Image Voor de Verandering organiseert: Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering. Zaterdag 12 april van 10.00 tot 17.00 uur, Utrecht

Voor de Verandering organiseert op 12 april in Utrecht haar 4e dag van alternatieven onder de titel Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering.

In een uitgebreid en gevarieerd programma komen vele aspecten van regionalisering aan bod. Een interessante hoofdspreker, de presentatie van de brochure Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering – Beleid en praktijk, vijftien workshops, vier films, een informatiemarkt en een goed verzorgde lunch vormen de hoofdbestanddelen van het programma.

Hoofdspreker is Dot Keet, werkzaam bij Alternative Information & Development Center te Kaapstad (Zuid Afrika) en verbonden aan het in Amsterdam gevestigde Transnational Institute. Ze zal spreken over de negatieve effecten van het EU-beleid voor regionale integratie in Zuidelijk Afrika en een alternatief voor het huidige neoliberale beleid ten aanzien van Afrika schetsen. Workshops gaan onder andere over voedselvoorziening, regionale veevoerproductie versus duurzame soja-import, alternatieven in Latijns Amerika, Global Europe, de mondiale voedselvoetafdruk, zelfvoorzienend wonen en leven, arbeid in de regio en regionaal ondernemen.  

Deelname aan de dag kost 15 euro incl. lunch. Alle informatie en aanmelden via de website www.globalternatives.nl/