Ga naar de inhoud

Derde nieuwsbrief PGA-conferentie Leiden

Een derde nieuwsbrief over de Europese conferentie van het PGA-netwerk, dat van 31 augustus – 4 september in Leiden wordt gehouden.

12 min leestijd
Placeholder image

Europese conferentie van het Peoples Global Action Netwerk (PGA)
– derde nieuwsbrief –

In deze nieuwsbrief beperken wij ons hoofdzakelijk tot het conferentie-nieuws sinds de laatste nieuwsbrief en dient dus te worden gezien als een aanvulling op de vorige nieuwsbrieven. Bekijk de conferentie webstek en lees met name de twee eerste nieuwsbrieven om een vollediger overzicht te krijgen over de stand van zaken:

Aanmelding
Wij hebben mensen gevraagd zich zoveel mogelijk aan te melden vóór 1 augustus. Meer dan 200 mensen uit bijna alle Europese landen hebben inmiddels het aanmeldingsformulier ingevuld. Van tientallen mensen is weliswaar de komst bekend, maar hebben wij nog geen aanmeldingsformulier ontvangen.
De PGA/Eurodusnie werkgroep rekent vooralsnog op 300-500 deelnemers.
Wij vragen iedereen nogmaals met klemzich per omgaande bij ons te melden, indien zij van plan zijn aan de conferentie deel te nemen.

Financiële solidariteit groepen uit Oost Europa
Bij ons heeft zich inmiddels een aantal Oost Europese basisgroepen gemeld die voor hun komst mede afhankelijk zijn van financiële sponsoring. Wij roepen bij deze nogmaals de relatief rijkere conferentiedeelnemers op zich bij ons te melden wanneer zij in staat zijn met een gift een armere groep te steunen.

Hulp gevraagd
Uit de aanmeldingen blijkt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over helpende handen tijdens de conferentie. Desalniettemin zijn we nog op zoek naar hulp op heel specifieke gebieden.
Zo zoeken wij ervaren voorzitters en notulisten, die in ieder geval het Engels goed beheersen, en die gedurende de vijf conferentiedagen iedere dag een paar uur beschikbaar zijn. Het is helemaal mooi wanneer zij een laptop
kunnen meenemen, want wij streven er naar (geanonimiseerde) verslagen van de werkgroepen nog dezelfde dag op de PGA-webpagina te publiceren. Voor de conferentiekrant zijn wij nog op zoek naar iemand die de krant wil opmaken (Pagemaker/ Quark).
Willen mensen die voor zichzelf in het bovenstaande een rol zien weggelegd zich met spoed bij ons melden? Tijdens de conferentie wordt er door ons een crechpool georganiseerd. Dit houdt in dat ouders overdag om de beurten voor elkaars kinderen zullen zorgen maar het zou natuurlijk ook mooi zijn wanneer er hulp kwam van andere kindervrienden die deelnemen aan de conferentie. Diegene die aan de crechpool mee willen helpen, kunnen zich melden bij zoë: zoe212000@yahoo.com.

de aankomstdag

Aankomst in Leiden
De aankomstdag voor deelnemers aan de conferentie is vrijdag 30 augustus. Wij vragen deelnemers aan zich te melden bij het conferentie infopunt in de Vrijplaats Koppenhinksteeg. Die is geopend vanaf vrijdag 30 augustus 12.00 uur . Na inschrijving ontvangt een ieder de 1e conferentiekrant met daarin het programma en allerlei logistieke informatie. Daarna kunnen mensen lopend naar de conferentiecamping, die op ongeveer een kwartier lopen van het infopunt ligt. Deelname aan de conferentie is in principe gratis, echter mocht de eerder genoemde oproep voor donaties voor armere, met name (maar niet enkel) Oost Europese groepen niet genoeg beantwoord worden, dan wordt overwogen alsnog deelname geld te vragen.

Slaapplaatsen
De gemeente Leiden heeft het verzoek gehonoreerd van de PGA/Eurodusnie-werkgroep om een camping in te richten op een sportveld, 10-15 minuten lopen van het stadscentrum. Deze camping is gratis en voorzien van wc’s en douches. Iedereen moet echter zelf een tent en slaapspullen meenemen. Er is slechts een zeer beperkt aantal slaapplaatsen bij particulieren en alleen voor hen die om medische redenen niet op de camping kunnen verblijven en dit van te voren aan ons hebben gemeld.

Eten
Bij het infopunt in Vrijplaats Koppenhinksteeg wordt vanaf vrijdagmiddag tot en met donderdag drie keer per dag eten klaargemaakt door de kookgroep Rampenplan. Het eten is biologisch en veganistisch. Er is een inkomstenniveleringsysteem waardoor conferentiegangers uit rijkere landen wat meer betalen en die uit armere landen wat minder.

Openingsdag van de conferentie
Op zaterdagochtend 31 augustus wordt de conferentie geopend met een manifestatie en een openingsceremonie bij Vrijplaats Koppenhinksteeg, in hartje Leiden. Het is de uitdrukkelijk wens van de PGA/Eurodusnie-werkgroep dat de conferentie op een positieve en uitnodigende manier verloopt en dat wij als collectief en onze stadsgenoten met een goed gevoel kunnen terugkijken op het huisvesten van de 2e Europese PGA conferentie.
Na de openingsmanifestatie zullen wij in een kleurrijke optocht via het centrum van de stad naar het treinstation lopen. Onderweg nodigen wij Leidenaren uit om deel te nemen aan het speciale “outreach” programma dat gedurende vijf dagen op verschillende locaties en in de avonduren zal plaatsvinden.

Kort na het middaguur nemen zij die dat willen de trein naar Amsterdam. Er is geen gratis vervoer geregeld. In Amsterdam is namelijk een mogelijkheid deel te nemen aan de UN-maskerade parade, een optocht gericht tegen de alsmaar groeiende invloed van multinationals op politiek besluitvorming (met name in de UN). De demonstratie is in handen van een platform waarvan de deelnemende groepen de PGA uitgangspunten onderschrijven.
De demonstratie eindigt op de Dam waar op dat moment een breed platform van maatschappelijke organisaties een protestmanifestatie houdt in het kader van de Earthsummit, welke op dat moment in Johannesburg wordt gehouden.
Rond vijf uur pakt de groep weer de trein naar Leiden waar gegeten wordt en waar ’s avonds een groot feest is gepland.

de tweede, derde en vierde dag van de
conferentie

Overdag
Overdag zijn er, op verschillende locaties in de stad tegelijk, werkgroepen over de verschillende thema’s die bij ons zijn aangemeld. Een overzicht van alle werkgroepen en waar ze bijeen komen wordt gegeven in de 1e conferentiekrant. Deze ontvangen mensen wanneer ze zich de eerste keer melden bij het infopunt. Iedere ochtend en middag zijn er telkens twee blokken van 1 uur. Hoe lang een werkgroep duurt verschilt telkens. Een eenvoudige presentatie duurt misschien 1 uur, terwijl een uitgebreider programma met film, forum en discussie misschien 3 uur (oftewel twee blokken) duurt. Andere programmaonderdelen, zoals de Europese Consulta en PGA-proces, zullen naar alle waarschijnlijkheid over enkele dagen worden uitgesmeerd.
Het ontbijt is tussen 08:00 en 09:30 uur. Het eerste blok begint om 09:45 uur. Tussen 13:00 en 13:30 uur wordt er gegeten . Het voorlaatste blok begint dan weer om 14:30 uur. Tussen 17:45 en 19:15 uur is er avondeten.

Initiatieven tot werkgroepen
Hoe dichter we bij de conferentie komen hoe meer initiatieven er ontstaan voor te organiseren programmaonderdelen. Het gaat hier onder meer om lezingen, theoretische en praktische werkgroepen, paneldiscussies en presentaties. Dat is mooi, want het is immers de bedoeling dat het conferentieprogramma vanuit de deelnemende groepen zèlf wordt ingevuld. Wat betreft het conferentieprogramma voor overdag waren op 1 augustus 2002 bij de werkgroep inmiddels de hieronder volgende initiatieven bekend. Achter het onderwerp van het initiatief vind je het thematische gebied waarbij het is ingedeeld. Wanneer je betrokken wil raken bij de voorbereiding van (één van) de desbetreffende ’thematische gebieden’ dien je je te abonneren op de desbetreffende emaillijst:. Discussiebijdragen kunnen worden gepost op het PGA-conferentie forum.

Thema: Migratie en racisme
– nog niets bekend

Thema Militarisering en repressie
– Presentatie: Repressie in de EU
– FTAA & solidariteit met Latijns Amerika
– Presentatie: acties tegen NAVO bijeenkomst in Praag
– Activisme in Oost Europe (meerdere programma onderdelen)
– Palestina – Israël conflict (meerdere programma -onderdelen)
– Presentatie van het ‘Global Archive Project’
– Presentatie over oorlog in Congo
– Workshop computer security en privacy

Thema: Autonomie en Zelforganisatie
– Presentatie en internationale bijeenkomst van Weggeefwinkels
– Sociaal centra/Vrijplaatsen
– Presentatie en start van de European Newsreal

Thema: Economie
– Commercialisering van het onderwijs
– Forum: Alternatieve economie, de weg naar vrijheid?
– Presentatie: Acties tegen World Economic Forum in Salzburg
– invloed van multinationals op politieke besluitvorming

Thema: Ecologie en natuurbescherming
– Presentatie: campagne ‘Stop Huntingdon Animal Cruelty’
– Presentatie: ‘’Ripple project” Sustainable Woodland and forestfarms
– Workshop over GMO en het opheffen van het Europees moratorium
– Workshop over Rio+10 en de bedrijfs lobby
– Presentatie en discussie over carbon trade
– Presentatie en discussie over de commercialisering van water
– ‘Sustainablity and the disappearing computer’- lezing over
computers in design
– Presentatie Recycled Estate (Kroatisch ecologisch project)
– Workshop on biopiracy

Thema: Strategie, tactiek and analyse
– Werkgroep: Sociale Consulta
– Discussie: Alternatieven voor de parlementaire democratie
– Presentatie: People’s Health Movement
– Presentatie: Women’s reproductive rights
– Werkgroep: Autonome ruimte binnen het ‘European Social Forum’

Thema: PGA proces
– meerdaagse werkgroep over verbetering van de PGA netwerkstructuur

Het laatste nieuws over het conferentie programma kun je hier vinden.

Avond programma
De zondag-, maandag- en dinsdagavond staan in het teken van outreach en ontspanning. Wederom vindt het programma op verschillende locaties tegelijk plaats. Zo zijn er een café en een open podium in Vrijplaats Koppenhinksteeg, is er iedere avond een film- en documentaire programma en zijn er laagdrempelige programma’s in voorbereiding rond de thema’s “Vrouwen en globalisering”, “Culturejamming” en “Alternatieve economie, de weg naar vrijheid?”

Wanneer er zich onder de deelnemers aan de conferentie nog mensen bevinden die willen bijdragen aan het cultureel programma, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk.

de laatste dag van de conferentie
Woensdag 4 september sluiten we de conferentie af met overdag een plenaire bijeenkomst. De plenaire bijeenkomst vindt plaats vlak naast de conferentiecamping. Over de opzet en inhoud van de agenda van dit plenair overleg wordt nog gediscussieerd. s’ Avonds wordt de conferentie afgesloten met een feest in het LVC.

Politie en stadsbestuur
In aanloop naar de conferentie heeft de PGA/Eurodusnie-werkgroep een aantal maal contact gehad met het stadsbestuur en de politie. Wij hebben hun duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van een actiekamp, maar van een conferentie. Het stadsbestuur werkt tot op heden prima mee en ook de politie probeert mee te werken.
Wij gaan er natuurlijk vanuit dat de deelnemers aan de 2e Europese PGA conferentie het verschil tussen actiekamp en conferentie goed begrijpen. Toch hechten we er belang aan hier te benadrukken dat we er geen prijs op stellen als mensen met autonome acties het verloop van de conferentie in gevaar brengen. Los van het feit dat deze acties, en het ingaan op politieprovocaties, de conferentie in gevaar kunnen brengen, zou dit immers ook grote problemen veroorzaken voor het Eurodusnie collectief dat op sympathie kan rekenen bij veel stadsbewoners.

gender
Zoals is voorgesteld tijdens de eerste Europese PGA conferentie vragen wij de voorbereiders van het conferentieprogramma zich te buigen over het gender-aspect van het door hun voorbereide thema. Er vindt daarnaast ook een apart genderprogramma plaats.

PGA Radio
Vanaf de 31e augustus tot en met de 4e september gaat in Leiden het radiostation Koekoeroe reedio, samen met de Amsterdamse Internetwerkplaats ASCII, de conferentie verslaan. Wij willen mensen van andere radiozenders in andere landen uitnodigen om mee te werken aan de live registratie en beschouwingen over de PGA conferentie. Geïnteresseeren kunnen een mailtje sturen naar: pgaradio@squat.net.
Verder nodigen we je uit om audio-documenten op cd en cassette over je eigen radio-station, (PGA gerelateerde) acties in je eigen land, interviews (ook met hen die PGA bekritiseren vanuit een links gezichtspunt) en muziek op te sturen. Je kunt ook een mailtje sturen waarin verteld wordt waar we deze audio-documenten op het Internet kunnen vinden. CD’s en cassettes kunnen gezonden worden aan Koekoeroe, Postbus 228, 2301 CE LEIDEN.
website:

Overzicht deelnemende groepen
Bij hun aanmelding hebben tientallen een kleine omschrijving geleverd van de bezigheden en het contactadres van de groep, collectief of organisatie waarvan men deel uit maakt. Wij zouden graag in de eerste conferentiekrant een overzicht geven van alle conferentiedeelnemers (zonder namen van personen te vermelden). Willen diegene die bezwaren hebben om in dit overzicht opgenomen te worden dat voor 10 augustus aan ons laten weten door een emailtje te sturen aan met in het onderwerp “krant”. Wanneer jullie een andere dan op het aanmeldingsformulier opgegeven omschrijving in de krant willen zien of andere contactinformatie, dan dient dit ook voor 10 augustus te worden doorgegeven.

mainstream media
De Europese PGA conferentie zal ongetwijfeld de nodige media aandacht trekken, of de deelnemers dit nu leuk vinden of niet. Journalisten zullen op de conferentie af komen en het is de overtuiging van de PGA/Eurodusnie werkgroep dat we met dit gegeven op een constructieve wijze moet worden omgegaan. Zo hebben wij enkele persberichten doen uitgaan en zullen we ‘mainstream media’ uitnodigen tijdens het ‘outreach’ programma (in de avonduren) aanwezig te zijn, Het deel van het conferentie programma dat plaats vindt van zondag tot en met woensdag overdag is niet toegankelijk voor journalisten. Er is inmiddels een voorlopig persteam gevormd en tijdens de conferentie kunnen de conferentiedeelnemers zich bij dit persteam voegen. Meer informatie hierover kun je te zijner tijd krijgen bij het infopunt in Vrijplaats Koppenhinksteeg.

Meer informatie
PGA-werkgroep/eurodusnie
postbus 2228 2301 CE Leiden
Postbus 2228, 2301 CE Leiden
Telefoon/Fax: +31 (0)71 5173019,
PGA conferentie website:
Voor meer informatie over het wereldwijde PGA netwerk:

Een andere mogelijkheid om informatie te vragen is via het PGACONFERENCE chat kanaal dat is gehuisvest op irc.indymedia.nl Voor meer informatie over het gebruik van deze mogelijkheid bekijk de toelichting

De uitgangspunten van het PGA netwerk zijn:
1) Een duidelijke afwijzing van het kapitalisme, imperialisme, feodalisme;
alle vrijhandelsverdragen, instituties en overheden die een destructieve globalisering promoten.
2) We wijzen alle vormen van onderdrukking en discriminatie af, met daarbij inbegrepen patriarchaat, racisme en alle soorten van religieus fundamentalisme.
3) Een confronterende houding, want wij denken niet dat lobbyen veel kan veranderen aan de ondemocratische instituten waarbinnen transnationaal kapitaal de werkelijke beleidsmaker is.
4) Een oproep tot directe actie en burgerlijke ongehoorzaamheid, steun aan sociale bewegingen, het aanmoedigen van actievormen die een maximum aan respect tonen voor het leven van onderdrukte mensen en het creëren van lokale alternatieven voor de kapitalistische globalisering.
5) Een organisatorische filosofie die haar basis heeft in decentralisatie en autonomie.

(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door unknown.)