Amsterdam, 16 oktober 2006 - "De Wereldbank flikt het weer" - Een groep van ongeveer 50 bezorgde wereldburgers heeft geprotesteerd tegen een conferentie waar medewerkers van de Wereldbank, de ABN-AMRO en Shell, samen met medeplichtigen van het Ministerie van VROM en de Business Council for Sustainable Development bijeen waren om over emissiehandel te praten.ImageDeze handel in de rechten om broeikasgassen uit te storten wordt gepresenteerd als een manier om klimaatverandering tegen te gaan. De activisten maakten met een teach-in en een tentoonstelling duidelijk dat dit nergens op slaat.

De actie begon met de Sambaband die trommelend van het Rembrandplein naar de ingang van Tuschinski, de lokatie van de conferentie, liep. Dit trok direct de aandacht van de vele voorbijgangers. Zonder problemen konden de tentoonstellingsborden worden neergezet en de spandoeken opgehangen. Op de doeken stonden teksten als 'Worldbank out of oil, gas and mining' en 'Cut emissions, don't trade them'. De tentoonstelling ging vooral over de gevolgen van het Wereldbank-beleid; Stuwdammen, monocultuur plantages veroorzaken veel ellende en doen weinig voor het klimaat.

Zakenmannen van het CLOwnlijk LOslopend NEderlands Leger waren op straat druk aan het handelen. Voorbijgangers en deelnemers aan de conferentie werden 'Carbon Credits' aangeboden. Het was duidelijk 'big business'.

Met een 'teach-in' werd de problematiek verduidelijkt. Als eerste vertelde Flip Vonk van A SEED Europe hoe de handel in emissierechten in theorie werkt en hoe dit in de praktijk vooral wordt gebruikt om geld te verdienen en werkelijke maatregelen uit te stellen; door vaak dubieuze projecten in andere landen te steunen komen westerse landen gemakkelijk onder hun, toch al slappe, reductie doelstellingen uit. (Ga naar www.carbontradewatch.org voor meer achtergronden)

Vervolgens ging Frank van Schaik van WISE in op de manier waarop de nog steeds gevaarlijk kernenergie wordt gepresenteerd als schone oplossing. Geduurde zijn gehele levenscyclus levert een kerncentrale niet alleen energie op, maar kost hij ook zeer veel fossiele brandstof. Daarnaast is er nog het afvalprobleem.

Longena Ginting van Friends of the Earth International sprak over de rol van de Wereldbank bij emissiehandel; ze heeft zichzelf een faciliterende rol toegeëigend, maar ondertussen steken ze jaarlijks nog steeds tussen de 2 en 3 miljard dollar in olie en gas projecten die weer direct bijdragen aan klimaatveranderingen.
Tot slot ging Kees Hudig van XminY in op het Greenwash-effect van deze bijeenkomst; notabene topvervuilers Shell en ABN-AMRO zitten hier bijeen om hun imago te verbeteren met marginale CO2-reductieprojecten. het bedrijfsleven is het probleem, niet de oplossing.

Na dit leerzame deel buiten op straat was het de bedoeling om de tentoonstelling binnen af te leveren. Daar hadden ze de informatie het hardst nodig. Helaas werd dit niet toegestaan door de beveiliging van conferentie. Ook wilde niemand van de organisatie naar buiten komen om een reactie te geven. Toen bleek dat de tentoonstelling echt niet werd geaccepteerd bracht de groep, nog steeds met sambabegeleiding, de tentoonstelling naar het dichtstbijzijnde ABN-kantoor.

Meer informatie over klimaatverandering, de conferentie Make Markets Work en de kritiek op de emissiehandel en de Wereldbank is te vinden op: website Aseed

De actie werd u aangeboden door
A SEED Europe - http://www.aseed.net
CLOwnlijk LOslopend NEderlands Leger - http://www.clolonel.nl
Friends of the Earth Europe - http://www.foei.org
Rythms of Resistence
WISE - http://www.antenna.nl/wise
XminY Solidariteitsfonds - http://www.x-y.org

Meer foto's van de actie op Indymedia.

Aanvulling

De speach van Prof. Dr. Eft op de Teach-in:

Multinationals hebben een probleem, namelijk dat ze nogal erge dingen doen. Ze buiten mensen uit, zodat die zo goedkoop mogelijk voor hen werken. Ze ruineren landen om ervoor te zorgen dat de regering hen daar geen haar in de weg legt bij het plunderen van de grondstoffen of vernielen van het milieu. En ze veroorzaken in hun winstlust enorme milieuvervuiling. Nu zijn er mensen die dat proberen aan te kaarten. De massamedia worden gecontroleerd door de multinationals, soms direct, maar anders wel doordat ze anders hun advertenties terugtrekken. Dus mensen die zich willen verzetten tegen een multinational, moeten acties voeren en campagnes organiseren om duidelijk te maken wat er aan de hand is.

In zo'n geval huren multinationals en andere instellingen reclamebureaus in om zo goedkoop mogelijk een 'groen' of 'fair' imago te krijgen: greenwashing. De afgelopen jaren is dat een miljardenbusiness geworden. Je kunt er opmerkelijke resultaten mee bereiken; je kunt bijvoorbeeld een van de grootste milieuvervuilers op aarde zijn (BP, KLM) en toch bekend staan, als groen, fris, bloemetjes, zwaantjes. Maar bloemen houden helemaal niet van mensen. En zwanen niet van vliegtuigen!

Shell heeft zich de afgelopen jaren uitgeput in het bestoken van tv-kijkers met propagandafilmpjes waarin ze regelrecht beweren dat ze eigenlijk milieu-activisten zijn. In een beschaafde samenleving zouden zulke georchestreerde leugencampagnes verboden zijn, of tenminste massale woede opwekken. In werkelijkheid is Shell een van de grootste vervuilers op aarde en woedt er in de Niger-delta in Nigeria een ware oorlog tegen de lokale bevolking die zich tegen het bedrijf verzet.
10 november aanstaande is het precies 11 jaar geleden dat Ken Saro Wiwa en 8 andere Ogoni-activisten werden terechtgesteld door de Nigeriaanse staat, omdat ze zich tegen Shell verzetten. Het zou goed zijn om die misdaad ook in Nederland te herdenken. Zie www.remembersarowiwa.com

De ABN-Amro is een van de grootste banken van de wereld en financiert de grootste milieuschandalen in de wereld. Voor het witwaseffect kun je bij de bank ook 'duurzaam' beleggen en werken ze samen met de Triodos-bank en trekken ze zich heel soms onder zware druk van actiegroepen terug uit een project. 99% van het geld is echter allesbehalve duurzaam belegd en de bank won in 2005 terchecht de Schijn Award http://www.milieudefensie.nl/globalisering/nieuws/051112.htm van Milieudefensie.

Alsof multinationals niet al genoeg macht hebben, verenigen ze zich ook nog in overkoepelende verenigingen die 'groen' geverfd worden, zogenaamde frontgroups. Een van de grootste oplichterijen op dit gebied is wel de 'World Business Council on Sustainable Development' (WBCSD). Dat is een lobby-organisatie van grote bedrijven die juist moet voorkomen dat er effectieve maatregelen voor duurzame ontwikkelingen genomen worden. Alles wat maar fout bezig is, is er lid van. In Nederland bijvoorbeeld alle grote banken, Shell, Unilever, Philips, Akzo, ga maar door. En raad eens wie deze klimaattop mede organiseert, naast de Wereldbank, Shell en ABN-Amro? Juist de WBCSD (meer info over WBCSD op sourcewatch)

Ondertussen puilen de boekenkasten uit met onderzoek naar de methodes van deze marketingboys. We weten dus hoe het werkt, en gedeeltelijk heo we daar weer wat tegen moeten doen. Al dreigt het wel een soort anti-raket-raket-raket-strategie te worden.
Websites met regelmatige updates over greenwashing en de reclameboys zijn (onder veel meer):

Sourcewatch: http://www.sourcewatch.org/
Prwatch: http://www.prwatch.org/
En spinwatch: http://www.spinwatch.org/

Helaas kunnen we nog geen Nederlandstalige website aanbieden, aangezien dit hele terrein hier schromelijk verwaarloosd wordt. Tot groot plezier van Abn-Amro en Shell.

(Prof. Dr. Eft)


(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door ASEED.)