Over het proces tegen Italiaanse politie-agenten na de overval op de Diaz-school in Genua. Bij de politieaanval op de geweldloze, grotendeels slapende activisten, raakten meer dan 60 van de 92 arrestanten gewond, waarvan velen zeer ernstig.


Image Dit artikel is op 15 april verschenen in het Duitse dagblad Neues Deutschland. Vertaling: globalinfo

In de zomer van 2001 kwamen meer dan 200.000 mensen naar Genua om daar tegen de top van de acht machtigste industrielanden te demonstreren. De verschillende ordediensten hadden de Italiaanse havenstad in een vesting omgetoverd. Tijdens de protesten werd Carlo Giuliani door een carabinieri doodgeschoten. Een bloedige afsluiting kregen de protesten met de nachtelijke overval door 300 politieagenten op de Diaz-school, waarin een alternatief mediacentrum gevestigd was en slaapgelegenheid voor demonstranten. Op 6 april zijn nu in Genua de zittingen begonnen tegen 28 agenten, die in verband met de politieactie beschuldigd worden van zware misdaden. Jens Herrmann (JH) sprak met de Genuaanse advocaat Fabio Taddei, die veel voormalige demonstranten vertegenwoordigt.

JH: Zou een proces wat goed kunnen maken van de gruwelijke overval op de Diaz-school?

Taddei: We willen in ieder geval dat de waarheid over wat er in Genua gebeurd is, naar buiten komt. We weten dat de politieleiding, en misschien ook leden van de regering, besloten hadden dat de beweging in Genua vernietigd zou moeten worden, om daarmee een politiek baken te zetten.

Tijdens de demonstraties werden maar weinig mensen gearresteerd. Waarom dan die aanval op de Diaz-school?

Dat moet een politieke beslissing zijn geweest. In de school was het onafhankelijke mediacentrum ondergebracht. Men hoopte daar waarschijnlijk video- en fotomateriaal in beslag te nemen dat als bewijsmateriaal tegen demonstranten zou kunnen dienen, maar waarschijnlijk wilden ze ook materiaal vernietigen dat crimineel optreden van de politie toonde.

Hoe waarschijnlijk is het dat het proces daadwerkelijk slaagt?

Het zou kunnen dat deze processen uiteindelijke niet leiden tot veroordeling van de politieleiding. Er zijn ondertussen al bijna vier jaar verstreken en de misdaden dreigen te verjaren. Voor mishandeling en slagen bedraagt de verjaringstermijn maar zeveneneenhalf jaar. Het zal dus moeilijk worden om de politieagenten te bestraffen voor alles dat ze gedaan hebben.

Waarom duurt de juridische afhandeling zo lang?

De Italiaanse vice-premier heeft meermaals zijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat er meer politieagenten dan demonstranten voor het gerecht moesten staan. Ik denk dat ze alles zullen doen waartoe ze in staat zijn, om dit proces te traineren. Het justitiële apparaat was niet eens in staat om te zorgen voor genoeg functionarissen die in staat zijn de procedure te voltrekken. Twee van de drie rechters die voor dit proces benoemd zijn, zullen het gerechtshof verlaten. De betrokkenen bij het proces kregen hun dossiers pas vlak voor begin van het proces, zodat ze niet genoeg tijd hadden om die goed te bestuderen. Alleen het OM heeft een goede en moeilijke taak volbracht, want de politie heeft er alles aan gedaan om het onderzoek te blokkeren.

Hoe gaat het nu verder?

Wij zullen in het proces van de Italiaanse staat schadevergoeding eisen en financiële genoegdoening voor de lichamelijke en geestelijke schade die de betrokkenen bij de nachtelijke overval op de Diaz-school geleden hebben. Daarna zal er misschien in oktober, maar hopelijk eerder al, een nieuwe zitting gehouden worden om over een paar technische kwesties in het proces te beslissen.

In Duitsland worden de processen alleen door een klein deel van het linkse publiek gevolgd. Is er in Italië meer aandacht voor?

Hier in Genua is meer aandacht voor het proces dan in de rest van Italië. Het belangrijkste is dat de onafhankelijke pers over het proces blijft berichten. De aandacht is landelijk misschien ook daarom beperkt, omdat het rechtshof uitgesloten heeft dat video-beelden en geluidsopnames in het proces gebruikt worden. Dat komt op z'n beurt waarschijnlijk omdat de politietop hier voor de rechter staat.

Parallel daaraan, gaan ook de processen tegen de demonstranten van Genua verder. Waar gaat het daarbij om?

Er zijn 25 mensen aangeklaagd en hen wordt wezenlijk zwaardere misdaden voor de voeten geworpen dan de politieagenten. Ze worden onder meer beschuldigd van plundering en verwoesting. Er zouden meer dan honderd belastende getuigen gehoord gaan worden. Met zo'n brede criminalisering, willen ze iedereen criminaliseren die toen in Genua de straat opging.

Zie voor meer nieuws over de processen: www.supportolegale.org

Verslag van Diaz-overval.(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Jens Herrmann/ND.)