Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek & actie

Valse en zalvende woorden

Bezuinigen is begunstigen, doorsluizen, overdragen, afwentelen... Het zijn maar woorden. Maar toch. Misschien vormen ze meer dan ooit de openbaarheid. Ook als halve krantenkoppen, digitale kortspraak en steeds weer nieuwe kromtaal. Van de laatste is de verhaspeling van verantwoordelijkheid (neem je) en verantwoording (leg je af) al gemeengoed. Dat zou best wel eens niet toevallig kunnen zijn. De eerste is populair bij penibele beslissingen, de tweede volgt zelden meer dan een protocol. Zo lijkt het kwade slechts een afspraak. Hoe zit het met de eindeloos herhaalde vanzelfsprekendheden als 'bezuiniging' en 'draagvlak'?

Lees meer

Tesco

Tesco misbruikt arm-computers om productiviteit van distributiewerkers op te voeren.

Lees meer

Verslag rechtszaak Amsta vs Abvakabo ivm bezetting Sarphatihuis

Vandaag was ik bij het kort geding dat door Amsta was ingesteld tegen Abvakabo in verband met de bezetting van het dr. Sarphatihuis in Amsterdam, afgelopen zaterdag. Doel was een verbod te krijgen op toekomstige bezettingen in huizen van Amsta. Dit is géén volledig verslag van de 4 uur durende zitting, slechts een opsomming van de meest ridicule uitspraken, en de kern van de zaak.

Lees meer

Marktconforme woede

In de supermarkt koop je een doos eieren, thuis ontdek je dat er eentje van de zes of tien kapot is. Geen toeval en ik kan het weten, ex-vakkenvuller zijnde. Een doos met een gebarsten ei zette de vulploeg vooraan opdat die snel werd meegenomen door een klant die onoplettend of goed van vertrouwen was. Daar ben ik mooi vanaf! denkt dan de supermarktchef. Omzet gered, schade afgewenteld, en in die zin missie geslaagd. Wat hij niet ziet is de klant die een systeem in het bedrog ontdekt en na verloop van tijd zich kwaad begint te maken. Tot aan de dag dat die kwaadheid tot een uitbarsting komt, denkt de winkelier wat de man die van een wolkenkrabber valt zichzelf voorhoudt bij elke verdieping die hij passeert: tot nu toe gaat alles goed, tot nu toe gaat alles goed, tot nu toe gaat alles goed.*

Lees meer

SOMO: 'Strikte regelgeving tegen voedselspeculatie nodig'

Nederland ondersteunt Europese voorstellen om de marktverstorende speculatie met prijzen van grondstoffen en voedsel tegen te gaan. Volgens senior onderzoeker Myriam Vander Stichele van SOMO moet de Nederlandse politiek de komende weken echter de rug recht houden om mazen in de wet te voorkomen. Het is nodig daadwerkelijk paal en perk te stellen aan die schadelijke speculatie. Op 30 januari hield ze Tweede Kamerleden voor dat die hun invloed kunnen gebruiken om strikte regelgeving en toezicht veilig te stellen, vooruitlopend op Europese besluiten die hierover in de eerste helft van 2013 worden genomen.

Lees meer

Arcelor-arbeiders

Protesterende arbeiders van ArcelorMittal (Luik) in Namen op maandag 29 januari. Tegen het massaontslag dat 1300 mensen hun baan zal kosten Foto's van LaLibre Enkele dagen  eerder waren ze in Brussel

Lees meer