Van 11 t/m 16 november vindt in Parijs en Saint-Ouen het Libertair Sociaal Forum (LSF) plaats, gelijktijdig met het European Social Forum. Het libertair forum is een initiatief van revolutionaire organisaties uit Frankrijk en Franstalige streken, en beoogt de Evian-campagne tegen de G8 (juni 2003) te continueren.
Het wordt waarschijnlijk de politieke gebeurtenis van de herfst

Libertair Sociaal Forum:
een mijlpaal in het politieke landschap

Tegelijkertijd met het vorige officiele European Social Forum, in Florence (november 2002), ontstond er een alternatieve ruimte, bekend als 'de Hub'. Bij deze vrijruimte waren meerdere radikale bewegingen betrokken, veelal met libertaire doelen. Vanuit de gedachte dat het voorgeschreven officiele programma van het Sociaal Forum niet de radikaliteit en de dynamiek van de andersglobalistische en antikapitalistische strijd vertegenwoordigd, ontstond in Florence een zeer levendige autonome zone. Het huidige Libertair Forum wordt geinspireerd door de krachtige sfeer van de Hub, maar onderscheid zich in die zin dat het treffen in Parijs en Saint-Ouen uitsluitend libertair en antikapitalistisch van aard zal zijn. Het Forum wil breken met het huidige politieke systeem, ontvangt geen enkele financiele steun en weigert iedere verkiezingslogica.

Enerzijds bekritiseerd het LSF de institutionalisering van de andersglobalistische beweging. We verwerpen de aanvallen van de presidenten van ATTAC, Nikonof en Cassen, tegen linkse activisten. Tegelijkertijd is het Libertair Forum een prima plek voor de uitwisseling van inzichten en voor het delen van ervaringen en praktische voorbeelden van projecten naar een radikale verandering van de samenleving. Bekendheid geven aan onze analyses en onze praktijken komt puur en alleen op onszelf aan! We kunnen bewijzen dat libertaire mensen en ideeen een niet te negeren kracht vormen in de huidige politieke context.

Voor meer info (in het engels of frans) neem contact op met Marion -
00 34 666 963 088 (voorafgaand aan het LSF)
00 33 6 73 80 77 31 (gedurende het LSF)

Op dit moment nemen de volgende groepen deel aan het Libertair Sociaal Forum: Libertarian Alternative, Solidarity Collective of Chiapas, CNT, Anarchist Coordination, Anarchist Federation, No Pasaran Network, Social and Libertarian Offensive, Libertarian Communist Organisation en de Libertarian Socialist Organisation (Zwitserland).

Meer info over het European Social Forum is o.a. te vinden op www.paris.indymedia.org

Het Programma (zoals bekend tot nu toe)

* dinsdag 11 november
"Land en Vrijheid"-dag ter ondersteuning van de volkeren van Mexico, Kabylia en Palestina. Debat, tentoonstelling en info, georganiseerd door het Solidariteitscomité Chiapas. Op diverse lokaties rond Parijs.

* woensdag 12 november
Betoging tegen sexisme en patriarchaat. Georganiseerd door de Vrouwen-Coördinatie, verbonden aan het Europees Sociaal Forum. 's Avonds staat er een debat gepland, aan de Rue d'Aubervilliers 92 te Parijs.

* donderdag 13 november
Debat over de resultaten en perspectieven van de actiecampagnes uit de lente en de zomer van 2003. Welke plek kan het syndikalisme en het anarcho-syndikalisme hierin hebben? Aanvang: 20 uur aan de Rue des Vignoles 33 te Parijs.

* vrijdag 14 november
Debat over 'Criminalisatie van armoede; sociale apartheid' en tegelijkertijd Debat over 'Alternatieve media-experimenten' (met medewerking van Telebocal, Zaléa TV, Samizdat, Indymedia, Radio Libertaire, PrimiTV ...) Deur open om 14 uur, debatten van 15 tot 17 uur.

Na een pauze van een uur, gevolgd door drie simultane debatten (van 18 tot 20.30 uur):
a) Sexisme, patriarchaat, gender-constructie
b) Libertaire Publieke Sector; gelijkheid zonder de staat?
c) Propaganda in tijden van oorlog

Tussen 22 en 23 uur - plenaire bijeenkomst, afgesloten met een feest in zwart/rood!

* zaterdag 15 november
Gehele dag Anarchistische Boekenmarkt.
Drie simultane debatten (van 9.30 tot 12.30 uur):
a) Milieu en productiviteit
b) De anti-G8-strijd in Annemasse, VAAAG en een terugblik op succesvolle mobilisatie
c) Sociale experimenten en strijd in Mexico

Pauze om 13 uur.

Om 14 uur: Betoging van het Libertair Sociaal Forum, vanaf het Place des Fêtes te Parijs naar het Place de la République. Alwaar integratie plaatsvindt in de parade-demonstratie van het Europees Sociaal Forum.

Vanaf 20 uur drie simultane debatten:
a) Libertair onderwijs; internationale wederkerige hulp in praktijk
b) Arbeid en samenleving
c) Cultuur-merchandising

* zondag 16 november
Drie simultane debatten (van 9.30 tot 12.30 uur):
a) sociale strijd en libertaire praktijken; van actiedagen naar de algemene staking.
b) Extreem-rechts
c) Religie

Pauze om 12.30 uur.

Drie simultane debatten (van 14 tot 17 uur):
a) Burgerschap of klassenstrijd? Andersglobalisme of antikapitalisme?
b) Strijd tegen armoede?
c) Mobiliteit, vrijheid van beweging.

Om 17 uur sluiting van het Libertair Sociaal Forum.
Benefietconcert in CICP, Rue Voltaire 21 te Parijs.

Algemene mededelingen:

Van vrijdagmiddag 15 uur tot zondag 16 uur worden er in de videoruimte korte films, video's en dergelijke vertoond.

In Saint-Ouen zijn de volgende tentoonstellingen:
- Vrouwenbeelden in de reclame
- Anarchistische posters in de Spaanse Revolutie
(1936-1939)
- De 'Commune' van Parijs
- Demonstraties en stakingen in de lente van 2003

Radio Libertaire zal van de 1oe tot de 16e november al haar uitzendingen afstemmen op het LSF en de Anarchistische Boekenmarkt. Inclusief live-verslag van debatten.

De ruimte waar het Libertair Forum zal worden gehouden is volledig is zelfbeheer, staat open voor actieve participatie en heeft een kinderopvang.

Het Libertair Forum en de boekenmarkt krijgen geen enkele financiële ondersteuning, maar zijn vrij en gratis toegankelijk. We vragen alle bezoekers om zich verantwoordelijk en respectvol te gedragen en om het LSF te ondersteunen. In navolging van het actiekamp in zelfbeheer (VAAAG) in Annemasse rond de G8-campagne, of in Larzac, zal ook het LSF vegetarisch zijn en vrije prijzen hebben.
Overdag is er kinderopvang in Saint-Ouen. Voor meer informatie hierover of om je hulp aan te bieden neemt men contact op met Christine:

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)