Op vrijdag 12 december presenteren verschillende organisaties hun alternatieven voor het heersende WTO-beleid. Daar wordt ook over gediscussieerd.

Na Cancún: Alternatieven voor het WTO-beleid

De vijfde Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie WTO in september in het Mexicaanse Cancún liep op een daverende mislukking uit. Opvallend was daarbij de opkomst van het blok ontwikkelingslanden G21, dat weigerde om zich neer te leggen bij de voorstellen van de EU en de VS. Cancún legde ook de halsstarrige agenda bloot die de EU-landen en de VS hanteren als het om de wereldhandel gaat. Niet bereid om het eigen landbouwbeleid fundamenteel bij te stellen, eisen ze tegelijkertijd dat de overige landen zich verder openstellen en zelfs accepteren dat de WTO uitgebreid wordt met afspraken over onder andere investeringen.

Maar de WTO-conferentie ging ook vergezeld van ongekende activiteiten van maatschappelijke organisaties uit de hele wereld. Zij leverden gedegen inhoudelijke kritiek en formuleerden op alle terreinen alternatieven. Ook Nederlandse organisaties waren hier zeer actief bij betrokken, zowel in Mexico zelf als in Nederland. Nu het neoliberale WTO-beleid tijdelijk een halt is toegeroepen, moeten alle hoofdrolspelers opnieuw positie bepalen. Dit biedt de kans om naar voren te komen met voorstellen voor fundamentele alternatieven die een eerlijker internationaal handelsstelsel mogelijk zouden maken.

Op vrijdag 12 december maken we de balans op van die alternatieven. Vertegenwoordigers van een groot aantal maatschappelijke organisaties presenteren en bediscussiëren dan voorstellen voor alternatief beleid op uiteenlopende gebieden als landbouw, milieu, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en kapitaalsverkeer. Aan deze ronde tafel zullen personen deelnemen van onder andere WEMOS, NOVIB, Platform ABC, CEO, Milieudefensie, XminY, BothEnds, de FNV, Wageningen Universiteit, Universiteit van Tilburg, en (ovb) SOMO.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zullen één week tevoren korte beschrijvingen van de alternatieve voorstellen door de deelnemers beschikbaar gesteld worden via de website globalternatives. De bijeenkomst is ook toegankelijk voor publiek.

De bijeenkomst is een initiatief van het project Vóór de Verandering, dat al sinds 1999 werkt aan het formuleren van fundamentele alternatieven voor de de huidige economische wereldwanorde. Zie de website voor meer informatie.
Indien u de bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich opgeven bij XminY Solidariteitsfonds, De Wittenstraat 43, 1052 AL Amsterdam (Kees, Martijn) tel. 020-6279661, email


Datum: 12 december 2003
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Plaats: De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Voor de Verandering.)