BirdLife International, Friends of the Earth Europe en Greenpeace International roepen de EU dringend op om het voortouw te nemen ten behoeve van een drastische wijziging van het wereldhandelssysteem zodat het voortbestaan van de planeet niet verder wordt aangetast.

Terwijl ministers uit de hele wereld zich opmaken om deze week samen te komen voor de Ministeriële Conferentie van de Wereld Handels Organisatie in Hong Kong, roepen BirdLife International, Friends of the Earth Europe en Greenpeace International de EU dringend op om het voortouw te nemen ten behoeve van een drastische wijziging van het wereldhandelssysteem zodat het voortbestaan van de planeet wordt verzekerd, en niet verder aangetast.

De drie organisaties roepen gezamenlijk op tot een ingrijpende koerswijziging van de WTO-agenda omdat het huidige handelsbeleid en de daarin gestelde doelen leiden tot verergering van grote milieuproblemen.

De vrees neemt toe dat men bij de discussies in Hong Kong weer op de punten van de tenen om de grote, wereldwijde problemen heen zal lopen, zoals de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving van wilde planten en dieren, de klimaatverandering, en de escalerende armoede. De bijeenkomst van aanstaande week is cruciaal voor het vaststellen van de toekomstige richting van de handelspolitiek en is van grote invloed op alle aspecten van de maatschappij en de planeet. Het beoogde raamwerk voor handel in landbouw, diensten en industriële goederen zal de basis vormen voor handelsafspraken tussen staten die voor het einde van 2006 gepland zijn.

Onder de aanpassingen die de NGO-alliantie aangebracht wil zien, hebben de volgende drie top-prioriteit:

1. Een eind maken aan het onderhandelen in het donker: op dit moment weet niemand welke gevolgen een handelsafspraak zal hebben voor mens en milieu. Regeringen moeten een begin maken met diepgaande sociale en milieurelevante evaluaties op elk van de onderhandelingsvelden en deze integreren in hun handelsposities.

2. Het stopzetten van de onderhandelingen totdat de lichten weer aan kunnen: op de toonaangevende terreinen van Niet-Agrarische Markttoegang (NAMA) en Handel in Diensten (GATS) stevenen de onderhandelingen af op liberalisering waardoor de handel in producten, variërend van hout tot water, toeneemt. Dit is overal van invloed op de levens van mensen en op het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Regeringen moeten deze onderhandelingen opschorten om ruimte te geven aan de evaluatiestudies, en de EU moet stoppen met zijn aggressieve stappen om op deze terreinen toezeggingen te verkrijgen van ontwikkelingsstaten.

3. Het maken van een ommezwaai naar het steunen van duurzame landbouw: landbouw is van direkte invloed op welzijn, cultuur en economische vooruitzichten van de 1,3 miljard mensen die afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw, en schaalvergroting en intensifisering van landbouw is de grootste bedreiging voor de biodiversiteit in de wereld. Landbouwafspraken die niet hier van uitgaan, kunnen rampzalig uitpakken voor mens en milieu. Regeringen moeten zich daarom heroriënteren; ze moeten zich bij de onderhandelingen richten op het nastreven van duurzame landbouw en het snel tot een einde brengen van het dumpen van landbouwproducten op de wereldmarkten.

Harry Huyton, van BirdLife International, zei: "Het is nodig dat in Hong Kong besloten wordt tot een gezamenlijk aanpak van de onlosmakelijk met elkaar verbonden problemen van armoede en milieubescherming."

"De WTO moet stoppen met het tot elke prijs nastreven van de huidige handelsagenda. Regeringen hebben zich op internationaal niveau al gecommitteerd aan het oplossen van deze kwesties van top-prioriteit, bijvoorbeeld door de Millennium Development Goals en verscheidene Multilateral Environmental Agreements (MEAs). Het is of/of: òf men laat deze problemen voor wat ze zijn en verschuilt zich achter het dogma dat handelsliberalisering inherent positief is, òf men probeert ze van nu af aan op te lossen, voldoet aan de vereiste voorwaarden voor duurzame ontwikkeling en zorgt voor een betere toekomst voor ons allen," aldus Daniel Mittler, van Greenpeace International.

Alexandra Wandel, van Friends of the Earth Europe, voegt daar aan toe: "De EU is een van de hoofdspelers in de handelsbesprekingen en heeft daarom een verantwoordelijkheid om de leiding op zich te nemen in het waarborgen van een duurzame uitkomst voor allemaal. Onze organisaties, die wereldwijd en samen vele miljoenen leden hebben, hopen dat de EU zich wil houden aan deze verantwoordelijkheid en onze oproep zal steunen om de planeet niet te verhandelen."


Bron: " EU urged to lead the world to avoid trading away the planet! - NGO alliance calls for the EU to ensure the environment and people are part of the trade equation," Persbericht BirdLife International/Friends of the Earth Europe/Greenpeace International, van 12 december 2005.
Vertaald door Rob Bleijerveld

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door WTO.Zip redactie.)