informatieprofessional Online meldde op 23 juni dat een meerderheid van politici in het Amerikaanse 'Huis' geen verplichte inzage willen in gegevens van bibliotheek- en internetgebruikers. Ze namen een amendement aan van afgevaardigde Sanders dat een financiële rem zet op de uitvoering van bepaalde onderdelen van de Patriot Act, de anti-terreurwet in de VS (link naar amendement). Het amendement verhindert het ministerie van justitie en de FBI om inzage te eisen in verband met vermeende terroristische activiteiten.

Eind dit jaar zal de andere kamer van het Amerikaanse parlement, de Senaat, voorstellen voor aanpassing en verlenging van (delen van) de Patriot Act bespreken. Begin juni stemde leden van een subcomitee van de Senaat voor de aanpassingen.

bron: "Huis in VS stemt voor beperkingen Patriot Act", link bron

In Nederland: De Vereniging van Openbare Bibliotheken confereerde op 18 maart 2005 over de groeiende mogelijkheden van de overheid om de informatieprocessen van burgers te controleren. Voor een aankondiging op globalinfo van die Nederlandse conferentie over bibliotheken, privacy en overheid, zie: conferentie VOB.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Rob Bleijerveld.)