De internationale Niet-Winkeldag komt er weer aan

ImageZaterdag 29 november is de Internationale Niet-Winkeldag.
De jaarlijkse protestdag tegen de Westerse consumptiecultuur wordt in tientallen landen gevierd. Motto's zijn ''Doe mee door
niet mee te doen' en 'Consuminderen voor een schoner milieu en een eerlijker verdeling van de rijkdommen die de aarde biedt'.

Omslag coordineert de Niet-Winkeldag in Nederland.
Meer op deze website

Spreekt de Niet-Winkeldag u aan? Maak dan een link naar
http://www.koopniets.nl !

Suggesties en plaatjes vindt u hier

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Omslag.)