ImageVan de 300.000 mensen die het in 2001 waagden om zich te verzetten tegen de komst van de G8 naar die stad, zijn er nu 24 veroordeeld. Van hen zullen 10 personen jarenlang de gevangenis in verdwijnen.

Hoe dan ook: geen spijt!

(vertaling van: www.supportolegale.org/)

De rechtszaak tegen de 25 demonstranten die deel hadden genomen aan de protesten tegen de G8 in Genua in 2001, zijn geëindigd met de beslissing dat er een prijs betaald moet worden voor het uiten van eigen ideeën en voor het verzet bieden tegen de huidige manier waarop de wereld bestuurd wordt in dit tijdperk van mondiaal kapitalisme: 110 jaar in de gevangenis.

De rechtbank, bestaande uit opperrechter Devoto en assistent-rechters Gatti en Realiani, had niet de moed om zich te verzetten tegen de poging van de aanklagers Andrea Canciani en Anna Canepa om onze collectieve geschiedenis bruut te herschrijven naar de visie van de macht.

Om de zaken nog erger te maken, besloot de rechtbank dat er een goede en een slechte manier zou zijn om onze oppositie te uiten: er zijn vormen van protest die getolereerd zullen worden en andere die bestraft worden alsof het oorlogsmisdaden zijn.

Als kers op de taart heeft de rechtbank ook nog een troostprijs aan de advocaten van de verdediging en alle "eerlijke burgers" gegeven: de dossiers over de valse getuigenissen die afgegeven zijn door twee leden van de Carabinieri (militaire politie) en twee politieagenten, zullen het begin vormen van een strafrechtelijk onderzoek. Dat is een zoethoudertje die we met kracht verwerpen.

De rechtbank van Genua heeft een besluit genomen naar de smaak van die politieke krachten, conservatieve mensen en de aanklagers die hoopten dat tenminste een paar van de 25 beschuldigden zouden worden bestraft, zodat ze opgelucht zouden kunnen weten naar wie ze de beschuldigende vinger kunnen wijzen.

De veroordelingen voor beschuldigingen van vernieling en plundering, die zijn voorgevallen tijdens een politieke demonstratie, zetten de deur open naar een beleid dat graag wil opleggen dat mensen voortaan de regeringsmaatregelen accepteren zonder strijd. Ze moeten hulpeloos gemaakt worden tegenover de voortdurende mishandeling door de macht van een systeem dat zich in een diepe crisis bevindt, een crisis van democratie meer nog dan van economie.

Geen van degenen die in 2001 in Genua waren en die hun carrières gebouwd hebben op de leuzen van Genua (en die ze later verraden hebben met hun stemmen of acties) heeft stelling genomen tegen deze absurde en opportunistische beslissing: bijna niemand van de hele centrumlinkse regeringscoalitie heeft de tijd gevonden om te verklaren dat vandaag niet alleen 24 mensen maar iedereen die in die dagen de straat opging tot jaren gevangenisstraf veroordeeld is.

Hetzelfde gebeurde in grote delen van de beweging, met veel mensen die de sterke boodschap probeerden te saboteren van de demonstratie die nog maar drie weken geleden de straten van Genua vulde. Ze schepten verwarring over wie nu vocht voor een ander leven en maatschappij, en wie voor de verdediging van de huidige staat van zaken, misschien omdat hun waardigheid ook verward is. Zodoende werden heel wat woorden uitgesproken en neergeschreven over een mogelijk parlementair onderzoek, over Waarheid en Rechtvaardigheid, maar veel te weinig woorden over die 25 mensen die de zondebok zouden worden van een angstige macht.

Toch kan Genua niet uitgewist worden door een daad van revisionisme van de rechtbank, noch door hypocriete en opportunistische keuzes en skeletten in de kast. De 80.000 mensen die op 17 november door Genua liepen vroegen niet om een parlementair onderzoek: ze wilden luid en duidelijk zeggen dat 25 mensen geen schild mogen zijn tegen een ongemakkelijke historische passage die zo sterk vraagtekens zette bij onze manier van leven en maatschappij. Wij geloven dat die 80.000 mensen naar ons luisteren en niet zullen toestaan dat een rechtbank hun verleden uitwist en het leven van 24 mensen vernielt.

Deze uitspraak probeert ons te overdonderen en te doen schamen om wat we waren en leefden, door het donker afschilderen van momenten van rellen die juist recht zouden moeten hebben op het licht en de eerbied van momenten van de wil van 'onderop': maar we zullen geen excuses aanbieden voor wat dan ook omdat we niets hebben om spijt van te hebben en wij Genua 2001 beschouwen als het hoogtepunt van onze politieke levens.

Wij geloven dat al degenen die toen in Genua waren zouden moeten uitroepen: Hoe dan ook, geen spijt! Geen spijt voor de straten die door rebellen ingenomen waren, geen spijt dat de terreur van de G8 opgesloten werd in de rode zone, geen spijt voor de barricades, voor de gebroken ramen, voor de schuimrubberen beschermingskleding, voor de plexiglas schilden, voor de zwarte kleren, voor de witte handen, voor de paarse dansen, geen spijt voor de vastberadenheid om de macht een paar dagen uit te dagen.

hebben op de dag na Genua gezegd en gedurende al die jaren: het geheugen is een gemeenschappelijk gereedschap dat niet gesaboteerd kan worden. En we voelen geen spijt voor wat Genua was en voor ons betekende.

Vandaag zeggen we wederom, net als gisteren en morgen: hoe dan ook, we hebben geen spijt!

Meer info: www.supportolegale.org/

(engels)

------------------

Nog even kort details over de uitspraken:

Van de 25 mensen werd één persoon vrijgesproken en de overige 24 werden opgedeeld in twee groepen: een groep van 14 relatief 'keurige' demonstranten en 10 'relschoppers'.

De 14 werden niet aangeklaagd wegens 'verzet' omdat de rechtbank oordeelde dat hun acties 'legitieme verdediging' waren tegen aanvallen door de autoriteit. Deze 14 zullen geen gevangenisstraf uit hoeven te zitten. Maar ze werden veroordeeld tot voorwaardelijke straffen van tussen de 5 maanden en 2,5 jaar.

De overige 10 'slechte' demonstranten kregen allen gevangenisstraffen uitgesproken van tussen de 6 en 11 jaar.

(globalinfo)