Het allerlaatste MO*noordzuidCAHIER over grondstoffen in de mondiale economie

ImageVan de tinmijnen van Bolivia tot de Congolese diamant: grondstoffen schrijven een boeiend, maar vaak ook dramatisch verhaal. Het is doorspekt met scherpe uitbuiting en buitenlandse bemoeienissen. Dat verhaal wint nog aan belang door de opflakkering van de grondstoffenprijzen in de voorbije vijf jaar. Is het mooie liedje weer van korte duur of gebruikt men de vernieuwde aandacht voor de sector eindelijk voor het uittekenen van een echt grondstoffenbeleid?

Grondstoffen waren dé kern van de grote Noord-Zuidonderhandelingen van de jaren zeventig. Op de VN-Conferentie over de Minst Ontwikkelde Landen in 2001 in Brussel kwamen ze nauwelijks nog ter sprake. Eigenaardig toch als precies de economisch zwakste landen zo sterk afhangen van de grondstoffensector. Voor hen zijn grondstoffen vaak eerder vloek dan zegen geweest. Prijspieken zorgden voor extra middelen, maar waren doorgaans te kort en onvoorspelbaar om voor solide planning en duurzame resultaten te zorgen.

Rudy De Meyer en Emiel Vervliet (red.)
Dit allerlaatste MO*noordzuidCAHIER kan aan de prijs van 8 euro (exclusief verzendingskosten) besteld worden bij: Wereldmediahuis vzw, Els De Mol, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, tel. 02/536 19 78,


----------------------------

Opgelet! MO*noordzuidCAHIER wordt stopgezet. We lanceren in het najaar MO*papers als een volwaardig, eigentijds alternatief: een reeks digitale dossiers die op www.mo.be een prominente plek krijgen. Met de MO*papers zullen we inspelen op actuele debatten en doorslaggevende tendensen in de wereld van de mondiale verhoudingen en Noord-Zuidrelaties. Om naar uit te kijken dus!(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Zie in bericht.)