Peter Rosset is directeur van Food First, een van de meest belangrijke denktanks op het gebied van landbouw en globalisering.

Dinsdagavond 14 oktober is er een avond met Peter Rosset van de Amerikaanse boerenorganisatie Food First.

De avond zal om 20.00 uur beginnen in De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht en wordt georganiseerd door Platform Aarde, Boer, Consument (ABC) en XminY Solidariteitsfonds.

Food First is een belangrijke progressieve denktank die informatie aanlevert voor de internationale boerenbeweging en gevestigd is in Oakland, Californië. Met name op het gebied van duurzame landbouw en globalisering is Food First een autoriteit. Peter Rosset is mede-directeur. Food First speelde onder andere een belangrijke rol bij het mobiliseren van protest tegen de WTO-conferentie in Cancún. Een groot deel van de avond zal dan ook besteed worden aan het informeren over de gevolgen van het mislukken van de WTO-conferentie en de perspektieven die dat biedt voor progressieve boerenorganisaties. Vanuit het platform ABC zal daar ook informatie aan toegevoegd worden over de specifieke Nederlandse situatie.

Daarnaast zal Peter Rosset informatie verschaffen over een campagne omtrent landloze boeren die momenteel gelanceerd wordt (zie:http://www.landaction.org).

De voertaal is Engels, vertaling naar het Nederlands afhankelijk van behoefte.

De avond is gratis toegankelijk, maar aanmelding wordt geadviseerd. Aanmelden kan bij: de secretaris van het platform Aarde Boer Consument:ofOf bij Kees Hudig van Solidariteitsfonds X-Y:, tel. 020-6279661 (ook voor meer informatie of afspraken voor interviews)

Meer informatie over Food First: zie hier
Meer informatie over ABC: zie hier
Meer informatie over XminY: zie hier
Meer informatie over de WTO-conferentie: zie hier

kaartje Kargadoor:
hier