De 'Linkse denktank' stichting Waterland heeft een merkwaardig manifest uitgebracht dat als uitgangspunt heeft dat het kapitalisme okee is en zelfs het enig mogelijke "duurzaam houdbare" model. Op de website van Konfrontatie kan daarover gediscussieerd worden.

Op 4 november werd een verkorte versie van het "sociaal-kapitalistisch manifest" van de "links-liberale denktank" waterland gepubliceerd in NRC-Handelsblad. Naast die korte versie bestaat er een wat uitgebreidere versie, die als boekje voor 10 euro te koop is of hier als pdf-file te vinden is. Het manifest werd op 8 november in de Balie bediscussieerd door de usuals suspects aan journalisten en parlementsleden.

Naar aanleiding van het stuk in NRC schreef ik een columpje op de website konfrontatie.nl met als titel 'nutteloos manifest'. Medecolumnist Remco Van Broekhoven, tevens medewerker bij de genoemde waterlandstichting, schreef als gestoken door een bende wespen en schreef een razend artikel als reactie. Op mijn verzoek werd dat verplaatst naar de rubriek discussies, zodat er direct op gereageerd kan worden. Ik heb er zelf een reactie onder geplakt (waarbij de harde returns en witregels zo te zien weggevallen zijn). Maar het voordeel is nu is dat iedereen kan reageren.

Op de website van de waterlandstichting kan trouwens niet gereageerd worden. Wel is er een artikel geplaatst van NRC-journalist Roel Janssen die het manifest "neo-corporatistisch" noemt.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Kees Stad.)