Voorbereidingen voor het bestoken van de komende G8-top in Duitsland (juni 2007) beginnen langzaam op gang te komen, ook in Nederland.

Dinsdag 12 september was er een vergadering van dissent-nl, een netwerk dat activiteiten coördineert tegen de G8 top 2007 in Duitsland.

Op de vergadering werd onder andere verslag gedaan van voorbereidende workshops in het actiekamp Camp Inski (zie: verslag en website kamp). De bijeenkomst was vooral bedoeld om te bespreken wat er gedaan kan en moet worden in Nederland.

Dit verslagje is publiek en summier (zonder details en persoonsnamen ed.), mede om mensen die nog niet betrokken zijn en dat wel zouden willen te informeren. Er kan nog veel hulp gebruikt worden.

Dissent-Nl is vorig jaar opgericht, aansluitend op de Britse activistische koepel tegen de G8 top die afgelopen jaar plaatsvond in Schotland, en baseert zich op de organisatorische hallmarks van het PGA-netwerk.

*) Er komt een nieuwe infotour in het najaar, met inbreng van sprekers uit Duitsland (16-10 Utrecht, ACU, 17-10 Leiden, Multipleks, 18-10 Amsterdam, Mollie, 19-10 Rotterdam, nomadisch kraakkafe). Ook zijn er plannen voor avonden (zonder Duitse inbreng) in 10 andere steden in november/december. Infotourgroepje kan nog hulp gebruiken.

*) Er is een internationaal anti-repressie-netwerk begonnen op Camp Inski. Deze wil goede informatie geven over rechten van demonstranten, en mensen ondersteunen mochten ze in juridische problemen geraken. Het idee is dat dit netwerk niet alleen voor de komende G8-top bestaat, maar ook een blijvende structuur vormt. Een van de taken voor ons in Nederland is zorgen voor grens-steunpunten. En we moeten een en ander vertalen over de wetten en politietactieken in Duitsland. Er is behoefte aan mensen die in Nederland juridisch ondersteuningswerk willen doen tijdens de protesten (en voorafgaand).

*) Communicatie: we gaan de openbare mailinglijst van vorig jaar weer in werking stellen:
voor inschrijving zie hier (Adres en 2x paswoord invullen, dan de bevestigingsmail retourneren. Zodra "Welcome to the "G8" mailing list" binnen is, ben je abonnee).

Ook gaan we evenals vorig jaar weer een puur informatieve website (voor Nederlandse zaken) instellen. Voor inhoudelijke info sluiten we gewoon aan bij de internationale dissent-website. Verder is er een groepje dat een maandelijkse internationale nieuwsbrief maakt, dat lokaal vertaald moet worden. Los daarvan hebben we het over media (-strategie).

*) Geld: er zal veel geld nodig zijn. De protesten en activiteiten gaan veel geld kosten, evenals de Nederlandse. We kunnen het gironummer van XminY gebruiken om geld in te zamelen (giro 609060 van XminY ovv. G8). Daarnaast zijn er verschillende ideeen om geld te produceren (en bij de meeste is hulp welkom).
Benefieten: er komt er iig. een in Leiden (misschien wel twee)
Merchandising: T-shirts, handdoeken ("Laat de G8 stranden"), muziek-cd, collectie filmpjes op dvd, een mooie poster. Er wordt gezocht naar ontwerpers (en muziekgroepen). Mooi logo zou ook geweldig zijn.
Geld voor voorfinancieren merchandising zal oa. kunnen komen van opbrengst voetbaltournooi Het Goede Doel (oktober Amsterdam?)

*) Vervoer: Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor collectief vervoer, maar daarbij hoort dan ook een minimum aan begeleiding en dus ook locale structuur en bemensing daarvan ter plekke. Dat kan alleen als er genoeg mensen zijn die daar ondersteunen werk willen verrichten (en niet zelf aan acties deelnemen) binnen soort barrio-structuur op kamp. Daarnaast evenals vorige keer structuur voor carpoolen opzetten in combinatie met locaal steunpunt.

*) Media: vorming persgroepje; binnenkort persberichten als we verzamelen wat we aan te kondigen hebben (bv. toer en merchandising). Daarnaast achtergrondinfo over G8 enzo verzorgen. Tijdens acties bekijken of we kunnen aansluiten bij beschikbare IMC-structuur of zelf zaken moeten regelen. Wie heeft of weet er een kampeerwagen over die we als mobiel mediacentrum in kunnen richten?

*) Streetmedics: er komt een internationaal ehba-overleg in ovember of december. Er komt daarvan een aankondiging om ook Nederlandse ehba-ers te activeren.

*) 2dh5 en PAF:
Het komende 2dh5-festival (voor methoden om de wereld te veranderen) zal van 1-3 december in Utrecht zijn. G8-acties is een van de centrale programmapunten. Vanuit dissent-nl zal workshop gegeven worden ter voorbereiding g8-acties met verschillende blokkadethechnieken en over omgang met politie-strategieen.
Later zal er (februari) het Praktisch Activisme Festival in Leiden zijn. Mensen die geinteresseerd raken tijdens infotour, kunnen gewezen worden op mogelijkheid om zich bij beide evenementen verder te organiseren/informeren.

*) Verbreding: Er wordt gewerkt aan informatiebijeenkomst op universiteit Amsterdam en Leiden. En iets in de Balie (of vergelijkbaar) voor ngo's.

Volgende vergadering: 10 oktober, Utrecht 19.30 (boven ACU, Voorstraat 71).
Contactadres dissent-nl:


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door dissent-nl.)