De kladversie van de Europese Grondwet belooft weinig goeds...

'EUROPESE GRONDWET MAAKT ONTWIKKELINGSHULP ONDERGESCHIKT AAN HANDEL'
De Europese ontwikkelingshulp artikel IPS dreigt een ondergeschoven kind te worden in de nieuwe Europese grondwet. Dat stelt zowel BOND , een netwerk van 280 Britse ngo's, als VENRO , de Duitse evenknie van de Britse koepelorganisatie. Beide netwerken maakten zich al zorgen op basis van de kladversie van de eerste echte Europese grondwet die de Europese Conventie maakte. Maar volgens hen gaat de zaak er nog verder op achteruit nu de Europese ministers de kladversie evalueren. De ministers zouden het onderscheid tussen de subsecties ontwikkelingshulp, humanitaire hulp en economische, technische en financiële bijstand doen vervagen. Daarmee dreigen ze volgens de ngo's de autonomie van de ontwikkelingssamenwerking helemaal overboord te gooien.

(Bron: Nieuwsbrief Emo: zie website)

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door eM0.)