Donderdagavond 5 september
20.00 uur, Latijns Amerika Centrum (LAC)
Nieuwe Herengracht 29
Amsterdam

Begin 2000 is de bevolking van de Boliviaanse stad Cochabamba in opstand gekomen tegen de privatisering van het drinkwater. Het concern dat het drinkwater over had willen nemen . geleid door de Amerikaanse multinational Bechtel - eist nu 25 miljoen dollar schadevergoeding. Daarbij speelt de Nederlandse bank ING een belangrijke rol als officiele vestiging van de holding die een meerderheidsaandeel in het geprivatiseerde drinkwaterbedrijf had. Een soort administratieve parkeerplaats voor Bechtel dus, die het ook mogelijk maakt dat haar claim van 25 miljoen voorkomt bij een rechtbank van de Wereldbank.

Speciale gast zal zijn Osvaldo Pareja, vertegenwoordiger van de Coordinadora por la Defensa del Agua, de koepel van organisaties die zich tegen de privatisering heeft verzet. Hij zal over de stand van zaken van dit moment praten.
Voorafgaand zal kort - en met behulp van geprojecteerde beelden - een impressie van de gebeurtenissen in Cochabamba gegeven worden. Verder zal er meer informatie gegeven worden over de internationale campagne voor steun aan de ‘wateropstand’, en met name de Nederlandse activiteiten in verband met ING.
Ook zal er door Olivier Hoedeman (Corporate Europe Observatory) actuele informatie gegeven worden over de ontwikkelingen op het gebied van privatisering van water op de VN-top in Johannesburg.

Voor meer informatie: Pablo, Noticias, (020-6229781)
Kees Hudig, XminY Solidariteitsfonds (020-6279661)

Voor meer informatie over de hele kwestie: http://www.xs4all.nl/~arenaria/water
Meer informatie over Latijns-Amerika: http://www.noticias.nl
Meer informatie over Johannesburg: http://www.foei.org/media/
>


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)