Een lange update deze keer.
Maar vooraf: gisteren werd in de G8 Update gemeld dat er zwaargewonden ('serieusly wounded') vielen toen activisten voor de politie moesten vluchten bij het Edinburgse Carnival. Vandaag waren er echter geen relevante berichten, zodat niet bekend hoe ernstig het is...Activistenagenda 6 juli:

Op deze eerste dag van de G8-top in Gleneagles:

* Blokkade van alle routes naar Gleneagles met verschillende aktievormen (http://www.dissent.org.uk en http://g8blockades.org.uk)
* 'Another World is Possible' demonstratie (met naar verwachting 10000 mensen vanaf 12 's middags van Gleneagles Train Station via het G8 Hotel naar een nabijgelegen park (http://www.g8alternatives.org.uk en http://www.g8alternatives.org.uk/admin/test/g8Mambo/content/view/109/77/).
* De Autonomous Kids 'Mad Hatters Tea Party' nabij Gleneagles.
* Voorbereiding van autonome open golf tournament-akties door de People's Golfing Association (http://www.tao.ca/~wrench/dist/g8/pga.html)
* Wandelakties door de heuvels van Ochil , ten zuidwesten van Gleneagles (http://www.dissent.org.uk).
* 'The Long Walk To Justice' van Geldof in Edinburg (verwacht: honderduizend mensen), aansluitend popconcert (http://www.live8live.com).
* Wereld Aktiedag : Peoples' Global Action European Conference en de 'Caracol Intergalaktika' roepen iedereen die niet naar Schotland gaat op om autonome akties te doen in eigen stad en land (http://www.agp.org).


5 juli:

Foto's van de acties die vandaag in Edinburgh zijn gehouden

Op 5 juli hingen activisten van de World Development Organisation vlakbij het Centraal Station van Edinburg een groot spandoek op. Met de leuze 'No More Brownwash' geeft WDM aan dat de regering-Blair en Gordon Brown in het bijzonder niet bepaald de beschermers van de armen zijn en zeker niet van plan om enige eis dan ook van de MakePovertyHistory-coalitie in te willigen.

Later die ochtend was er een anti-Shell demonstratie voor het Ierse Consulaat. Gedemonstreerd werd tegen de plannen van Shell om een gebied met een buitengewoon natuurlijke schoonheid te veranderen in een olieraffinaderij. Aansluitend gingen de demonstranten de stad in, begeleid door een overmatig grote groep agenten.

Demonstranten die maandag zijn aangehouden stonden vandaag al voor de
rechter. Meer daarover hier en hier. Buiten de rechtbank werd een kleine gevangenen-solidariteitsdemonstratie gehouden. En een solidariteitsactie. De FIT-teams van de politie waren de hele dag in Edinburg actief met het willekeurig aanhouden en fouilleren van mensen.

Ongeveer 1000 mensen manifesteerden bij het Dungavel Detention Centre. Van te voren waren enkele bussen doorzocht door de politie en werden namen en adressen van de inzittenden genoteerd. Demonstreren rond het centrum was verboden en er zijn duizenden agenten aanwezig. De manifestanten luisterden naar krachtige toespraken van ex-gevangen. De huidige gevangen zijn vandaag allemaal uit het centrum verwijderd. Meer info over akties bij het centrum.

Onbevestigde berichten melden dat mensen die terugreisden naar London ondervraagd werden op grond van de anti-terrorisme wetgeving en ook werden gefilmd.


De geweldsvraag

Op IMC UK wordt opgeroepen 'to MakeGeldofHistory' , vanwege zijn opmerkingen voor de BBC tegen activisten in Edinburg. Hij schoffeerde de demonstranten 'die met de politie vochten' en noemde ze een 'stelletje losers'. De 'gewelddadige' demonstranten zouden 'idioten' zijn die denken dat ze een wereldrevolutie kunnen uitlokken door bovenop parkbankjes te staan en op politiemensen in te slaan. Hij ontkende dat de MakePovertyHistory-demonstratie van 2 juli ondermijnd te hebben door zijn Live8-concerten juist op die dag te plannen. Geldof is in Schotland vanwege de Long Walk to Justice-demonstratie in Edinburg van 6 juli, precies de dag die activisten uitriepen tot de mars op Gleneagles.

Een deelnemer aan de 'Carnival of Full Enjoyment' geeft aan dat het aan het politieoptreden te wijten is dat de boel uit de hand liep. In heel Edinburg was de 'Section 60-verordening van kracht hetgeen de politie de mogelijkheid gaf om met alle middelen willekeurig aanhoudingen te verrichten en geweld uit te oefenen. Verslag met foto's.

Op San Francisco Indymedia is ondertussen een Amerikaanse handleiding te vinden met taktieken en technieken voor beheersing van ongeregeldheden van burgers ... Hier de ingekorte versie en daar het origineel.

Een andere activist geeft aan dat de politietaktiek er een is van intimidatie. De gebeurtenissen tijdens MakePovertyHistory en het Carnival zijn opgeblazen door media en politici en dat komt de G8 goed uit. De activisten moeten zeker massaal door gaan richting Gleneagles en tegen de G8-leiders zeggen 'you do not represent the solution, you are the problem'.


Greep uit de Nederlandse media

* Noreena Hertz had zaterdag in de NRC een groot opiniestuk, met de oproep om stevig door te pakken tegen de landbouwsubsidies van Europa en de VS. Ze wijst erop dat een Euro koe per dag 2,25 subsidie ontvangt, terwijl meer dan een miljard mensen met minder moet rondkomen. In een apart stukje op dezelfde pagina wijst de krant nog eens op het IMF-rapport dat stelt dat financiële hulp niet rechtstreeks leidt tot verhoging van welvaart. Verderop in het opiniekatern een interview met Ferdinand van Dam , oud diplomaat en gesel van de NGO's. Hij pleit tegen vrijhandel. Alleen landen als Argentinië en Brazilië zouden profiteren van opheffing van de handelsbarrières, niet Afrika. Afrikaanse landen zouden de weg van de Aziatische tijgers moeten volgen: eerst in eigen behoeften voorzien, import van leuke westerse spullen beperken, en vervolgens eigen producten ontwikkelen. Begin maar eens met de onderlinge handel te liberaliseren. Zoals de EU dus.
* Lou Keune , onze Attac-man, was even in het Radio 1 journaal (NOS) en sprak zich uit tegen vrijhandel. In standpunt.nl (Radio 1, NCRV) was VVD-er Szolt Szabo de hoofdgast. De voorgelegde vraag: 'Bent u voor of tegen een Marshallplan voor Afrika?'...
* NOVA bracht gisteren een reportage over de internationale socialisten-brigade in Edinburg, met Bart Griffioen in de hoofdrol. Het journaal liet vooral zien hoe de anarchisten en de politie in Edinburg contact maken.


Overige:

Op website van The Independent een impressie uit Nairobi, een van de 10 steden waar zaterdag een Live8-concert plaatsvond: 'A concert? Why is this one special?' How Africa was unmoved by Live8' . Kenia voldoet niet aan het 'G8-hulpprofiel', maar kampt toch met grote problemen, zoals een grote toename van HIV-besmettingen, en corruptie. 'Enige hulp is welkom, hoe komt het bij de armen en niet in de zakken van politici?' 'Popmuziek is voor jongeren, maar schuldenverlichting, hulp en handel zijn voor volwassenen'. De teenagers waren kwaad omdat hun meest favouriete muzikanten niet voor hen, maar op podia in Johannesburg en Cornwall speelden.

Gokken met The Independent: 'http://news.independent.co.uk/world/politics/article296718.ece' 'G8 Summit: The Gleneagles agenda' . Een bondige (en daarmee oppervlakkige) opsomming van de G8-standpunten ten aanzien van klimaatverandering, handel, hulp, en schuldenverlichting. Met de 'mogelijke knelpunten' en de 'waarschijnlijke uitkomsten'. Zet je bod maar in en voorspel de uitkomst van het onderonsje van de Zeven.

Oxfam en ActionAid , twee leden van de MakePovertyHistory coalitie, zeggen dat de G8-voorstellen 'smartelijk onvoldoende' zijn om de door Geldof voorgedragen fundamentele verandering waar te maken: een te laag hulpbedrag, groeiende schuld door vertraging bij uitbetaling, veel te weinig staten dat geld krijgt, geen echte opening van de Westerse markten voor export uit arme staten. De VS en de EU onderwijl weer schijngevechten over 'onderlinge toezeggingen' over verlaging van landbouwsubsidies. Oxfam en ActionAid klagen de 'retoriek' aan van de Britse minister Brown. Die beweert doodleuk dat enkele van 'fundamental pijlers van een nieuwe deal met Afrika al binnengehaald zijn' (100 % schuldenverlichting en verdubbeling van hulp). Hij steekt een pluim in de reet van 'de mensen in de UK en de wereld' ('AU!') die niet machteloos zouden zijn, maar hun mening kunnen laten doorklinken bij de politici". Na Live8 nog even naklinken in Gleneagles? "Weg met dat hek", dus.

Nog even over Live8: de knusse samenwerking tussen Bob Geldof en types als Bill Gates en Tony Blair viel al eerder op. Een mooi dubbelzinnig moment was het optreden van de Ethiopische vrouw die in 1985 gered werd door BandAid en nu afgestudeerd ingenieur is. Ze zei netjes dank je wel in het Ethiopisch. Daarna ging Madonna haar zoenen en zingen met een zwart koor. De Ethiopische, die naamloos bleef, mocht de microfoon houden, maar zong toch niet mee.

Van Caroline Lucas, groen parlementslid uit de UK, en Vandana Shiva, directeur van Research Foundation for Science, Technology and Ecology in New Delhi, verscheen op 4 juli in de Guardian een artikel, getiteld story/0,3604,1520586,00.html 'G8's free trade project is here to stay - along with world poverty'. De gevolgen van goedkope textiel-productie door China zijn nu voelbaar in Europa. Maar in de arme staten zijn de gevolgen van handelsliberalisering veel meer voelbaar. In Gleneagles is overduidelijk dat de G8 niet de interpretatie van MakeTradeHistory voor rechtvaardige handelsregels zal overnemen. De top zal wederom het 'vrijhandelsproject' pushen en wat extra kruimels overlaten voor de arme buren. Volgens de auteurs moet de marktgerichte aanpak van G8, WTO en de EU nu en hier vervangen worden door handelsregels die uitgaan van bescherming en diversificatie van binnenlandse economieën.

Eind juni kwam een rapport uit van de Britse NGO Christain Aid over de gevolgen van handelsliberalisering , getiteld 'The economics of failure; the real cost of 'free' trade for poor countries'. Het is hier te vinden. Christian Aid heeft door experts - aan de hand van econometrische modellen - laten berekenen hoe de economieën van 32 staten uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika zich zouden hebben ontwikkeld indien handel niet geliberaliseerd zou zijn geweest. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van Wereldbank, IMF, VN en uit universitaire studies; gekeken is naar de gevolgen voor import en export en voor het nationale inkomen. Door handelsliberalisering bljkt de import sneller te groeien dan de export, hetgeen leidt tot grote inkomensderving voor staten. Hoewel handelsliberalisering in sommige gevallen kan leiden tot meer groei, zou zonder handelsliberalisering de groei van de economiën van de 32 groter zijn geweest en de armoede in die staten minder groot.

De West-Afrikaanse boerenbond ROPPA verwerpt de oplossingen van de G8 inzake honger en armoede. Strukturele veranderingen zijn juist nodig , zoals het stoppen van de liberalisering en privatisering van de Afrikaanse dienstensectoren en economieën, en politiek beleid en strukturele investeringen gericht op versterking van kleine boerenbedrijven. Roppa vertegenwoordigt de armsten in hun deel van Afrika, namelijk de boeren. Dit verhaal is toepasbaar in alle delen van de derde wereld.

In een reactie op een artikel in NRC-Handelsblad van president-directeur van Vodafone, Arun Sarin, stelt campagnevoerder Peter Custers van XminY Solidariteitsfonds dat de Europese Unie haar handelsbeleid urgent moet bijstellen om Afrika uit het diepe armoede-moeras te trekken. Niet (nog) meer ruimte voor multinationale ondernemingen, en voor meer investeringen in de Afrikaanse telecommunicatiesector, zoals Sarin wil. Custers denkt dat afspraken in het kader van de Economic Partnership Agreements handelsverdragen tussen EU en ACP-staten) het effect van beoogde schuldverlichting teniet doet.

In de Ravage van 1 juli een artikel van Wiert Wiertsma (Both Ends en Jubilee Nederland) over kwijtschelding van schulden van arme landen. Begin juni brachten de ministers van Financiën van de G8 het nieuws naar buiten dat achttien arme landen een volledige kwijtschelding van schulden tegemoet kunnen zien. Eindelijk lijkt te gebeuren wat jarenlang door diezelfde G8 voor onmogelijk werd gehouden. Maar volgens Wiert Wiertsema schiet de maatregel ernstig tekort.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door 'G8-kluppie'.)