De Evert Vermeer Stichting heeft het overzicht van de verdeling van de landbouwsubsidies op haar website gezet in een makkelijk te doorzoeken database. De conclusie is volgens het bureau van de PVDA dat het geld vooral in de zakken van multinationale ondernemingen verdween...

PERSBERICHT

Amsterdam, 28 september 2005

Landbouwsubsidies op internet snel te doorzoeken

Vanaf 16.00 uur vandaag, 28 september, is het voor iedereen mogelijk om in één oogopslag te zien wie in Nederland Europese landbouwsubsidies ontvangen heeft. De Evert Vermeer Stichting (EVS) heeft inzage in deze gegevens gekregen naar aanleiding van een verzoek aan het ministerie van Landbouw. Hiermee wilde de EVS de discussie
over het Europese landbouwbeleid aanzwengelen en duidelijk maken dat dit beleid desastreuze gevolgen heeft voor boeren in ontwikkelingslanden.

Op de EVS-website www.evertvermeer.nl kan via een database gezocht worden naar ontvangers op naam, postcode of woonplaats. Ook is het mogelijk te zien wie in Nederland het meeste subsidie ontvangt voor bepaalde regelingen. In totaal gaat het om een bedrag van 7 miljard euro, uitgekeerd over vijf jaar. De database kan ook
direct worden gevonden via: deze site.

Daarnaast wordt nu ook een andere mythe doorgeprikt. Vaak wordt aangenomen dat het
gemeenschappelijke landbouwbeleid de armste gebieden van de EU helpt. Uit een onderzoek dat de Universiteit van Aberdeen onlangs in opdracht van de Europese Commissie uitvoerde, bleek dat de verstrekte subsidies zich vooral concentreren in
de rijkste EU landen en daarbinnen in de rijkste regio’s. Deze studie is op te vragen via: deze site.

Ook blijkt dat grote bedrijven waarvan dit niet werd verwacht veel subsidies
ontvangen hebben (ontvangsten tussen 1999 en 2003):

1. Mars BV €16,279,774

2. Bavaria NV €13.261.682

3. Heineken Brouwerijen BV € 9,000,049

4. DSM € 7,986,854

5. Philip Morris Holland BV € 6,581,139

6. Shell Nederland Chemie BV € 3,184,413

7. KLM € 664,149

8. Bols Royal Distilleries € 769.675

9. Droste BV € 519,706

10. Grolsch International BV € 312,646

11. Schiphol NV € 289,837

12. Oranjeboom € 225,541

13. Ministerie van Defensie € 164.462

In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt ook de Nederlandse suikerindustrie
grootschalig te ontvangen. Zo kreeg CSM € 112.184.266 en Cosun €
36.779.101.

Europese burgers zijn te lang misleid over het Europese Landbouwbeleid. Het geld komt niet terecht bij de kleine Europese boeren, maar vooral bij grote boeren en de agro-industrie. Door heel Europa komt 80% van het geld bij een toplaag van 20% terecht. Na bestudering van de Nederlandse gegevens blijkt dat de mogelijkheid bestaat dat de verdeling in Nederland nog ongelijker is.

De Evert Vermeer Stichting is nog niet tevreden over de kwaliteit van de geleverde gegevens. Momenteel is ze in gesprek met het Ministerie van LNV over problemen en onduidelijkheden die zijn opgetreden bij de verstrekking van de data. Zo lijkt nog bij een aantal bestanden ontvangersinformatie of betaalinformatie te ontbreken.
Indien deze problemen niet op korte termijn zijn verduidelijkt zullen deze met geel worden gemarkeerd in de database. De EVS gaat binnenkort in bezwaar tegen de verstrekking vanwege de problemen en onduidelijkheden die zich nog in de data bevinden. De vervuiling van de bestanden en principiële redenen zijn hiervan de
reden. De precieze invulling van het bezwaar volgt nadat de gesprekken met het ministerie van LNV afgerond zijn. De EVS hoopt dat de gesprekken de omvang van het bezwaar kunnen beperken en dat de presentatie van de gegevens verbeterd kan worden.

Binnenkort zal het ook mogelijk worden de gegevens per provincie te sorteren en worden ook andere interessante analyse instrumenten toegevoegd. Het zal dan ook mogelijk zijn een database in MS ACCESS te downloaden waarin u zelf snel analyses kunt uitvoeren. Ook originele brondocumenten van LNV staan on-line.

website EVS(Dit artikel was oorspronkelijk op GlobalInfo gepubliceerd door Evert Vermeer Stichting.)