Coalitie tegen de G8 top 2007 in Duitsland op wankele voeten: Op de Actie Conferentie afgelopen weekeinde in Rostock maakten allerlei mondialisering-kritische NGOs en netwerken vaste afspraken over de choreografie van de protesten tegen de G8. De G8 zal volgend jaar 4-6 juni neerstreken in het kustplaatsje Heiligendamm in Noord-Duitsland.

ImageDe conferentie werd voorbereid door de Rostock-Kreis, een coalitie van de Interventionistische Linke, een enigszins radicaal-links netwerk dat brede samenwerking voorstaat, verschillende NGO's, Attac en individuele personen vanuit het radicaal-linkse netwerk Dissent! Gedurende de conferentie kwamen de verschillen over tactische vraagstukken tussen de verschillende stromingen duidelijk tevoorschijn. Tevens werd duidelijk dat niet iedereen het zo nauw nam met basis-democratische beslissingsprocedures, zoals Peter Wahl van Attac liet blijken bij de discussie over zijn alternatieve conferentie. Ondanks veel kritiek werd aan het oorspronkelijke idee vastgehouden om de tegentop óók op de dag van de blokkades te houden. In het algemeen praatten NGOs vaak over de protestdagen alsof het er alleen maar om ging om zo veel mogelijk mensen een vermakelijke week te maken. Het idee om er een serieuze interventie van te maken was echter wel aanwezig bij de radicaal-linkse netwerken en veel van de internationale gasten. Een ander punt van discussie was de kwestie van de actiekampen. Attac schijnt één enkele actiekamp de voorkeur te geven, terwijl veel stemmen van het Dissent netwerk de tactische voordelen van twee kampen benadrukten. Er werd echter wel overeengekomen om het kamp zo dicht mogelijk te maken bij de rode zone, een dertien kilometer lang hek rond Heiligendamm.

In de blokkade werkgroep werd wederom het idee voorgesteld van een transparante en betrouwbare massablokkade (zie eerdere oproep). Het werd duidelijk dat ook binnen de voorbereidingsgroep, die daadwerkelijk bestond uit mensen van zeer uiteenlopende actietradities, niet altijd eensgezind was. Wat echter positief was, is dat er over een mogelijkheid voor massale deelname aan de blokkadeacties wordt nagedacht. Het uiteindelijke resultaat zal waarschijnlijk zijn de lang bekende zitblokkade-praktijk van X-tausend- mal-quer tegen de Castor-transport. Opmerkelijk is dat er nog geen overkoepelend overleg bestaat over hoe dit massablokkade-idee te combineren met andere actievormen.

De choreografie van de minstens zes protestdagen in Duitsland ziet er nu als volgt uit:

Vrijdag: De twee fietskaravanen en de Euromarsen komen samen bij het Bombodrom, een voormalig militair oefenterrein dat het Duitse leger weer wil gebruiken
Zaterdag 2 juni: zal een grote demonstratie plaatsvinden in Rostock; acties bij het Bombodrom
Zondag 3 juni: actiedag tegen gentechniek en supermarkten; inhoudelijk programma om de week te openen
Maandag 4 juni: dag van migratie met acties, inhoudelijke en culturele bijdragen
Dinsdag 5 juni: actiedag tegen militarisme, oorlog en marteling:
blokkades en omsingeling van de militaire luchthaven Rostock Laage om de regeringschefs te begroeten
Woensdag 6 juni: blokkades van de G8 top
Donderdag 7 juni: verdere blokkades, demonstratie richting rode zone, concert Grönemeyer

In de aanloop naar de G8 protesten:

20-25 januari: Wereldsociaalforum
24-28 januari: Wereld Economisch Forum, Davos
2-4 februari: Nato conferentie over veiligheid
17 april: landbouw actiedag (Via Campesina)
1 mei: Euromayday

websites:
Actie Conferentie
Interventionistische Linke
NGO coalitie [en]
Dissent netwerk
Dissent Netwerk Nederland

Aanvulling:: Een uitgebreid Duitstalig verslag van de conferentie is te vinden op indymedia Duitsland

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door dissent-nl.)