De 'Andere Campagne' die door de gewapende tak van de Zapatistas (EZLN) begin van dit jaar is gestart, is imiddels uitgegroeid tot een nationale beweging.
Meer dan 1000 organisaties in Mexico hebben zich inmiddels bij de campagne aangesloten, ondanks de toenemende repressie

ImageImageGeleend van (en vertaald door) website De Vrije

In juni 2005 besloot de EZLN tot deze campagne 'van onderop en voor de onderkant' om een nieuwe antikapitalistisch verbond in Mexico te bewerkstelligen. De buitenparlementaire mobilisatie heeft als hoge ambitie om in enkele jaren tijd alle gemarginaliseerde delen van de maatschappij met elkaar te verbinden en een eind te maken aan het kapitalistisch systeem.

Van januari tot juli van dit jaar reist commandant Marcos met zijn gevolg door de 32 deelstaten van Mexico. De linkse oppositie van het land koestert grote verwachtingen van het initiatief. De campagne brengt voortdurend mensen samen die voorheen niet met elkaar in verbinding stonden: bewoners van sloppenwijken, inheemse bewoners, milieuactivisten, mensen werkzaam in de seksindustrie, leraren, arbeiders, landbezetters, intellectuelen, punks en homoseksuelen.

Het huidige neoliberale overheidsbeleid veroorzaakt extreme armoede, emigratie, criminaliteit en perspectiefloosheid. Het is om deze reden dat de slotconclusie van de Zapatistas om niet meer in oplossingen van bovenaf te geloven en het veelzijdige verzet van 'eenvoudige mensen' te verenigen in vruchtbare bodem valt. Ook wanneer het sociale experiment van de Zapatistas niet in de oorspronkelijke betekenis ten uitvoer kan worden gebracht, dan nog heeft dit initiatief het zelfbewustzijn van mensen beduidend versterkt.

In juli worden in Mexico nieuwe verkiezingen gehouden. In de peilingen leidt de kandidaat van de sociaal-democratische PRD. De 'Andere Campagne' wijst elke ondersteuning van de PRD af, omdat de partij geen structurele verbetering brengt en tevens het neoliberale gedachtegoed uitdraagt. Er wordt niet gepleit voor een boycot van de verkiezingen, maar voor aanhoudende druk van onderop wie de verkiezingen ook mag winnen. Toch krijgt de campagne de kritiek dat ze de positie van links tegenover de conservatieve en liberale partijen (PRI en PAN) verzwakt.

Basisorganisatie en intellectuelen als de voormailige rector van de UNAM (Autonome Nationale Universiteit van Mexico, de grootste van het land, vert.) Pablo González Casanova benadrukken dat de 'Andere Campagne' als 'Beweging der Bewegingen' tot een alternatief van het partijpolitieke model kan uitgroeien.

In de laatste weken is er sprake van toenemende repressie, vooral in de gebieden waar de campagne reeds doorheen is getrokken. Willekeurige arrestaties op basis van verzonnen delicten en bruut politieoptreden stapelen zich op. De EZLN en mensenrechtenorganisaties roepen op tot wereldwijde protesten om deze misstanden bekend te maken en aan de kaak te stellen.

Bron: BASTA Duitsland


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Basta! Duitsland.)