Engelstalig verslag van actie van Iraakse migranten in Nederland om zich te verweren tegen uitzetting.